นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนฟิสิกส์ต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาฟิสิกส์
  • เรียนที่ไหนดี
Physics

ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของสสารผ่านเรื่องเวลาและพื้นที่ ฟิสิกส์เป็นศาสตร์ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก การศึกษาเรื่องดาราศาสตร์ และนับเป็นหนึ่งในวิชาที่เก่าแก่ที่สุดของโลก แต่ฟิสิกส์เพิ่งจะถูกแยกออกมาเป็นสาขาวิชาของตัวเองอย่างชัดเจน ในศตวรรษที่ 17 พร้อมๆ กับวิชาชีวะและวิชาเคมี

ฟิสิกส์นับเป็นสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ที่เจริญก้าวหน้าที่สุดในรอบ 400 ปีที่ผ่านมา จากการค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของนิวตัน การค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์ และการเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกของมนุษย์ในปี ค.ศ. 1969 ทำให้เห็นว่าวิชาฟิสิกส์ไม่ใช่แค่การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจโลกรอบตัวของเราให้มากขึ้น แต่ฟิสิกส์ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีอีกด้วย

สาขานี้เหมาะกับใคร

ถ้าคุณหลงใหลในวิชาวิทยาศาสตร์ และต้องการศึกษาค้นคว้าว่าโลกรอบตัวเราทำงานอย่างไร ฟิสิกส์ก็เป็นคอร์สหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคุณ การเรียนวิชาฟิสิกส์ ความเชี่ยวชาญในทักษะด้านคณิตศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะหัวข้อพีชคณิต

นอกจากผู้เรียนจะต้องเข้าใจเนื้อหาทฤษฎีที่เป็นสาระสำคัญแล้ว ผู้เรียนยังต้องรับผิดชอบงานวิจัยเชิงปฏิบัติการของตนเองให้สำเร็จลุล่วงด้วย ผู้เรียนจึงต้องทำงานหนักและมีระบบการจัดการที่ดี จึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

รายได้เฉลี่ยของผู้จบวิชาฟิสิกส์ในประเทศอังกฤษ อยู่ที่ 22,500 ปอนด์ (1,000,000 บาท) ต่อปี คนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่า เมื่อเรียนสาขาวิชานี้แล้ว จะต้องทำงานในอุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่อันที่จริง นอกจากการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยังมีอาชีพอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย

ผู้เรียนวิชาฟิสิกส์จะมีทักษะในการแก้ปัญหา เชี่ยวชาญวิชาคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ได้ดี และพร้อมทำงานหนัก ระยะหลังมานี้จึงพบว่า ศิษย์เก่าจำนวนมากนิยมผันตัวไปทำงานด้านการเงิน หรืองานด้านธุรกิจ

ในปีค.ศ. 2010 มากกว่า 1 ใน 3 ของบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ เลือกเรียนต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น แทนที่จะหางานทำทันที หลักสูตรที่นิยมเรียนกันในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ก็อย่างเช่น วิศวกรรมเครื่องกล และ ฟิสิกส์การแพทย์ หรือเรียนต่อคอร์ส Postgraduate Certificate in Education (PGCE) เพื่อทำงานเป็นอาจารย์ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

การสมัครเรียนสาขาฟิสิกส์

ในประเทศอังกฤษมีหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ ให้เลือกมากมาย โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดไว้ว่าผู้เรียนต้องสอบผ่าน A-level วิชาฟิสิกส์มาก่อน หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ หลักสูตรส่วนใหญ่จะใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี บางคอร์สมีทางเลือกให้เรียนเรียนเพิ่มเติม เพื่อรับวุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือบางคอร์สก็มีการฝึกงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง

รูปแบบการเรียนการสอน จะเป็นการฟังบรรยายในห้อง ทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ และยังต้องแบ่งเวลานอกห้องเรียน เพื่ออ่านหนังสือทบทวนหัวข้อต่างๆ ในบทเรียน ซึ่งมีทฤษฎีที่ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเป็นจำนวนมาก ผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0 คะแนนขึ้นไป และสำหรับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ระดับคะแนนอาจจะเพิ่มเป็น 6.5 คะแนน

เรียนที่ไหนดี

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาในการเลือกสถานศึกษา คือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำวิจัย และหลักสูตรการเรียนการสอนที่น่าสนใจ วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่เน้นการปฏิบัติเยอะพอสมควร การทดลองที่คุณทำและข้อมูลที่รวบรวมได้ จะส่งผลต่อเกรดในแต่ละเทอม มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีห้องแล็ปและอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆ ให้นักศึกษาได้ใช้ได้งาน แต่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทวิจัยขนาดใหญ่ ผู้เรียนจึงสามารถติดต่อขอยืมอุปกรณ์คุณภาพระดับมืออาชีพจากบริษัทเหล่านี้ได้ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์มากขึ้น และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานในอนาคต

นอกจากพิจารณาหลักสูตรแล้ว ตำแหน่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน คุณควรเลือกสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตัวเอง ถ้าคุณชอบการเข้าสังคม ชอบพบปะสังสรรค์กับผู้คนใหม่ๆ มากหน้าหลายตา คุณควรเลือกมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บรรยากาศคึกคักมีสีสัน แต่ในทางกลับกันถ้าคุณชอบอยู่อย่างสงบ ใช้ชีวิตเรียบง่าย คุณก็ควรเลือกมหาวิทยาลัยในเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ

อย่าลืมตรวจเช็คคำถามสำคัญต่อไปนี้ เกรดของคุณผ่านเกณฑ์การรับสมัครไหม? คุณมีปัญหาเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือไม่? ถ้ามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย คุณควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสนับสนุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งด้วย

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านฟิสิกส์

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม1,913ครั้ง ดู 29 หลักสูตร
2
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม1,050ครั้ง ดู 85 หลักสูตร
3
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม950ครั้ง ดู 604 หลักสูตร
4
32
แคนาดา
เข้าชม679ครั้ง ดู 57 หลักสูตร
5
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม595ครั้ง ดู 9 หลักสูตร
6
190
สวิสเซอร์แลนด์
เข้าชม173ครั้ง ดู 6 หลักสูตร
7
84
ฮ่องกง
เข้าชม166ครั้ง ดู 9 หลักสูตร
8
168
สิงคโปร์
เข้าชม135ครั้ง ดู 7 หลักสูตร
9
69
เยอรมัน
เข้าชม80ครั้ง ดู 28 หลักสูตร
10
93
ญี่ปุ่น
เข้าชม62ครั้ง ดู 8 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ