เรียนโทรคมนาคมต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาโทรคมนาคม
  • เรียนที่ไหนดี
Telecommunications

ในบรรดาสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด โทรคมนาคมถือเป็นโปรแกรมการเรียนในระดับปริญญาที่ค่อนข้างใหม่ สาขาวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการส่งข้อมูลและข่าวสารผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงศตวรรษที่ 20 และศตวรรษที่ 21 ทุกวันนี้การติดต่อสื่อสารของคนยุคใหม่พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมมีอิทธิพลและสำคัญอย่างมากต่อสังคมสมัยใหม่ จนถึงขั้นมีการเปรียบเทียบว่าการโทรคมนาคม ถือเป็นกระดูกสันหลังของคนยุคนี้เลยทีเดียว

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณหลงใหลเรื่องเกี่ยวกับการโทรคมนาคม มีความถนัดในวิชาฟิสิกส์เป็นพิเศษ และกำลังมองหางานที่ได้ใช้ทักษะความสามารถเฉพาะทาง คอร์สนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

ผู้เรียนสาขาวิชาโทรคมนาคมจะต้องมีความสนใจในเนื้อหารายวิชาอย่างจริงจัง สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้อง และศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตัวเองในหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ การประเมินผลผู้เรียนจะมีทั้งงานข้อเขียนที่ได้รับมอบหมายในห้อง และการทำโปรเจ็คท์ที่ต้องใช้ทักษะในการปฏิบัติประกอบด้วย

หากจะประสบความสำเร็จในการเรียนสาขาวิชานี้ได้ ผู้เรียนต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้อมทำงานหนัก และมีความกระตือรือร้นในการศึกษาภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่ เพราะการฝึกปฏิบัติถือเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งของคอร์สนี้

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ศิษย์เก่าที่จบจากสาขาวิชาโทรคมนาคมส่วนใหญ่ ตั้งใจจะทำงานด้านโทรคมนาคมโดยตรง ในตำแหน่งวิศวกรระบบสารสนเทศและเครือข่าย ทำหน้าที่ดูแลการติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบการติดต่อสื่อสารภายในบริษัท รวมถึงเป็นผู้ประสานงานในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโทรคมนาคม หรือทำงานเป็นวิศวกรเทคนิคด้านการสื่อสาร ซึ่งรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของผู้จบสาขาวิชาโทรคมนาคมในประเทศอังกฤษ จะอยู่ที่ 22,000-27,000 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 1,045,000-1,282,000 บาท) อาจมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่และประสบการณ์ของแต่ละคน

นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถทำงานเป็นนักวิจัยเฉพาะทาง ด้านอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อหาข้อมูลมาพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ สายเคเบิล และเทคโนโลยีดาวเทียม โดยรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของนักวิจัยโทรคมนาคมในประเทศอังกฤษ อยู่ที่ประมาณ 29,000 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 1,377,000 บาท)

หากไม่ต้องการทำงานด้านโทรคมนาคมโดยตรง บัณฑิตยังสามารถผันตัวไปทำงานด้านวารสารศาสตร์ การเงิน ไอที และทรัพยากรมนุษย์ หรือจะเรียนต่อคอร์สทางด้านกฎหมายหรือคอร์สอื่นๆ ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อเปลี่ยนสายงาน ก็สามารถทำได้เช่นกัน

การสมัครเรียนสาขาโทรคมนาคม

หากคุณต้องการเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง คุณจะต้องมีเกรดสำหรับการยื่นใบสมัครที่สูงทีเดียว ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะกำหนดเกณฑ์การรับสมัครไว้ว่า ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไป หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ ส่วนในระดับปริญญาโทผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไป

หลักสูตรปริญญาตรีจะใช้ระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี บางมหาวิทยาลัยอาจขยายเวลาเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 ปี เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสหาประสบการณ์เพิ่มเติม จากการฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนหลักสูตรปริญญาโทจะใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 1 ปี แต่ถ้าเรียนหลักสูตรนอกเวลาก็อาจจะใช้เวลาเรียนมากกว่านั้น

สำหรับผู้สมัครจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0-6.5 คะแนนขึ้นไป ก่อนเริ่มคอร์ส

เรียนที่ไหนดี

การตัดสินใจเลือกหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท มีผลอย่างมากต่ออนาคตของคุณ คุณควรเลือกมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับบริษัทในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพราะคอนเนคชั่นเหล่านี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานที่ดีหลังจบการศึกษา

เมื่อเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมได้แล้ว ก็อย่าลืมพิจารณาที่ตั้งของสถานศึกษาด้วย นักศึกษาบางคนต้องเดินทางจากบ้านมาไกล และต้องปรับตัวในหลายๆ เรื่อง การเลือกเมืองที่เข้ากับบุคลิกภาพของตัวเอง จะช่วยให้คุณปรับตัวได้ง่ายขึ้น วัฒนธรรมใหม่ๆ ที่คุณจะได้พบเจอ และการใช้ชีวิตนอกห้องเรียนมีความสำคัญไม่แพ้การเรียนในห้อง คุณควรเลือกเมืองให้เหมาะสมกับการเติบโตของตัวเอง ทั้งในด้านการเข้าสังคมและในด้านการเก็บเกี่ยวความรู้ทางวิชาการ

อีกสองเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือเรื่องค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดเกณฑ์ไว้ว่า ผู้สมัครในระดับปริญญาตรีจะต้องสอบผ่านระดับ A-level ขึ้นไป ส่วนระดับปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านระดับ 2.1 มาก่อน ก่อนยื่นใบสมัครคุณต้องตรวจสอบเอกสารผลการเรียนของตัวเองให้เรียบร้อยว่าผ่านเกณฑ์เหล่านี้หรือไม่ และการเรียนด้านโทรคมนาคมต้องใช้ระยะเวลาหลายปี ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจึงค่อนข้างสูงพอสมควร หากคุณมีปัญหาด้านการเงิน ก็ควรมองหาช่องทางทำงานพิเศษเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน หรือมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

คอร์สโทรคมนาคมอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

1

ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่

2

หลักการคลื่นไมโครเวฟ (อิเล็คทรอนิคส์)

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านโทรคมนาคม

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม426ครั้ง ดู 25 หลักสูตร
2
93
ญี่ปุ่น
เข้าชม230ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
3
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม169ครั้ง ดู 34 หลักสูตร
4
140
นอร์เวย์
เข้าชม73ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
5
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม57ครั้ง ดู 115 หลักสูตร
6
39
จีน
เข้าชม50ครั้ง ดู 10 หลักสูตร
7
32
แคนาดา
เข้าชม48ครั้ง ดู 11 หลักสูตร
8
190
สวิสเซอร์แลนด์
เข้าชม41ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
9
189
สวีเดน
เข้าชม30ครั้ง ดู 6 หลักสูตร
10
62
ฟินแลนด์
เข้าชม14ครั้ง ดู 2 หลักสูตร