เรียนการศึกษาพิเศษต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาการศึกษาพิเศษ
  • เรียนที่ไหนดี
Special Education

การศึกษาพิเศษ หมายถึง การเรียนการสอนบุคคลที่มีความต้องการด้านการศึกษาที่พิเศษและเฉพาะเจาะจง จึงต้องใช้ครูที่สามารถให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล และการสามารถวางแผนการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ทั้งในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอน และอุปกรณ์ดัดแปลงสำหรับนักเรียนพิเศษโดยเฉพาะ อุตสาหกรรมด้านการศึกษาพิเศษกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ ซึ่งขณะนี้ก็มีการวางแผนหลักสูตรและคิดค้นอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นมาหลายชนิด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการศึกษาพิเศษมากขึ้น

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณชื่นชอบงานด้านการสอน สนใจกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ และวิธีที่แตกต่างกันของการประมวลผลข้อมูล สาขาวิชาการศึกษาพิเศษก็น่าจะเหมาะสำหรับคุณ

ผู้เรียนที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนสาขาวิชานี้ จะต้องพร้อมทำงานหนัก มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง และมีทักษะในการตีความ คอร์สนี้จะสอนคุณให้เข้าใจทฤษฎีการเรียนรู้ (Cognitive Theory) และเทคนิคการสอน ซึ่งผู้เรียนจะต้องเข้าฟังแลคเชอร์อย่างสม่ำเสมอ และทำงานวิจัย วิจัยที่ใช้การวิพากษ์เป็นฐาน ในเวลาว่างนอกเหนือจากการเรียนในห้อง

นอกจากนี้ผู้เรียนยังต้องฝึกปฏิบัติงานด้านการสอนในสถานที่จริง โดยฝึกสอนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ผู้ที่ต้องการการศึกษาพิเศษ ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนสาขาวิชานี้ได้ นอกจากจะต้องมีความรู้ที่แข็งแกร่งในเนื้อหาวิชาที่เรียนแล้ว ยังต้องมีความอดทนและมีความสามารถในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนในชั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการศึกษาพิเศษส่วนใหญ่ มักทำงานตรงสายที่เรียนมา โดยสามารถเป็นได้ทั้งครูสอนในสถานบันการศึกษาที่เน้นหลักสูตรการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะ หรือ เป็นครูผู้ช่วยในโรงเรียนธรรมดาทั่วไป ที่มีแผนกการศึกษาพิเศษ รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของผู้จบสาขาวิชาด้านการสอนในประเทศอังกฤษอยู่ที่ 21,588 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 1,025,000 บาท) แต่ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านการศึกษา อาจมีรายได้มากขึ้นกว่าครูทั่วไปประมาณ 2,000 ปอนด์ (ประมาณ 95,000 บาท)

สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการทำงานด้านการสอนโดยตรง ก็ยังสามารถนำทักษะที่ได้จากการเรียนคอร์สนี้ ไปทำงานด้านการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชน ทั้งในด้านพัฒนาการส่วนบุคคล การศึกษา และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม หรืออาจจะดูแลในส่วนของเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หรือมีปัญหาในด้านการเรียนรู้ บัณฑิตสาขาวิชานี้ก็สามารถทำได้เช่นกัน

นอกจากนี้บัณฑิตที่มีประสบการณ์ ยังสามารถทำงานด้านสวัสดิการสังคม ทำงานในบ้านพักสำหรับคนยากไร้ หรือทำงานด้านการสนับสนุนให้คำแนะนำปรึกษา แก่ครอบครัวที่มีสมาชิกจำเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ

การสมัครเรียนสาขาการศึกษาพิเศษ

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มักกำหนดเงื่อนไขในการรับเข้าศึกษาไว้ว่า ผู้สมัครจะต้องแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นความสนใจในสาขาวิชานี้อย่างจริงจัง โดยอาจจะเคยเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรมาก่อน เช่น วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาจิตวิทยา หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษมาก่อน ก็จะยิ่งทำให้ใบสมัครของคุณดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

หลักสูตรการศึกษาพิเศษมีให้เลือกเรียนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดยผู้สมัครในระดับปริญญาตรี จะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไป ส่วนในระดับปริญญาโทผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาในการเรียนจะขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและระดับการศึกษาที่คุณเลือก สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 3-4 ปี ส่วนหลักสูตรที่สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไปอย่างเช่นคอร์ส Postgraduate Certificate in Education (PGCE) จะใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปี หรืออาจมากกว่านี้หากคุณเลือกเรียนหลักสูตรนอกเวลา

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในประเทศอังกฤษยินดีรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา แต่ผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0-6.5 คะแนนขึ้นไป

เรียนที่ไหนดี

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาไว้ค่อนข้างเข้มงวดพอสมควร โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านหลักสูตรการสอน จะกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำไว้ว่าผู้สมัครในระดับปริญญาตรีจะต้องสอบผ่าน A-level ขึ้นไป และผู้สมัครในระดับปริญญาโทผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไป ก่อนตัดสินใจยื่นใบสมัคร คุณควรตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองให้ดีว่าผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้หรือไม่ และหากคุณสมบัติของคุณต่ำกว่าเกณฑ์การรับสมัครเล็กน้อย คุณอาจลองติดต่อไปทางมหาวิทยาลัย และยื่นเอกสารอื่นๆ ประกอบ เช่น ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสอบถามว่าทางมหาวิทยาลัยจะสามารถยืดหยุ่นให้และรับพิจารณาใบสมัครของคุณได้หรือไม่

อีกเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ การเลือกสถานที่ที่คุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขจนจบการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณต้องจากบ้านมาไกลเพื่อมาเรียนต่อต่างประเทศ ซึ่งเสียทั้งเงินและเวลาเป็นจำนวนมาก เมื่อมีมหาวิทยาลัยเป้าหมายที่ต้องการสมัครแล้ว อย่าลืมประเมินค่าใช้จ่าย ทั้งค่าเทอม ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ ตลอดระยะเวลาในการศึกษา ออกมาคร่าวๆ เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนด้วยว่าคุณสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้หรือไม่ หากคุณมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ก็ควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่ง

นอกจากเรื่องหลักสูตร ที่คุณควรเลือกให้ตรงกับความต้องการของตัวเองมากที่สุดแล้ว ประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานในระหว่างเรียน ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึง มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงพยาบาลและโรงเรียน ที่ต้องการบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการขอเข้าไปฝึกงานในระหว่างเรียน และเป็นคอนเนคชั่นที่สำคัญทีเดียวต่อการทำงานในอนาคต

คอร์สการศึกษาพิเศษอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านการศึกษาพิเศษ

1
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม255ครั้ง ดู 431 หลักสูตร
2
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม85ครั้ง ดู 8 หลักสูตร
3
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม78ครั้ง ดู 43 หลักสูตร
4
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม43ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
5
32
แคนาดา
เข้าชม24ครั้ง ดู 7 หลักสูตร
6
114
มาเลเซีย
เข้าชม14ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
7
140
นอร์เวย์
เข้าชม12ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
8
84
ฮ่องกง
เข้าชม11ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
9
193
ไต้หวัน
เข้าชม7ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
10
209
อาหรับเอมิเรตส์
เข้าชม1ครั้ง ดู 2 หลักสูตร