นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนการขนส่งและโลจิสติกต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาการขนส่งและโลจิสติก
  • เรียนที่ไหนดี
Transportation

การขนส่งและโลจิสติก หมายถึง ธุรกิจการขนย้ายผู้โดยสารหรือสินค้าจากพื้นที่หนึ่งไปสู่อีกพื้นที่หนึ่ง ความอยู่รอดและการพัฒนาของธุรกิจการค้าต้องอาศัยความคล่องตัวทางภูมิศาสตร์ และความรู้เกี่ยวกับระบบการขนส่งเป็นกุญแจสำคัญ

เนื่องจากปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในสังคมให้ความสำคัญ อุตสาหกรรมการขนส่งจึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ และเมื่อเป็นเช่นนี้หลักสูตรการศึกษาด้านการขนส่ง จึงมีหัวข้อน่าสนใจให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอยู่เสมอ

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณสนใจด้านการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการขนส่งที่มีต่อการทำธุรกิจ และต้องการทำงานเกี่ยวกับระบบขนส่ง คอร์สนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับคุณเป็นอย่างยิ่ง

ผู้เรียนสาขาวิชานี้ต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มี และศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตัวเองเพิ่มเติมในหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมทำรายงานส่งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการศึกษา

บางหลักสูตรกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องมาก่อน ผู้เรียนด้านนี้ควรมีแรงจูงใจในรายวิชาและจัดสรรเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ผู้จบการขนส่งและโลจิสติกมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากมาย บัณฑิตส่วนใหญ่มักทำงานเป็นนักวิจัยด้านการขนส่ง หรือ ผู้วางแผนการขนส่ง ให้กับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของผู้จบสาขาวิชาการขนส่งในประเทศอังกฤษอยู่ที่ 22,000-24,000 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 1,045,000-1,140,000 บาท) และเมื่อมีประสบการณ์ทำงานมากขึ้น ยังสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์ หรือ ทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษา ซึ่งจะมีรายได้เพิ่มขึ้นตามความสามารถ

ไม่ใช่แค่หน่วยงานของภาครัฐเท่านั้น บริษัทเอกชนก็มองหาบัณฑิตด้านการขนส่งและโลจิสติกเช่นกัน บริษัทเอกชนต้องการบุคลากรมาทำหน้าที่ วางระบบการกระจายสินค้าและบริการ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ หากต้องการทำงานให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก็สามารถใช้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำงานให้กับองค์กรการกุศลด้านสิ่งแวดล้อม หรือ ทำงานให้กับหน่วยงานธุรกิจที่ต้องการคำแนะนำเรื่องการลดรอยเท้าคาร์บอนของกิจการ (Carbon Footprint เป็นค่าทางวิทยาศาสตร์ที่คำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้ประเมินว่าองค์กรหนึ่งๆ สร้างผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนมากน้อยเพียงใด)

การสมัครเรียนสาขาการขนส่งและโลจิสติก

หลักสูตรส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรปริญญาโท ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องมาก่อน คอร์สนี้มีระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 1 ปี หากต้องการเรียนหลักสูตรนอกเวลา บางมหาวิทยาลัยก็มีเปิดสอน แต่จะใช้ระยะเวลาเรียนนานกว่าหลักสูตรปกติ และอาจมีค่าธรรมเนียมการศึกษาที่แพงกว่า

นอกจากนี้ก็ยังมีมหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดสอนสาขาวิชาการขนส่งในระดับปริญญาตรี ซึ่งใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 3 ปี บางหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะสมประสบการณ์ตรงในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง ซึ่งก็อาจจะขยายเวลาเรียนเพิ่มไปอีก 1 ปี ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ และผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0 คะแนนขึ้นไป

เรียนที่ไหนดี

การเลือกสถานที่ตั้งของสถานศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณา ลองถามตัวเองดูว่า คุณเป็นนักเข้าสังคมที่ชอบทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆ มากหน้าหลายตา หรือเป็นคนรักความสงบที่ชอบสังสรรค์เป็นกลุ่มเล็กๆ มากกว่ากัน? นักศึกษาบางคนชอบอยู่ในเมืองใหญ่ที่คึกคักเต็มไปด้วยสีสัน ในขณะที่บางคนอาจจะชอบเมืองเล็กที่อบอุ่นเงียบสงบ การเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ และทำความรู้จักกับผู้คนที่หลากหลาย เป็นส่วนสำคัญยิ่งของชีวิตนักศึกษา คุณจึงควรเลือกเมืองให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตัวเอง

ก่อนยื่นใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการ อย่าลืมตรวจเช็คข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษา และความพร้อมทางการเงินของตัวเอง คุณจะต้องมีเกรดและประสบการณ์ทำงานผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ และมีเงินเพียงพอสำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน หากมีปัญหาเรื่องการเงิน ควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาขาดแคลนเอาไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

ในสาขาวิชาการขนส่งและโลจิสติก ส่วนใหญ่แล้วโครงสร้างหลักๆ ของคอร์สจะใกล้เคียงกัน แต่ก็มีรายละเอียดบางส่วนที่แตกต่างกัน คุณควรเลือกมหาวิทยาลัยที่มีเนื้อหาหลักสูตรน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตมากที่สุด

หากเป็นไปได้ควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีทั้งชื่อเสียง และคอนเนคชั่นที่ดีกับอุตสาหกรรมด้านการขนส่ง บริษัทชั้นนำหลายแห่งมีสายสัมพันธ์กับสถานศึกษาบางที่เป็นพิเศษ และมักดูชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน

คอร์สการขนส่งและโลจิสติกอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านการขนส่งและโลจิสติก

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม2,656ครั้ง ดู 34 หลักสูตร
2
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม1,818ครั้ง ดู 110 หลักสูตร
3
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม1,226ครั้ง ดู 333 หลักสูตร
4
32
แคนาดา
เข้าชม1,220ครั้ง ดู 57 หลักสูตร
5
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม1,078ครั้ง ดู 19 หลักสูตร
6
168
สิงคโปร์
เข้าชม749ครั้ง ดู 18 หลักสูตร
7
39
จีน
เข้าชม541ครั้ง ดู 12 หลักสูตร
8
84
ฮ่องกง
เข้าชม494ครั้ง ดู 9 หลักสูตร
9
196
ไทย
เข้าชม362ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
10
114
มาเลเซีย
เข้าชม121ครั้ง ดู 33 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ