นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนการฝึกอบรมครูต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาการฝึกอบรมครูผู้ช่วย
  • เรียนที่ไหนดี
Teacher Training

การฝึกอบรมครูผู้ช่วย คือ หลักสูตรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และสามารถทำงานเป็นครูผู้ช่วยสอน ทั้งในชั้นเรียนสำหรับเด็กและชั้นเรียนสำหรับผู้ใหญ่ได้ นอกจากนี้หลักสูตรการฝึกอบรมครูผู้ช่วย ยังมีเนื้อหาครอบคลุมถึงทฤษฎีการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ของมนุษย์ เทคนิคการวางแผนโครงสร้างบทเรียน ไปจนถึงวิธีการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขานี้เหมาะกับใคร

ผู้สนใจเรียนสาขาวิชาการฝึกอบรมครูผู้ช่วย นอกจากจะต้องมีความสนใจในงานด้านการสอนเป็นพิเศษแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือคุณต้องมีความรู้เชิงลึกในวิชาที่คุณต้องการจะสอนในอนาคตด้วย คอร์สนี้จะเน้นสอนให้คุณเข้าใจวิธีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของมนุษย์ และวิธีการสร้างสรรค์บทเรียนที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

หากคุณรู้สึกสนุกในการทำงานกับผู้คน สนใจอาชีพด้านการสอน และชื่นชอบรายวิชาที่คุณเลือกเรียน สาขาวิชาการฝึกอบรมครูผู้ช่วย ก็น่าจะเหมาะสำหรับคุณ

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการฝึกอบรมครูผู้ช่วย นิยมประกอบอาชีพด้านการสอน โดยส่วนใหญ่จะทำงานเป็นครูในโรงเรียนประถมหรือโรงเรียนมัธยม และสอนนักเรียนตามรายวิชาที่คุณมีความถนัดเฉพาะทาง

หากคุณมองหาอาชีพที่มีความท้าทาย และมีโอกาสได้เดินทางไปทำงานยังต่างประเทศ คุณควรฝึกภาษาที่คนทั่วโลกนิยมใช้กันอย่างเช่น ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาสเปน เอาไว้ด้วย

นอกจากนี้บัณฑิตจำนวนมากยังได้รับการว่าจ้างให้เปิดสอนคอร์สขนาดเล็ก สำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ ที่ต้องการมีความรู้พื้นฐานในด้านการอ่านเขียนและการคำนวณ หรือถ้าต้องการมีรายได้เสริม คุณยังสามารถทำงานฟรีแลนซ์เพิ่มเติม โดยการเป็นติวเตอร์สอนเด็กนักเรียนที่ต้องการเรียนเสริมนอกเหนือจากการเรียนในห้องได้อีกด้วย

การสมัครเรียนสาขาการฝึกอบรมครูผู้ช่วย

การรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนสาขาวิชาการฝึกอบรมครูผู้ช่วย มีการแข่งขันค่อนข้างสูง นอกจากจะต้องผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีแล้ว ผู้สมัครยังควรมีประสบการณ์ด้านการสอน หรือเคยทำงานอาสาสมัครด้านการสอนมาก่อนด้วย เพื่อแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นถึงความสนใจที่คุณมีต่อสาขาวิชานี้ หากต้องการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป คุณควรมีผลการเรียนที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และสำหรับระดับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไป หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ

ทักษะด้านภาษาอังกฤษถือว่าสำคัญมากสำหรับการเรียนคอร์สนี้ นักเรียนที่จบจากระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ จะต้องมีผลการสอบ GCSE English อย่างน้อยเกรด C ขึ้นไป ส่วนนักเรียนต่างชาติ ผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0 คะแนนขึ้นไป หรือหากคุณมีความรู้ทางด้านภาษาอื่นๆ อย่างเช่น ภาษาฝรั่งเศส และ ภาษาสเปน มาจากการเรียนในระดับมัธยม ก็จะยิ่งทำให้ใบสมัครของคุณดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

สาขาวิชาการฝึกอบรมครูผู้ช่วย มีเนื้อหาการเรียนการสอนที่เน้นภาคปฏิบัติมากเป็นพิเศษ แต่ทางด้านทฤษฎีหลักสูตรนี้ก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน ผู้เรียนจึงต้องมีความพร้อมทั้งในด้านการส่งแบบฝึกหัดงานเขียนตามที่ได้รับมอบหมาย และมีความสามารถในการดูแลนักเรียนในชั้นเรียนได้อย่างราบรื่น

เรียนที่ไหนดี

เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนคอร์สที่เกี่ยวกับการสอน คุณจะต้องใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 1 ปี หรือมากกว่านั้น คุณจึงควรสำรวจตัวเองให้แน่ใจว่า คุณต้องการจบไปเป็นครูสอนวิชาอะไร? สอนเด็กนักเรียนระดับชั้นไหน เด็กเล็กหรือเด็กมัธยม? และควรเลือกคอร์สให้ตรงกับความต้องการของตัวเองมากที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยของคุณ หากเป็นไปได้คุณควรหาโอกาสไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบก่อนตัดสินใจ เพื่อความมั่นใจว่าคุณจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้อย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาการศึกษา และสำหรับสาขาวิชาที่เน้นด้านการปฏิบัติอย่างวิชาการฝึกอบรมครูผู้ช่วย สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เลือกยังมีผลต่ออนาคตในการทำงานของคุณอีกด้วย ดังนั้น นอกจากความสุขในการใช้ชีวิตแล้ว สิ่งสำคัญอีกเรื่องที่ต้องพิจารณาคือ การเลือกสถานที่ที่คุณจะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฝึกงานอย่างเต็มที่ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการทำงานในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือ เงื่อนไขการรับเข้าศึกษาและค่าใช้จ่ายในการศึกษา ก่อนยื่นใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องกา อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลการเรียนของคุณผ่านเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้หรือไม่ และบางมหาวิทยาลัยอาจกำหนดคุณสมบัติด้านประสบการณ์ทำงานเพิ่มเติมด้วย ส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พักและค่าครองชีพก็ต้องตรวจสอบให้ดีว่า อยู่ในระดับที่คุณสามารถรับผิดชอบได้หรือไม่ หากไม่ได้มีความพร้อมด้านการเงินมากนัก ควรมองหาสถาบันที่มีทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่ง

คอร์สการฝึกอบรมครูอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านการฝึกอบรมครู

1
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม2,005ครั้ง ดู 163 หลักสูตร
2
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม1,874ครั้ง ดู 94 หลักสูตร
3
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม1,276ครั้ง ดู 628 หลักสูตร
4
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม995ครั้ง ดู 20 หลักสูตร
5
32
แคนาดา
เข้าชม896ครั้ง ดู 68 หลักสูตร
6
168
สิงคโปร์
เข้าชม358ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
7
114
มาเลเซีย
เข้าชม166ครั้ง ดู 26 หลักสูตร
8
69
เยอรมัน
เข้าชม117ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
9
84
ฮ่องกง
เข้าชม80ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
10
39
จีน
เข้าชม60ครั้ง ดู 6 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ