เรียนการจัดการต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาการจัดการ
  • เรียนที่ไหนดี
Management

หลักสูตรการจัดการ คือ การศึกษาเฉพาะทางเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการควบคุมดูแลบุคลากรในองค์กรให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของการศึกษาด้านธุรกิจ เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการจัดการมักถูกสอนรวมอยู่ในสาขาธุรกิจและสาขาเศรษฐศาสตร์ แต่ก็มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลกที่เปิดสอนด้านการจัดการ โดยแยกออกมาเป็นสาขาวิชาของตัวเอง

สาขานี้เหมาะกับใคร

ลองถามตัวเองว่า คุณหลงใหลเรื่องธุรกิจและการจัดสรรทรัพยากรหรือไม่ งานที่ต้องประจำอยู่ในภาคธุรกิจและทำงานร่วมกับคนอื่นเหมาะกับคุณไหม? ถ้าคำตอบคือใช่ คอร์สการจัดการก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ

หลักสูตรการจัดการ ครอบคลุมเนื้อหาหลายส่วนตั้งแต่การจัดการโครงการ การจัดการการเงิน ไปจนถึงการจัดการบุคลากร ซึ่งผู้เรียนจะต้องสนใจและให้ความสำคัญกับเนื้อหาของวิชาการจัดการในทุกๆ แง่มุม ผู้เรียนที่จะประสบความสำเร็จได้ ต้องสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้อง และศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตัวเองในหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ และนักศึกษาปริญญาตรี จะต้องฝึกงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะสมประสบการณ์ตรงในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

บัณฑิตด้านการจัดการส่วนใหญ่นิยมทำงานเป็นผู้จัดการโครงการ หรือ เป็นผู้รับผิดชอบจัดการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยสำหรับการลงทุน และยังสามารถทำงานเป็นผู้จัดการงบประมาณ ทำหน้าที่จัดสรรงบประมาณ เพื่อมอบสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่บุคลากร และจัดสรรทรัพยากรเพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่บริษัทอย่างคุ้มค่า รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของผู้จบสาขาวิชาการจัดการในประเทศอังกฤษอยู่ที่ 21,007 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 998,000บาท) อาจมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางอาชีพให้เลือกอีกมากมาย ผู้เรียนคอร์สนี้จะมีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน และวิธีสื่อสารกับคนในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

ผู้เรียนจะถูกสอนให้เข้าใจในระบบขององค์กรเป็นอย่างดี มีทักษะในการจัดการองค์กร ซึ่งเป็นทักษะที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการบริหารและการวางแผนงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนองค์กร

การสมัครเรียนสาขาการจัดการ

ในระดับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไป หรือเทียบเท่าในวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น วิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาธุรกิจ และวิชาคณิตศาสตร์ การแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่คุณมีต่อคอร์สนี้ จะทำให้ใบสมัครของคุณดูน่าสนใจยิ่งขึ้น ส่วนในระดับปริญญาโทผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไป และควรมีประสบการณ์การทำงานประกอบด้วย หากต้องการยื่นใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูง

หลักสูตรปริญญาตรีใช้ระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี และส่วนใหญ่จะกำหนดให้ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างปีที่ 2 และ 3 ของการเรียน แต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีรายละเอียดของเนื้อหาวิชาที่แตกต่างกัน คุณควรเลือกให้ตรงกับความสนใจของตัวเองมากที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

หลักสูตรปริญญาโทใช้ระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 1 ปี จะเรียนนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกเรียนเต็มเวลาหรือเรียนนอกเวลา และผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0-6.5 คะแนนขึ้นไป

เรียนที่ไหนดี

สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ควรนำมาพิจารณา คุณต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายปี จึงควรเลือกสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาตัวเองทั้งในด้านสังคมและวิชาการ การเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ และทำความรู้จักกับผู้คนที่หลากหลาย เป็นส่วนสำคัญมากในชีวิตนักศึกษา ประสบการณ์ที่ได้รับจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกอยู่เมืองใหญ่ที่คึกคักเต็มไปด้วยสีสัน หรือเมืองเล็กๆ อันเงียบสงบอบอุ่น ซึ่งคุณควรจะเลือกให้เหมาะกับบุคลิกของตัวเอง

อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือ คุณควรเลือกมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และมีคอนเนคชั่นกับองค์กรธุรกิจที่หลากหลาย บริษัทชั้นนำหลายแห่งที่มีความสัมพันธ์อันดีกับสถานศึกษา มักคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานโดยดูจากชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณา และอย่าลืมคำนึงถึงค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วย หากคุณมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ก็ควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่ง

สาขาวิชาการจัดการ มีสถาบันการศึกษาให้เลือกมากมาย ซึ่งแต่ละที่ก็มีโครงสร้างหลักๆ ในการเรียนการสอนใกล้เคียงกัน แต่ก็มีรายละเอียดบางส่วนที่แตกต่างกัน คุณควรเลือกเนื้อหาหลักสูตรให้ตรงกับสายงานที่ต้องการทำในอนาคตมากที่สุด

คอร์สการจัดการอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านการจัดการ

1
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม7,549ครั้ง ดู 267 หลักสูตร
2
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม6,210ครั้ง ดู 187 หลักสูตร
3
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม3,615ครั้ง ดู 791 หลักสูตร
4
93
ญี่ปุ่น
เข้าชม2,229ครั้ง ดู 9 หลักสูตร
5
32
แคนาดา
เข้าชม1,621ครั้ง ดู 116 หลักสูตร
6
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม1,518ครั้ง ดู 30 หลักสูตร
7
168
สิงคโปร์
เข้าชม1,460ครั้ง ดู 36 หลักสูตร
8
39
จีน
เข้าชม881ครั้ง ดู 35 หลักสูตร
9
189
สวีเดน
เข้าชม775ครั้ง ดู 22 หลักสูตร
10
69
เยอรมัน
เข้าชม742ครั้ง ดู 27 หลักสูตร