ขั้นตอนเรียนต่อ

แนะนำหลักสูตรและสาขาเรียนต่อเยอรมัน

จะเรียนต่ออะไรดี ที่เยอรมันมีสาขาอะไรน่าเรียนบ้าง มาดูเรื่องที่ควรพิจารณาเมื่อจะเลือกหลักสูตรเรียนต่อเยอรมัน รู้จักหลักสูตรต่างๆในเยอรมันจากสาขาที่คุณสนใจ ดูว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร เมื่อเรียนจบมาสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ฟังมุมมองของผู้สอนในสาขานั้นๆ รวมทั้งนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนั้นอยู่