นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนสัตวแพทยศาสตร์ต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาสัตวแพทยศาสตร์
  • เรียนที่ไหนดี
Veterinary Medicine

สัตวแพทยศาสตร์ เป็นสาขาวิชาทางการแพทย์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการรักษาอาการป่วยในสัตว์ ตำราสัตวแพทย์เล่มแรกของโลกเขียนขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 500 และก่อนหน้านั้นก็มีการค้นพบภาพวาดการรักษาพยาบาลวัวควายของชาวอียิปต์โบราณ วิชานี้จึงนับเป็นศาสตร์ที่เก่าแก่มากแขนงหนึ่ง

ปัจจุบันวิชาสัตวแพทย์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่การรักษาสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ อย่างเช่น แมว สุนัข และคนส่วนใหญ่ก็มักจะเข้าใจว่านี่คืองานหลักของสัตวแพทย์ แต่จริงๆ แล้วงานของสัตวแพทย์ยังครอบคลุมไปถึงการดูแลสัตว์ใหญ่ที่เลี้ยงเพื่อใช้แรงงาน และสัตว์ป่าอีกมากมายหลายชนิด ซึ่งเป็นงานที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่รักธรรมชาติ และชื่นชอบการเดินทาง

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากสนใจเรียนสัตวแพทย์ สิ่งสำคัญมากที่ต้องถามตัวเองเป็นอันดับแรกคือ ทัศนคติที่คุณมีต่อสัตว์ คุณควรจะสนใจเรื่องของสัตว์ทุกๆ สายพันธุ์ เพราะอาชีพนี้ต้องทำงานกับสัตว์ตลอดเวลา ถ้าเกลียดหรือกลัวสัตว์แล้วจะมาเรียนก็คงไม่ใช่

ศาสตร์ในการรักษาสัตว์ค่อนข้างมีความซับซ้อน ซึ่งนักวิจัยบางคนมีความเห็นว่าการรักษาสัตว์นั้นยากยิ่งกว่าการรักษาคนเสียอีก ผู้เรียนจะต้องเข้าร่วมการบรรยายในชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงศึกษา ค้นคว้า ทำวิจัย เกี่ยวกับโรคของสัตว์หลายสายพันธุ์ในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ในประเทศอังกฤษมีสถาบันการศึกษาเพียง 7 แห่ง ที่ได้รับการรับรองให้เปิดสอนวิชาสัตวแพทยศาสตร์ สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนระดับดีมาก มีความสนใจเกี่ยวกับสัตว์ และพร้อมทำงานหนัก สัตวแพทยศาสตร์ก็นับเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่น่าสนใจ และคุ้มค่าที่จะทุ่มเทเวลาในการเล่าเรียน

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

สัตวแพทย์เป็นอาชีพที่มีโอกาสในการก้าวหน้าสูง บัณฑิตส่วนใหญ่จะได้ทำงานที่ใช้ทักษะตรงตามสายงาน เช่น ดูแลปศุสัตว์ (สัตว์เศรษฐกิจที่มนุษย์นำมาเลี้ยงเพื่อผลประโยชน์) หรือหากต้องการความท้าทายมากขึ้น ก็ยังสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์หายากหรือสัตว์ป่าสงวน ซึ่งอาจจะมีโอกาสได้ลงพื้นที่ป่า เพื่อออกไปสำรวจสัตว์และสภาพแวดล้อมที่สัตว์เหล่านั้นอยู่อาศัย ซึ่งดูเป็นงานที่ได้ผจญภัยท่องเที่ยว และน่าสนุกดีไม่น้อย

หากไม่อยากทำงานที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์โดยตรง บัณฑิตสามารถเลือกทำงานด้านการวิจัยหรือการอนุรักษ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 25,807 ปอนด์ (1,220,000 บาท) ต่อปี อัตราค่าตอบแทนในแต่ละประเทศอาจมากหรือน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ

การสมัครเรียนสาขาสัตวแพทยศาสตร์

ในประเทศอังกฤษมีสถาบันการศึกษา 7 แห่งเท่านั้น ที่ได้รับการอนุญาตให้เปิดสอนสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีความคล้ายคลึงกันมมาก เพราะเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก the Royal Veterinary College โดยใช้มาตรฐานเดียวกัน

วิชาสัตวแพทยศาสตร์ส่วนใหญ่ จะใช้เวลาเรียนเฉลี่ยประมาณ 5 ปี บางหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถลงเรียนเพิ่มเติมอีกปี เพื่อศึกษาเนื้อหารายวิชาที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ส่วน The University of Cambridge กำหนดไว้ว่านักศึกษาจะต้องเรียนเป็นเวลา 6 ปี

ผู้เรียนต้องมีทักษะวิชาเคมี คณิตศาสตร์ และชีววิทยา อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.5 คะแนนขึ้นไป บางสถาบันกำหนดไว้ว่าผู้สมัคร จะต้องเข้ารับการทดสอบวิชา Bio-Medical เพื่อนำผลสอบมาประกอบการพิจารณาด้วย

ในระดับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องสอบผ่าน 3 A*s - A’s at A-level หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ และสำหรับปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านอย่างน้อยระดับ 2:1 มาก่อน

เรียนที่ไหนดี

เนื่องจากในประเทศอังกฤษ มีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนสัตวแพทยศาสตร์ 7 แห่งเท่านั้น การแข่งขันจึงสูงมาก และหลักสูตรของแต่ละที่ก็แทบไม่แตกต่างกัน หรือในประเทศอย่างออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ ก็มีสถานการณ์ที่ไม่ต่างจากในประเทศอังกฤษมากนัก อีกทางเลือกหนึ่งคือประเทศในแถบยุโรปอย่างเช่นสวีเดน ซึ่งการแข่งขันน้อยกว่า และมีคุณภาพการศึกษาดีไม่แพ้ประเทศที่อื่นๆ ที่กล่าวไว้ในข้างต้น สัตวแพทยศาสตร์ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาหลายปี นอกจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ก็ยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการกินอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ถ้าเป็นไปได้คุณควรเลือกสถานศึกษาในประเทศที่ค่าครองชีพไม่สูงจนเกินไปนัก อย่างเช่นแถบยุโรปกลาง และหากมีปัญหาด้านการเงิน ก็ควรเลือกมหาวิทยาลัยที่มีทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การต้องใช้ชีวิตอยู่ไกลบ้านคนเดียว เป็นเวลาถึง 5-6 ปี สภาพแวดล้อมที่จะไปอยู่เป็นเรื่องสำคัญมาก คุณควรมองหาเมืองที่จะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เอื้ออำนวยต่อการแสวงหาความรู้ และประสบการณ์นอกชั้นเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อความคุ้มค่ากับเงินและเวลาที่เสียไปเป็นจำนวนมาก

คอร์สสัตวแพทยศาสตร์อื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านสัตวแพทยศาสตร์

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม2,991ครั้ง ดู 13 หลักสูตร
2
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม2,057ครั้ง ดู 53 หลักสูตร
3
32
แคนาดา
เข้าชม1,225ครั้ง ดู 22 หลักสูตร
4
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม970ครั้ง ดู 12 หลักสูตร
5
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม867ครั้ง ดู 164 หลักสูตร
6
196
ไทย
เข้าชม254ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
7
84
ฮ่องกง
เข้าชม89ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
8
154
ไอร์แลนด์
เข้าชม75ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
9
168
สิงคโปร์
เข้าชม72ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
10
114
มาเลเซีย
เข้าชม34ครั้ง ดู 5 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ