นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนการผลิตและผลผลิตต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาอุตสาหกรรมการผลิตและการผลิตสินค้า
  • เรียนที่ไหนดี
Manufacturing and production

อุตสาหกรรมการผลิตและผลิตสินค้า คือ กระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการในสเกลใหญ่ ผลิตทีละจำนวนมากๆ โดยใช้ทั้งแรงงานคนและเครื่องจักร เพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ประวัติศาสตร์ของการผลิตเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่น่าสนใจศึกษา และทุกวันนี้สินค้าส่วนใหญ่ก็ถูกผลิตขึ้นโดยกระบวนการผลิตในสเกลใหญ่ มีการพัฒนาอุปกรณ์ทางเทคนิคมากมาย เพื่อนำใช้ส่งเสริมการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณสนใจเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตและการผลิตสินค้า และกำลังมองหาอาชีพที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต คอร์สนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับคุณ

การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะต้องเข้าฟังแลคเชอร์อย่างสม่ำเสมอ หมั่นศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารที่อาจารย์แนะนำให้ และต้องฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะสมประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมการทำงานจริง ผู้เรียนจึงควรพร้อมจะเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ

ผู้เรียนควรมีทักษะในการบริหารเวลาที่ดี สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้อง และศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตัวเองในหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ คอร์สนี้จะประเมินผลผู้เรียนจากโปรเจ็คท์และงานศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นสำคัญ

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ผู้จบด้านกอุตสาหกรรมการผลิตและการผลิตสินค้ามีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากมาย บริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากยินดีรับบัณฑิตที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน เข้าฝึกงานในแผนกต่างๆ ของบริษัท และยินดีรับบัณฑิตจบใหม่ที่มีประสบการณ์ทำงานมาบ้างแล้ว เข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกรคุมการผลิต โดยมีเงินเดือนเริ่มต้น 24,000-28,000 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 1,140,000-1,330,000 บาท) ทักษะด้านการผลิตมีความยืดหยุ่นสูง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยารักษาโรค สินค้าแฟชั่น และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถทำงานด้านการบริหารจัดการการผลิต มีหน้าที่ดูแลกระบวนการผลิตทั้งหมด เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และจัดหาสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม

หากไม่ต้องการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตโดยตรง บัณฑิตก็สามารถนำทักษะที่มีไปประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่นได้อีกมากมาย ศิษย์เก่าที่มีความเข้าใจในด้านการค้าและกฎหมายเกี่ยวกับการผลิตเป็นอย่างดี เป็นที่ต้องการตัวอย่างมากในสายงานด้านกฎหมาย การเงิน การค้า และสื่อสารมวลชน

การสมัครเรียนสาขาอุตสาหกรรมการผลิตและการผลิตสินค้า

รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ จะเป็นการเข้าฟังแลคเชอร์ และเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้อง เพื่อทำโปรเจ็คท์อิสระด้วยตัวเองในหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งโปรเจ็คท์อิสระนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่ใช้ในการประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียน ในระดับปริญญาตรีหลักสูตรส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ว่า ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอย่างน้อย 2 ที่ เพื่อสะสมประสบการณ์

ระดับปริญญาตรีจะใช้ระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี บางหลังสูตรอาจขยายเวลาเพิ่มเป็น 4 ปี เพื่อให้ผู้เรียนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการฝึกงานอย่างเต็มที่ ผู้สมัครคอร์สนี้จะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไป หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ และควรมีคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจในสาขาวิชานี้

ส่วนในระดับปริญญาโทจะใช้เวลาเรียนประมาณ 1-4 ปี ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไป และก่อนเริ่มคอร์สผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0-6.5 คะแนนขึ้นไป เพื่อการันตีว่าภาษาอังกฤษจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาของคุณ

เรียนที่ไหนดี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้นๆ ที่ต้องคำนึงถึง หากคุณมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ก็ควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลน หรือ ช่องทางในการทำงานพิเศษนอกเวลาเรียน ไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

หากเกรดที่ผ่านมาของคุณต่ำกว่าเกณฑ์การรับสมัครของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ คุณอาจจะลองหาประสบการณ์การทำงานเพิ่มเติม เพราะสถาบันการศึกษาบางแห่งอาจมีการยืดหยุ่นให้ ในกรณีที่เกรดไม่ถึงเกณฑ์แต่เคยมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมาก่อน

คุณควรเลือกมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และมีสายสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานด้านการผลิต นอกจากจะทำให้คุณหาที่ฝึกงานในระหว่างเรียนได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานที่ดีหลังเรียนจบอีกด้วย เพราะบริษัทชั้นนำส่วนใหญ่ที่มีคอนเนคชั่นกับสถาบันการศึกษา มักคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานโดยดูจากชื่อของมหาวิทยาลัยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญ

สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียนก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะการใช้ชีวิตนอกห้องเรียน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ และเข้าสังคมกับผู้คนที่หลากหลาย นับเป็นประสบการณ์ที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการศึกษาในชั้นเรียน บางคนอาจจะชอบมหาวิทยาลัยใหญ่ในเมืองที่เจริญและกว้างขวาง บางคนอาจจะชอบอยู่เมืองเล็กๆ ที่เป็นกันเองและอบอุ่น ก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับบุคลิกของตนเอง

คอร์สการผลิตและผลผลิตอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านการผลิตและผลผลิต

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม1,686ครั้ง ดู 27 หลักสูตร
2
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม1,677ครั้ง ดู 89 หลักสูตร
3
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม1,055ครั้ง ดู 332 หลักสูตร
4
32
แคนาดา
เข้าชม922ครั้ง ดู 58 หลักสูตร
5
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม420ครั้ง ดู 11 หลักสูตร
6
84
ฮ่องกง
เข้าชม254ครั้ง ดู 7 หลักสูตร
7
168
สิงคโปร์
เข้าชม95ครั้ง ดู 7 หลักสูตร
8
69
เยอรมัน
เข้าชม71ครั้ง ดู 9 หลักสูตร
9
189
สวีเดน
เข้าชม57ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
10
114
มาเลเซีย
เข้าชม48ครั้ง ดู 23 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ