นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนการเมืองต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขารัฐศาสตร์
  • เรียนที่ไหนดี
Politics

รัฐศาสตร์ในภาษาอังกฤษคือคำว่า Political มีที่มาจากคำว่า Politikos ในภาษากรีกโบราณ ซึ่งมีความหมายว่า เพื่อพลเมืองหรือเกี่ยวข้องกับพลเมือง การเรียนรัฐศาสตร์ คือ การศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อ หลักการ และวิธีการที่การเมืองมีผลกระทบต่อสังคม ในขณะที่คนส่วนใหญ่คิดว่าการเมืองหมายถึงเรื่องของรัฐและรัฐบาล แต่การศึกษาเรื่องรัฐศาสตร์ในระดับปริญญานั้น มีเนื้อหาที่ครอบคลุมมากกว่านั้น โดยเนื้อหาที่เรียนจะพูดถึงตั้งแต่ เรื่องเสรีภาพทางการเมืองไปจนถึงเรื่องเพศสภาวะกับการเมืองเลยทีเดียว

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับระบบโครงสร้างทางสังคม และต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้คน ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ สาขาวิชารัฐศาสตร์น่าจะเหมาะสมกับคุณเป็นอย่างยิ่ง

ผู้เรียนรัฐศาสตร์จะต้องสนใจในสาขาวิชานี้อย่างจริงจัง และที่สำคัญคือคุณต้องสนใจในวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นประวัติศาสตร์และกฎหมายด้วย เนื่องจากวิชาเหล่านี้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของคอร์สนี้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังควรมีทักษะการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบสำคัญๆ จากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และคดีความในอดีตที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางการเมือง

นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ จะต้องทำวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียนและวิจัยเชิงวิพากษ์สังคม โดยใช้เวลานอกชั่วโมงเรียน ผู้เรียนคอร์สนี้จึงต้องพร้อมทำงานหนัก มีแรงจูงใจในเนื้อหารายวิชา และมีระบบการจัดการที่ดีเยี่ยม

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

อาจดูเป็นเรื่องแปลก แต่ศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่นิยมทำงานด้านรัฐศาสตร์โดยตรง อย่างการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีบัณฑิตหลายคนที่ทำงานใกล้เคียง เช่น เป็นนักวิจัยด้านรัฐศาสตร์ ให้กับพรรคการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

บัณฑิตจำนวนมากนิยมทำงานด้านธุรกิจ การตลาด และการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะผู้ที่มีทักษะการวิเคราะห์ และมีความสามารถในการทำความเข้าใจความคิดของคนบางกลุ่มที่มีระบบความเชื่อเฉพาะตัว

สำหรับผู้ที่มีความสนใจด้านเศรษฐศาสตร์หรือกฎหมาย ก็มีทางเลือกในการประกอบได้หลากหลายพอสมควร ผู้ที่มีความรู้เชิงลึกในการเชื่อมโยงการเมืองและเศรษฐศาสตร์เข้าด้วยกัน มักเป็นที่ต้องการตัวอย่างมากสำหรับงานด้านการเงินและการธนาคาร ส่วนผู้ที่ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นพิเศษ มักเรียนต่อคอร์ส Graduate Diploma in Law เพื่อจบไปทำงานด้านกฎหมายอย่างเช่น ทนายความ หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

การสมัครเรียนสาขารัฐศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรีส่วนใหญ่จะใช้เวลาเรียนประมาณ 3 ปี และถึงแม้คำว่า Political Science ชื่อภาษาอังกฤษของสาขาวิชารัฐศาสตร์ จะมีคำว่า Science ซึ่งแปลว่าวิทยาศาสตร์อยู่ด้วย แต่จริงๆ แล้วสาขาวิชาเป็นวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์ รูปแบบการเรียนการจะเน้นการฟังแลคเชอร์ และประเมินผลผู้เรียนผ่านงานเขียนความเรียงตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย และการสอบเมื่อจบภาคการศึกษา นอกจากนี้ผู้เรียนยังต้องใช้เวลานอกห้องเรียน ในการทำวิจัยเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดแนวทางความเชื่อของตัวเองเกี่ยวกับการเมืองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

หากอยากเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ แต่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ในแต่ละปีทางมหาวิทยาลัยก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติเป็นจำนวนมาก โดยมีเงื่อนไขว่านักศึกษาต่างชาติเหล่านั้นจะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0 คะแนนขึ้นไป

เกณฑ์การรับสมัครอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่คุณเลือก โดยส่วนใหญ่แล้วสถานศึกษามักต้องการให้ผู้สมัคร แสดงให้เห็นถึงความสนใจในสาขาวิชานี้อย่างจริงจัง ในระดับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไปหรือเทียบเท่า และควรเป็นวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนต่อด้านรัฐศาสตร์ เช่น ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กฎหมาย หรือเศรษฐศาสตร์ จะทำให้ใบสมัครของคุณดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

เรียนที่ไหนดี

การตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาสำหรับเรียนสาขาวิชารัฐศาสตร์ จะมีผลอย่างมากต่อการทำงานในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการทำงานด้านการวิจัยทางรัฐศาสตร์ คุณควรเลือกสถาบันการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่คุณอยากจะเข้าไปทำงานด้วยไว้เป็นอันดับต้นๆ เพราะคุณจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการหาประสบการณ์ทำงานในระหว่างเรียนและได้รับคอนเนคชั่นที่ดี

นอกจากนี้อย่าลืมพิจารณเกณฑ์การรับสมัครของมหาวิทยาลัยที่ต้องการด้วย มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มักกำหนดเกณฑ์ไว้ว่า ผู้สมัครในระดับปริญญาตรี จะต้องมีผลการเรียนระดับ A-level ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ก่อนตัดสินเลือกคอร์สคุณต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าเกรดของคุณผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

สิ่งสำคัญอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม คือการเลือกสถานที่ที่คุณจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขจนจบการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องจากบ้านมาไกลเพื่อมาเรียนต่อ ซึ่งเสียทั้งเวลาและเงินเป็นจำนวนมาก คุณควรพิจารณาวัฒนธรรมโดยรอบให้ตรงกับความสนใจของตัวเอง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากชีวิตนักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการและการใช้ชีวิตนอกห้องเรียน

สุดท้ายนี้คุณควรคำนึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วย เพราะคุณต้องใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี ก่อนยื่นใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ควรลองลิสต์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกมา และประเมินสถานการณ์ว่าคุณจะสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้หรือไม่ หากมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาขาดแคลนเอาไว้เป็นทางเลือกหนึ่ง

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านการเมือง

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม3,455ครั้ง ดู 39 หลักสูตร
2
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม3,309ครั้ง ดู 129 หลักสูตร
3
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม1,249ครั้ง ดู 683 หลักสูตร
4
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม963ครั้ง ดู 9 หลักสูตร
5
93
ญี่ปุ่น
เข้าชม960ครั้ง ดู 10 หลักสูตร
6
32
แคนาดา
เข้าชม860ครั้ง ดู 71 หลักสูตร
7
168
สิงคโปร์
เข้าชม415ครั้ง ดู 7 หลักสูตร
8
189
สวีเดน
เข้าชม187ครั้ง ดู 9 หลักสูตร
9
131
เนเธอร์แลนด์
เข้าชม184ครั้ง ดู 12 หลักสูตร
10
69
เยอรมัน
เข้าชม184ครั้ง ดู 11 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ