นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนแพทยศาสตร์ต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาแพทยศาสตร์
  • เรียนที่ไหนดี
Medicine

แพทยศาสตร์ หมายถึง ศิลปะการรักษาความผิดปกติทั้งทางร่างกายและจิตใจของมนุษย์ แพทยศาสตร์ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Medicine ซึ่งมาจากคำว่า Medicina เป็นภาษาละตินแปลว่า ‘ศิลปะการบำบัดรักษา’ การศึกษาด้านแพทยศาสตร์มีบทบาทสำคัญมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่มนุษย์เริ่มรู้จักการนำส่วนประกอบต่างๆ ของพืชและสัตว์ มาใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้น

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในทุกวันนี้ ทำให้การวินิจฉัยโรคและการฟื้นฟูรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนในแง่ของการศึกษาเชิงวิชาการ วิชาแพทยศาสตร์ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน จึงนับเป็นสาขาวิชาหนึ่งในระดับปริญญาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

สาขานี้เหมาะกับใคร

เรื่องความก้าวหน้าทางการแพทย์ รวมถึงผลกระทบที่การแพทย์มีต่อสังคมโดยรวม คอร์สนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับคุณ

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ค่อนข้างเรียนยากพอสมควร ผู้เรียนจึงต้องมีความสนใจทางด้านนี้อย่างจริงจัง และมีความถนัดในวิชาวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษ ผู้เรียนต้องพร้อมทำงานหนัก มีแรงจูงใจในเนื้อหารายวิชา ทุ่มเทให้กับการเรียนอย่างตั้งใจ และยังต้องใช้เวลานอกห้องเรียนในการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองอีกด้วย

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ศิษย์เก่าสาขาวิชาแพทยศาสตร์ส่วนใหญ่ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานเป็นแพทย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย 29,146 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 1,348,000 บาท)

บัณฑิตสามารถเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือแพทย์ทั่วไป (GP) ทำหน้าที่รักษาอาการป่วยที่ไม่ร้ายแรงถึงชีวิต, เป็นศัลยแพทย์ หรือ ที่ปรึกษาทางด้านการแพทย์ นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ ทำหน้าที่วิเคราะห์ผลการทดลองต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ หรือทำงานเป็นเภสัชกรจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ และให้คำแนะนำในการใช้ยาแก่ผู้ป่วย

หากไม่ต้องการทำงานด้านแพทยศาสตร์โดยตรง บัณฑิตยังสามารถไปเรียนคอร์สเฉพาะทางเพิ่มเติม เพื่อทำงานในอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างเช่น นักวารสารศาสตร์ หรือเรียนด้านกฎหมาย เพื่อทำงานเป็นนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านกฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการแพทย์

จากการที่คอร์สนี้สอนให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานด้วยตัวเองได้อย่างอิสระ มีความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้รวดเร็ว และสามารถเผชิญหน้ากับความกดดันได้เป็นอย่างดี ทำให้บัณฑิตสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานด้านการธนาคาร การเงิน และการตลาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสมัครเรียนสาขาแพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ผู้สมัครจะต้องเป็นคนมีไหวพริบและพร้อมทุ่มเทให้กับการเรียน ในระดับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไป หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ ส่วนในระดับปริญญาโทผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไป ในสาขาวิชาการแพทย์หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในด้านที่เกี่ยวข้อง และผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0 คะแนนขึ้นไป เพื่อเป็นการการันตีว่าภาษาอังกฤษจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของคุณ

ระยะเวลาในการเรียนจะขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและระดับการศึกษา โดยมากแล้วหลักสูตรปริญญาโทจะใช้เวลาเรียนประมาณ 2-3 ปี ส่วนหลักสูตรปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 5 ปี การประเมินผลจะมีทั้งจากแบบฝึกหัดข้อเขียน และการทดลองปฏิบัติ ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในบทเรียนของคุณ

เรียนที่ไหนดี

สาขาวิชาด้านการแพทย์มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง สถาบันการศึกษาที่คุณเลือกจะมีผลอย่างมากต่อการหางานทำในอนาคต หากคุณสมบัติของคุณผ่านเกณฑ์ คุณควรเลือกมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงทางด้านหลักสูตรแพทยศาสตร์ อย่างเช่น Cambridge หรือ Nottingham ไว้เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ และไม่ว่าคุณจะเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรปริญญาโท อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่ามหาวิทยาลัยที่คุณเลือก มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานพยาบาลในพื้นที่นั้นๆ และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครบครัน

ก่อนยื่นใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการ คุณต้องตรวจเช็คให้ดีว่าผลการเรียนของคุณผ่านเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้หรือไม่ และคอร์สนี้ต้องใช้ระยะเวลาเรียนถึง 5 ปี คุณควรคำนวณให้รอบคอบว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พักและค่าครองชีพ อยู่ในระดับที่คุณสามารถรับผิดชอบได้หรือไม่ หากไม่ได้มีความพร้อมด้านการเงินมากนัก ก็ควรมองหาสถาบันที่มีทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

การเลือกสถานที่ตั้งของสถานศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องจากบ้านมาไกลเพื่อมาเรียนต่อ ซึ่งเสียทั้งเวลาและเงินเป็นจำนวนไม่น้อย คุณควรเลือกเมืองที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมแก่การเรียนรู้ และการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตอย่างมีความสุข ที่สำคัญอย่าลืมพิจารณาถึงวัฒนธรรมโดยรอบสถานศึกษา ที่จะทำให้คุณอยู่ได้อย่างสบายใจ และได้รับประโยชน์จากการศึกษามากที่สุดด้วย

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านแพทยศาสตร์

1
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม10,884ครั้ง ดู 180 หลักสูตร
2
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม10,650ครั้ง ดู 72 หลักสูตร
3
32
แคนาดา
เข้าชม5,212ครั้ง ดู 79 หลักสูตร
4
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม4,337ครั้ง ดู 712 หลักสูตร
5
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม3,437ครั้ง ดู 19 หลักสูตร
6
168
สิงคโปร์
เข้าชม867ครั้ง ดู 13 หลักสูตร
7
114
มาเลเซีย
เข้าชม860ครั้ง ดู 40 หลักสูตร
8
84
ฮ่องกง
เข้าชม817ครั้ง ดู 6 หลักสูตร
9
196
ไทย
เข้าชม527ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
10
154
ไอร์แลนด์
เข้าชม460ครั้ง ดู 22 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ