นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนจิตวิทยาต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาจิตวิทยา
  • เรียนที่ไหนดี
Psychology

จิตวิทยา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมทางจิต เพื่ออธิบายการกระทำต่างๆ ของมนุษย์ และตรวจสอบกระบวนการคิดและเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการกระทำเหล่านั้น ทฤษฎีการรับรู้ ทฤษฎีการตระหนักรู้ และทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เป็นทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาที่ถูกนำมาใช้บ่อยครั้ง ในการแก้ปัญหาและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ทั่วไป คำว่า จิตวิทยา ในภาษาอังกฤษคือ Psychology แปลว่า การศึกษาเกี่ยวกับความคิดจิตใจ มีที่มาจากคำว่า Psychologia ในภาษาละติน คำนี้ถูกใช้เป็นครั้งแรกในปลายศตวรรษที่ 15 - ต้นศตวรรษที่ 16 โดย Marko Marulic กวีชาวโครเอเชีย ทุกวันนี้การศึกษาจิตวิทยาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาตามแนวทางของกลุ่มหน้าที่นิยม (Functionalism) กลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) ไปจนถึงกลุ่มจิตวิทยาการรับรู้การเข้าใจ (Cognitivism)

สาขานี้เหมาะกับใคร

จิตวิทยา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมทางจิต เพื่ออธิบายการกระทำต่างๆ ของมนุษย์ และตรวจสอบกระบวนการคิดและเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการกระทำเหล่านั้น

ทฤษฎีการรับรู้ ทฤษฎีการตระหนักรู้ และทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เป็นทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาที่ถูกนำมาใช้บ่อยครั้ง ในการแก้ปัญหาและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ทั่วไป

คำว่า จิตวิทยา ในภาษาอังกฤษคือ Psychology แปลว่า การศึกษาเกี่ยวกับความคิดจิตใจ มีที่มาจากคำว่า Psychologia ในภาษาละติน คำนี้ถูกใช้เป็นครั้งแรกในปลายศตวรรษที่ 15 - ต้นศตวรรษที่ 16 โดย Marko Marulic กวีชาวโครเอเชีย ทุกวันนี้การศึกษาจิตวิทยาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาตามแนวทางของกลุ่มหน้าที่นิยม (Functionalism) กลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) ไปจนถึงกลุ่มจิตวิทยาการรับรู้การเข้าใจ (Cognitivism)

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ศิษย์เก่าสาขาวิชาจิตวิทยาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท นิยมทำงานเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา หรืออาชีพอื่นที่ใกล้เคียง อย่างเช่น นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาบำบัด เป็นต้น นักจิตวิทยามีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่ หลากหลายมาก สามารถทำงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

นอกจากนี้บุคลากรที่มีความรู้ด้านจิตวิทยา ยังเป็นที่ต้องการตัวของงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยานิติวิทยาศาสตร์ ประจำการอยู่ในกรมตำรวจ เพื่อวิเคราะห์ที่มาที่ไปของการก่ออาชญากรรม และให้ความช่วยเหลือในการสอบปากคำผู้ต้องหา โดยนำหลักการทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้

หากไม่ต้องการทำงานด้านจิตวิทยาโดยตรง ก็ยังสามารถใช้ทักษะด้านการวิเคราะห์ และทักษะในการทำความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ มาประยุกต์ใช้กับการทำงานด้านการบริหารจัดการการค้าปลีก และ งานด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือทำงานเพื่อสังคมก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

การสมัครเรียนสาขาจิตวิทยา

สาขาวิชาจิตวิทยาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย ระยะเวลาในการเรียนจะขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและระดับการศึกษาเป็นสำคัญ โดยส่วนใหญ่แล้วหลักสูตรปริญญาโทจะใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 1 ปี (สำหรับหลักสูตรเต็มเวลา) และหลักสูตรปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 3-4 ปี

ผู้สมัครจะต้องมีความชื่นชอบทางด้านจิตวิทยาอย่างจริงจัง และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ใบสมัครของคุณจะน่าสนใจยิ่งขึ้น หากเคยเรียนหรือเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา หรือชีววิทยาเป็นพิเศษ ในระดับปริญญาตรีผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไป และในระดับปริญญาโทผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไปในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรส่วนใหญ่กำหนดเกณฑ์ไว้ว่า ผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0 คะแนนขึ้นไป

เรียนที่ไหนดี

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดเกณฑ์การรับสมัครไว้ว่า ผู้สมัครระดับปริญญาตรีจะต้องมีผลการเรียนระดับ A-levels ขึ้นไป และในระดับปริญญาโทผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไป ก่อนยื่นใบสมัครไปยังคอร์สจิตวิทยา อย่าลืมตรวจเช็คให้แน่ใจว่าเกรดและคุณสมบัติของคุณ ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ หากคุณสมบัติของคุณต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย อาจลองติดต่อสอบถามทางมหาวิทยาลัยดูว่าเขาสามารถยืดหยุ่นให้ได้หรือไม่

เมื่อตัดสินใจเรียนด้านจิตวิทยาแล้ว คุณควรพิจารณาเรื่องการเลือกหลักสูตรอย่างรอบคอบ และเลือกหลักสูตรที่ตรงกับความสนใจของตัวเองมากที่สุด นอกจากนี้เรื่องประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมที่ดีที่สุด สถาบันการศึกษาหลายแห่ง จึงมักสานสัมพันธ์กับหน่วยงานด้านจิตวิทยาไว้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกงานแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสได้งานที่ดีในอนาคตเมื่อจบการศึกษาอีกด้วย

การเลือกสถานที่ตั้งของสถานศึกษาก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องจากบ้านมาไกลเพื่อมาเรียนต่อ ซึ่งเสียทั้งเวลาและเงินเป็นจำนวนไม่น้อย คุณควรเลือกเมืองที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมแก่การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตอย่างมีความสุข และคอร์สนี้ต้องใช้ระยะเวลาเรียนหลายปี คุณจึงต้องคำนวณให้รอบคอบว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พักและค่าครองชีพ อยู่ในระดับที่สามารถรับผิดชอบได้หรือไม่ หากไม่ได้มีความพร้อมด้านการเงินมากนัก ก็ควรมองหาสถาบันที่มีทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านจิตวิทยา

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม7,679ครั้ง ดู 48 หลักสูตร
2
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม7,522ครั้ง ดู 181 หลักสูตร
3
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม3,790ครั้ง ดู 751 หลักสูตร
4
32
แคนาดา
เข้าชม3,064ครั้ง ดู 84 หลักสูตร
5
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม2,400ครั้ง ดู 8 หลักสูตร
6
168
สิงคโปร์
เข้าชม1,390ครั้ง ดู 12 หลักสูตร
7
114
มาเลเซีย
เข้าชม761ครั้ง ดู 42 หลักสูตร
8
131
เนเธอร์แลนด์
เข้าชม658ครั้ง ดู 12 หลักสูตร
9
39
จีน
เข้าชม561ครั้ง ดู 7 หลักสูตร
10
84
ฮ่องกง
เข้าชม254ครั้ง ดู 11 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ