ขั้นตอนเรียนต่อ

การหางานหลังเรียนจบอิตาลี

เมื่อเรียนจบจากอิตาลี นอกจากวุฒิปริญญาและประสบการณ์ชีวิตแล้ว คุณสามารถหาโอกาสในการทำงานในอิตาลีหลังเรียนจบได้อีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของวีซ่าและสาขาที่เรียน อ่านคำแนะนำเรื่องการทำงานระหว่างเรียนและการหางานหลังเรียนจบอิตาลี
สเตปก่อนหน้านี้
7 เมื่อมาถึง