นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนคณิตศาสตร์ต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาคณิตศาสตร์
  • เรียนที่ไหนดี
Mathematics

คณิตศาสตร์ คือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ หรือ การวัดโดยอ้อม (การวัดปริมาณใดๆ ที่ไม่สามารถกระทำได้โดยตรงด้วยเครื่องมือ จึงต้องมีการคำนวณปริมาณนั้นด้วยความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์) ซึ่งเป็นหัวข้อที่ได้รับการศึกษากันอย่างแพร่หลาย หลักฐานโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของแอฟริกา อย่างเช่นกระดูก Lebombo ที่ถูกค้นพบในสวาซิแลนด์แสดงให้เห็นว่ามนุษย์โบราณสนใจเรื่องการวัด มาตั้งแต่ 35,000 ปีก่อนคริสตกาล

ทุกวันนี้หลักการทางคณิตศาสตร์ ช่วยให้เราเข้าใจโลกรอบตัวของเรามากขึ้น อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผู้ที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคม

สาขานี้เหมาะกับใคร

วิธีการแก้ปริศนาและแก้ปัญหา คือหัวใจสำคัญของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และไม่ว่าคุณจะสนใจในเรื่องสถิติหรือกลศาสตร์เป็นพิเศษ ก็มีหลักสูตรเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ให้เลือกเรียนมากมาย หากคุณมีทักษะในการคิดคำนวณที่เฉียบแหลม และมีความสนใจใคร่รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชานี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ในระดับปริญญา จะมีเนื้อหาแตกต่างจากคณิตศาสตร์ที่คุณเคยเรียนในโรงเรียนมัธยม ผู้เรียนจะต้องพร้อมทำงานหนัก และใส่ใจในการอ่านตำราเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน เพื่อเสริมความรู้และทำความเข้าใจในประเด็นสำคัญๆ ของวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งการหมั่นทบทวนทฤษฎีเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนรู้ระหว่างใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ผู้เรียนที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น นอกจากจะต้องพร้อมทำงานหนักแล้ว ยังต้องมีแรงจูงใจในเนื้อหารายวิชา และมีระบบการจัดการที่ดีอีกด้วย

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ผู้ที่เลือกเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ เป็นคนที่หลงใหลเฉพาะทางเกี่ยวกับเนื้อหาวิชานี้ รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของผู้จบสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในประเทศอังกฤษอยู่ที่ 21,724 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 1,030,000 บาท)

บัณฑิตสามารถเลือกทำงานได้หลากหลาย และเป็นงานที่มีความน่าเชื่อถือสูง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการธนาคาร การเงิน การตลาด ผู้ดูแลระบบ หรือพนักงานขาย บัณฑิตจำนวนมากนิยมเรียนต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น อย่างเช่นด้านกฎหมายหรือด้านการสอน

นอกจากนี้บัณฑิตที่ต้องการทำงานด้านคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ ยังสามารถเลือกทำงานเป็นนักวิจัยได้ ซึ่งจะเป็นนักวิจัยทางด้านไหนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนเรียนคุณเลือกเรียนวิชาอะไรจนเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

การสมัครเรียนสาขาคณิตศาสตร์

หลักสูตรคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่จะสอนทั้งคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ ผู้เรียนจะได้เรียนครอบคลุมพื้นฐานทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ทั้งหมด และศึกษาประเด็นเฉพาะทางที่ผู้เรียนสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นวิธีการนำคณิตศาสตร์แต่ละหัวข้อไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในลักษณะที่แตกต่างกัน

ผู้สมัครระดับปริญญาตรี จะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไป ในวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ และผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0-6.5 คะแนนขึ้นไป

หลักสูตรปริญญาตรีใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 3 ปี ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่คุณเลือก หลักสูตรส่วนใหญ่จะกำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนเพิ่มขึ้น

เรียนที่ไหนดี

ปัจจัยสำคัญที่สุดในการเลือกมหาวิทยาลัยคือหลักสูตรการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีสถาบันการศึกษาให้เลือกมากมาย ซึ่งแต่ละที่ก็มีโครงสร้างหลักๆ ในการเรียนการสอนใกล้เคียงกัน แต่ก็มีรายละเอียดบางส่วนที่แตกต่างกัน คุณควรเลือกหลักสูตรให้ตรงกับความสนใจของตัวเองมากที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

คุณควรเลือกมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และมีสายสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์ บริษัทชั้นนำส่วนใหญ่ที่มีคอนเนคชั่นกับสถาบันการศึกษา มักคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน โดยดูจากชื่อของมหาวิทยาลัยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญ

ก่อนยื่นใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการ อย่าลืมพิจารณาเงื่อนไขการรับเข้าศึกษาและค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้วย เกรดของคุณผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้หรือไม่? ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พักและค่าครองชีพ อยู่ในระดับที่คุณสามารถรับผิดชอบได้หรือไม่? หากไม่ได้มีความพร้อมด้านการเงินมากนัก ก็ควรมองหาสถาบันที่มีทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

การเรียนมหาวิทยาลัยต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปี สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียนจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะการใช้ชีวิตนอกห้องเรียน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ และเข้าสังคมกับผู้คนที่หลากหลาย ก็นับเป็นประสบการณ์ที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการศึกษาในห้องเรียน บางคนอาจจะชอบมหาวิทยาลัยใหญ่ในเมืองที่เจริญและกว้างขวาง บางคนอาจจะชอบอยู่เมืองเล็กๆ ที่เป็นกันเองและอบอุ่น คุณก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับบุคลิกของตนเอง

คอร์สคณิตศาสตร์อื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

4

คณิตศาสตร์สำหรับการประยุกต์ใช้เฉพาะด้าน

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านคณิตศาสตร์

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม2,729ครั้ง ดู 38 หลักสูตร
2
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม1,164ครั้ง ดู 108 หลักสูตร
3
32
แคนาดา
เข้าชม1,114ครั้ง ดู 63 หลักสูตร
4
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม945ครั้ง ดู 10 หลักสูตร
5
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม823ครั้ง ดู 734 หลักสูตร
6
39
จีน
เข้าชม196ครั้ง ดู 19 หลักสูตร
7
84
ฮ่องกง
เข้าชม141ครั้ง ดู 8 หลักสูตร
8
168
สิงคโปร์
เข้าชม116ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
9
196
ไทย
เข้าชม89ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
10
114
มาเลเซีย
เข้าชม54ครั้ง ดู 31 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ