เรียนครุศาสตร์ต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาครุศาสตร์
  • เรียนที่ไหนดี
Pedagogy

ครุศาสตร์ เป็นการเรียนเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์และศิลปะในด้านการจัดการศึกษา ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ของมนุษย์ด้วย คำว่าครุศาสตร์ในภาษาอังกฤษคือ Pedagogy มาจากคำว่า Paidagogeo ในภาษากรีก มีความหมายว่า การสั่งสอนเด็ก โดยรวบรวมทฤษฎีพัฒนาการเรียนรู้ และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการวางโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณสนใจเกี่ยวกับแวดวงการศึกษา และต้องการทำอาชีพด้านการสอน สาขาวิชาครุศาสตร์ก็น่าจะเหมาะกับคุณเป็นอย่างยิ่ง

ผู้เรียนครุศาสตร์นอกจากจะต้องมีความสนใจและมีความสามารถในด้านการสอนแล้ว ยังต้องเป็นคนที่พร้อมทำงานหนัก สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้อง พร้อมจะศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตัวเองในหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ และทำงานวิจัยในประเด็นที่น่าสนใจได้ด้วยตัวเอง

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ศิษย์เก่าสาขาวิชาครุศาสตร์ มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลายมาก โดยสามารถเป็นได้ตั้งแต่ครูผู้สอนวิชาต่างๆ ผู้ช่วยครู ไปจนถึงครูพี่เลี้ยงสำหรับนักเรียนที่มีอุปสรรคในการเรียนรู้ ซึ่งนอกจากบทบาทในการสอนหนังสือแล้ว บัณฑิตที่เพิ่งเริ่มเป็นครูในช่วงแรกๆ ยังมีบทบาทสำคัญในการทำความเข้าใจเด็กนักเรียนด้วย เพราะยังมีช่วงวัยไม่ห่างกันมากนัก

การสมัครเรียนสาขาครุศาสตร์

สาขาวิชาครุศาสตร์มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย โดยในระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียนประมาณ 3 ปี แต่บางคอร์สอาจจะขยายเวลาเรียนออกไปอีก 1 ปี เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการฝึกสอนมากขึ้น ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรี จะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไป หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ แต่หากต้องการศึกษาในระดับปริญญาโท คุณควรมีผลการเรียนที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี และมีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องมาก่อน

หลักสูตรปริญญาโทจะใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งมีให้เลือกทั้งหลักสูตรเรียนเต็มเวลาและเรียนนอกเวลา และก่อนเริ่มคอร์สผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0-6.5 คะแนนขึ้นไป

เรียนที่ไหนดี

สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยของคุณ หากเป็นไปได้คุณควรหาโอกาสไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบก่อนตัดสินใจ เพื่อความมั่นใจว่าคุณจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้อย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาการศึกษา และสำหรับสาขาวิชาที่เน้นด้านการปฏิบัติอย่างวิชาครุศาสตร์

สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เลือกยังมีผลต่ออนาคตในการทำงานของคุณอีกด้วย ดังนั้น นอกจากความสุขในการใช้ชีวิตแล้ว สิ่งสำคัญอีกเรื่องที่ต้องพิจารณาคือ การเลือกสถานที่ที่คุณจะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฝึกงานอย่างเต็มที่ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการทำงานในอนาคต

เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนหลักสูตรครุศาสตร์ คุณจะต้องใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 1 ปี คุณจึงควรสำรวจตัวเองให้แน่ใจว่า คุณต้องการจบไปเป็นครูสอนวิชาอะไร? สอนเด็กนักเรียนระดับชั้นไหน เด็กเล็กหรือเด็กมัธยม? และควรเลือกคอร์สให้ตรงกับความต้องการของตัวเองมากที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือ เงื่อนไขการรับเข้าศึกษาและค่าใช้จ่ายในการศึกษา ก่อนยื่นใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการ อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลการเรียนของคุณผ่านเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้หรือไม่ และบางมหาวิทยาลัยอาจกำหนดคุณสมบัติด้านประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติมด้วย ส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พักและค่าครองชีพก็ต้องตรวจสอบให้ดีว่า อยู่ในระดับที่คุณสามารถรับผิดชอบได้หรือไม่ หากไม่ได้มีความพร้อมด้านการเงินมากนัก ควรมองหาสถาบันที่มีทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่ง

คอร์สครุศาสตร์อื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านครุศาสตร์

1
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม517ครั้ง ดู 228 หลักสูตร
2
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม480ครั้ง ดู 48 หลักสูตร
3
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม302ครั้ง ดู 11 หลักสูตร
4
32
แคนาดา
เข้าชม286ครั้ง ดู 23 หลักสูตร
5
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม203ครั้ง ดู 8 หลักสูตร
6
69
เยอรมัน
เข้าชม64ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
7
168
สิงคโปร์
เข้าชม37ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
8
189
สวีเดน
เข้าชม31ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
9
114
มาเลเซีย
เข้าชม9ครั้ง ดู 7 หลักสูตร
10
154
ไอร์แลนด์
เข้าชม7ครั้ง ดู 3 หลักสูตร