นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนการพยาบาลต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาพยาบาล
  • เรียนที่ไหนดี
Nursing

พยาบาล เป็นวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพทางกายภาพ โดยจะดูแลทั้งผู้ป่วยในสถานพยาบาล และดูแลสุขภาพของคนในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยทั่วไปแล้วพยาบาลจะทำงานภายใต้คำสั่งของแพทย์ แต่ก็มีอิสระในการปฏิบัติงานพอสมควร ซึ่งจะได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระมากน้อยแค่ไหนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับระดับที่ผ่านการอบรมมา และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของพยาบาลแต่ละคน

วิชาชีพพยาบาลมีที่มาจากแม่ชีในศาสนาคริสต์ สมัยก่อนแม่ชีมักจะใช้เวลาว่างจากภารกิจทางศาสนา ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่ขัดสนไม่มีเงินไปพบแพทย์ ทุกวันนี้ก็ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าวิชาชีพนี้มีที่มาจากแม่ชี คือการที่สถานพยาบาลหลายแห่ง นิยมเรียกพยาบาลระดับซีเนียร์ว่า ‘Ward Sisters’ (Sister ในทางศาสนาหมายถึง แม่ชี แต่ถ้าในโรงพยาบาลจะหมายถึง หัวหน้าพยาบาล)

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณกระตือรือร้นที่จะทำความเข้าใจระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ ชื่นชอบการดูแลผู้อื่น และต้องการทำอาชีพที่ได้ช่วยเหลือผู้คน การพยาบาลก็น่าจะเป็นคอร์สที่เหมาะกับคุณ

ผู้เป็นพยาบาลต้องอดทนต่อการทำงานหนัก มีความรู้ด้านชีววิทยามนุษย์เป็นอย่างดี และควรมีพื้นฐานความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของผู้ป่วยแต่ละคน การประเมินผลของคอร์สนี้ จะมีทั้งแบบฝึกหัดข้อเขียนและการสอบปฏิบัติ หากอยากประสบความสำเร็จในการเรียนพยาบาล ผู้เรียนจะต้องหมั่นศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน พร้อมทำงานหนัก มีแรงจูงใจที่ดีในการติดตามเนื้อหารายวิชา มีความกระตือรือร้น และควรมีพื้นฐานนิสัยเป็นคนชอบดูแลผู้อื่น

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

พยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศอังกฤษจะมีรายได้เฉลี่ยเริ่มต้น 21,176 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 1,000,000 บาท) ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่มีค่าตอบแทนคุ้มค่าทีเดียว พยาบาลในระดับปริญญาสามารถแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีกหลายแขนง ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละคน อย่างเช่น บางคนอาจจะชอบดูแลผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ บางคนอาจจะถนัดปฏิบัติงานในห้องคลอด หรือบางคนอาจจะชอบดูแลผู้ป่วยที่เป็นเด็กโดยเฉพาะ

หากไม่ต้องการทำงานด้านพยาบาลโดยตรง บัณฑิตยังสามารถศึกษาต่อเพิ่มเติมในคอร์สเฉพาะทาง เพื่อทำงานด้านวารสารศาสตร์ เขียนบทความเกี่ยวกับสุขภาพ หรือ เรียนคอร์สนิติศาสตร์เพื่อทำงานเป็นนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์

ผู้เรียนพยาบาลจะได้พัฒนาทักษะในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว การทำงานเป็นทีม และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทำงานด้านอื่นได้อีกมากมาย อย่างเช่น เป็นครูสอนวิชาพยาบาล หรือ เป็นครูผู้ช่วยสอนในโรงเรียนประถม เป็นต้น

การสมัครเรียนสาขาพยาบาล

สาขาวิชาการพยาบาลทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย โดยในระดับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไปในวิชาวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ ส่วนในระดับปริญญาโทผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไปในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์แขนงที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล และหากต้องการเรียนในประเทศอังกฤษ ผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0 คะแนนขึ้นไปก่อนเริ่มคอร์ส

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและระดับการศึกษาเป็นสำคัญ หลักสูตรปริญญาโทส่วนใหญ่จะใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ปี และหลักสูตรปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี คอร์สนี้จะประเมินผลความเข้าใจในรายวิชา ทั้งจากแบบฝึกหัดข้อเขียนและแบบทดสอบภาคปฏิบัติ ฉะนั้นผู้เรียนจึงต้องเชี่ยวชาญทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ

เรียนที่ไหนดี

เมื่อตัดสินใจเรียนด้านการพยาบาลแล้ว คุณควรพิจารณาเรื่องการเลือกหลักสูตรอย่างรอบคอบ และเลือกหลักสูตรที่ตรงกับความสนใจของตัวเองมากที่สุด นอกจากนี้เรื่องประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมอย่างดีที่สุด สถาบันการศึกษาหลายแห่งจึงมักสานสัมพันธ์กับหน่วยงานด้านสุขภาพประจำท้องถิ่นไว้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกงานแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสได้งานที่ดีในอนาคตเมื่อจบการศึกษาอีกด้วย

การเลือกสถานที่ตั้งของสถานศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องจากบ้านมาไกลเพื่อมาเรียนต่อ ซึ่งเสียทั้งเวลาและเงินเป็นจำนวนไม่น้อย คุณควรเลือกเมืองที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมแก่การเรียนรู้ และเหมาะแก่การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตอย่างมีความสุข ที่สำคัญอย่าลืมพิจารณาถึงวัฒนธรรมโดยรอบสถานศึกษา ที่จะทำให้คุณอยู่ได้อย่างสบายใจ และได้รับประโยชน์จากการศึกษามากที่สุดด้วย

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดเกณฑ์การรับสมัครไว้ว่า ผู้สมัครระดับปริญญาตรีจะต้องมีผลการเรียนระดับ A-levels ขึ้นไป และในระดับปริญญาโทผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไป ก่อนยื่นใบสมัครไปยังคอร์สการพยาบาล อย่าลืมตรวจเช็คให้แน่ใจว่าเกรดและคุณสมบัติของคุณ ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ และคอร์สนี้ต้องใช้ระยะเวลาเรียนถึง 3 ปี คุณควรคำนวณให้รอบคอบว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พักและค่าครองชีพ อยู่ในระดับที่คุณสามารถรับผิดชอบได้หรือไม่ หากไม่ได้มีความพร้อมด้านการเงินมากนัก ก็ควรมองหาสถาบันที่มีทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านการพยาบาล

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม6,286ครั้ง ดู 65 หลักสูตร
2
32
แคนาดา
เข้าชม3,854ครั้ง ดู 75 หลักสูตร
3
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม3,129ครั้ง ดู 612 หลักสูตร
4
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม3,030ครั้ง ดู 128 หลักสูตร
5
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม1,584ครั้ง ดู 22 หลักสูตร
6
173
เกาหลีใต้
เข้าชม610ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
7
168
สิงคโปร์
เข้าชม407ครั้ง ดู 7 หลักสูตร
8
84
ฮ่องกง
เข้าชม226ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
9
39
จีน
เข้าชม193ครั้ง ดู 9 หลักสูตร
10
154
ไอร์แลนด์
เข้าชม183ครั้ง ดู 11 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ