เรียนจักษุวิทยาต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาจักษุวิทยา
  • เรียนที่ไหนดี
Ophthalmic

จักษุวิทยา คือ สาขาวิชาหนึ่งทางการแพทย์ที่รักษาโรคเกี่ยวกับดวงตาโดยเฉพาะ จักษุวิทยาในภาษาอังกฤษคือคำว่า Opthemology มีที่มาจากคำว่า Opthalmos ในภาษากรีก ซึ่งมีความหมายว่า เรื่องเกี่ยวกับดวงตา การศึกษาด้านจักษุวิทยาไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องดวงตาของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงดวงตาของสัตว์ชนิดต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันอีกด้วย

ในประเทศอังกฤษมีมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น ที่เปิดสอนหลักสูตรจักษุวิทยา และมีจำนวนจักษุแพทย์ไม่มากนัก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในแถบยุโรป

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณสนใจในโครงสร้างของดวงตา และสนใจศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการมองเห็นของมนุษย์และสัตว์ คอร์สจักษุวิทยาก็น่าจะเหมาะสำหรับคุณ

ผู้เรียนจักษุวิทยาจะต้องมีความถนัดในวิชาชีววิทยา ซึ่งจะได้ใช้ประโยชน์เยอะมากในการเรียนหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะต้องเข้าฟังแลคเชอร์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎีทางจักษุวิทยา และสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้กับการฝึกปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนได้นั้น จะต้องมีทั้งทักษะในการคิดวิเคราะห์และทักษะในการปฏิบัติ

นอกจากนี้ผู้เรียนยังต้องมีแรงจูงใจในการติดตามเนื้อหารายวิชามากพอสมควร เพราะต้องแบ่งเวลานอกชั่วโมงเรียนจำนวนไม่น้อยเพื่อใช้ในการทบทวนตำราและทำวิจัยตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ศิษย์เก่าส่วนใหญ่ตั้งใจจบไปทำงานเป็นจักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการป้องกันและรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตา ซึ่งหากต้องการเป็นจักษุแพทย์เฉพาะทาง เมื่อจบการศึกษาแล้ว ผู้เรียนจะต้องอยู่ประจำวอร์ดในโรงพยาบาลอีก 3 ปี (ward คือ สถานที่ในโรงพยาบาลที่มีคนไข้อยู่) เพื่อฝึกฝนทักษะในการรักษาผู้ป่วยจริง ภายใต้การกำกับดูแลและประเมินผลของอาจารย์หมอ โดยในระหว่างนั้น จักษุแพทย์ฝึกหัดในประเทศอังกฤษ จะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 22,400-27,800 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 1,064,000-1,320,000 บาท) อาจมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้ บัณฑิตยังสามารถทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตาและประกอบแว่น หรือ เป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (ที่เรียกกันว่า GP) ทำหน้าที่รักษาอาการป่วยที่ไม่ร้ายแรงถึงชีวิต ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาจะสามารถวินิจฉัยและตรวจรักษา ได้ทั้งโรคเกี่ยวกับตาและการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของดวงตา

หากไม่ต้องการทำงานด้านจักษุแพทย์โดยตรง ก็ยังมีทางเลือกอื่นอย่างเช่น ทำงานด้านวารสารศาสตร์ เขียนบทความเกี่ยวกับดวงตาและสุขภาพ ทำงานในสายวิทยาศาสตร์ หรือทำงานด้านการกุศล ดูแลช่วยเหลือสังคม ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

การสมัครเรียนสาขาจักษุวิทยา

หลักสูตรจักษุวิทยาในระดับปริญญา เปิดสอนอยู่ที่ University of Sheffield และ University of Liverpool ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพเป็นจักษุแพทย์ จะต้องเลือกเรียนหลักสูตรเฉพาะทางที่ได้รับการรับรองจาก General Optical Council เท่านั้น หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี และผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไปในวิชาวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ

ส่วนในระดับปริญญาโทผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรปริญญาโทจะใช้เวลาเรียน 1-3 ปี แต่สำหรับหลักสูตรที่เรียนเพื่อต่อยอดพัฒนาความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว อาจจะใช้เวลาเรียนสั้นกว่านี้

สำหรับนักเรียนจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS และนำผลคะแนนมายื่นประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษาให้เรียบร้อยก่อนเริ่มคอร์ส เพื่อป็นการการันตีว่าภาษาอังกฤษจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการติดตามเนื้อหารายวิชาของคุณ

เรียนที่ไหนดี

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดเกณฑ์การรับสมัครไว้ว่า ผู้สมัครระดับปริญญาตรีจะต้องมีผลการเรียนระดับ A-levels ขึ้นไป และในระดับปริญญาโทผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไป ก่อนยื่นใบสมัครไปยังคอร์สจักษุวิทยา อย่าลืมตรวจเช็คให้แน่ใจว่าเกรดและคุณสมบัติของคุณ ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ และคอร์สนี้ต้องใช้ระยะเวลาเรียนหลายปี คุณจึงต้องคำนวณให้รอบคอบว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พักและค่าครองชีพ อยู่ในระดับที่สามารถรับผิดชอบได้หรือไม่ หากไม่ได้มีความพร้อมด้านการเงินมากนัก ก็ควรมองหาสถาบันที่มีทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

สถาบันการศึกษาที่คุณเลือกจะมีผลอย่างมากต่อการหางานทำในอนาคต คุณควรเลือกหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก General Optical Council และไม่ว่าคุณจะเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรปริญญาโท เพื่อประโยชน์ในการฝึกปฏิบัติงาน อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่ามหาวิทยาลัยที่คุณเลือก มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานพยาบาลในพื้นที่นั้นๆ และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครบครัน

การเลือกสถานที่ตั้งของสถานศึกษาก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องจากบ้านมาไกลเพื่อมาเรียนต่อ ซึ่งเสียทั้งเวลาและเงินเป็นจำนวนไม่น้อย คุณควรเลือกเมืองที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมแก่การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตอย่างมีความสุข และควรพิจารณาถึงวัฒนธรรมโดยรอบสถานศึกษา ที่จะทำให้คุณอยู่ได้อย่างสบายใจ และได้รับประโยชน์จากการศึกษามากที่สุดด้วย

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านจักษุวิทยา

1
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม324ครั้ง ดู 21 หลักสูตร
2
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม302ครั้ง ดู 9 หลักสูตร
3
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม97ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
4
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม53ครั้ง ดู 80 หลักสูตร
5
32
แคนาดา
เข้าชม29ครั้ง ดู 9 หลักสูตร
6
84
ฮ่องกง
เข้าชม17ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
7
168
สิงคโปร์
เข้าชม6ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
8
114
มาเลเซีย
เข้าชม5ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
9
154
ไอร์แลนด์
เข้าชม1ครั้ง ดู 1 หลักสูตร