ขั้นตอนเรียนต่อ
มาเลเซีย: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย - MUST READ

การหาเงินทุนเพื่อเรียนต่อในมาเลเซีย

3340

การหาเงินทุนเพื่อการเรียนในมาเลเซีย

ค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงในประเทศมาเลเซียคือหนึ่งในสิ่งที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักศึกษานานาชาติ
ค่าเล่าเรียนในหลักสูตรก่อนเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ USD2,290 ถึง 3,230 ต่อปี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี มีอัตราค่าเล่าเรียนที่หลากหลายขึ้นอยู่กับประเภทของวิทยาลัยและสาขาวิชาเรียน โดยทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศมาเลเซียจะมีค่าเล่าเรียนถูกที่สุด ขณะที่หลักสูตรระดับปริญญาของวิทยาเขตสาขาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศจะมีค่าเล่าเรียนที่แพงกว่า ยกตัวอย่าง เช่น หลักสูตรปริญญาสาขาธุรกิจอาจมีค่าเล่าเรียนตั้งแต่ USD8,570 ถึง 11,430 ที่มหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศมาเลเซียและสูงสุดถึง USD24,000 ที่มหาวิทยาลัยสาขาของต่างประเทศ

ค่าครองชีพ
ค่าครองชีพในประเทศมาเลเซียค่อนข้างถูก ด้วยค่าที่พักไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกวิทยาเขตที่มีราคาสมเหตุสมผล ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและมาตรฐานของห้องพัก ค่าเช่ารายเดือนโดยเฉลี่ยสำหรับห้องพักเดี่ยว (เตียงคู่รวม) ต่อนักศึกษาหนึ่งคนอยู่ระหว่าง 300 ริงกิตถึง 450 ริงกิต (USD86 - USD 129) ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น เช่น อาหารและค่าเดินทางอยู่ระหว่าง 700 ริงกิตถึง 950 ริงกิต (USD200 - USD 270) ต่อเดือน

ด้วยเหตุนี้ค่าครองชีพโดยเฉลี่ยสำหรับนักศึกษาในประเทศมาเลเซียจึงอยู่ระหว่าง 12,000 ริงกิตจนถึง 17,000 ริงกิต (USD3,430 - 4,860) ต่อปี ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่านักศึกษาที่เรียนในประเทศออสเตรเลียซึ่งค่าครองชีพต่อปีอาจสูงถึง USD16,430

การหาเงินทุนเพื่อการเรียนของคุณ
นักศึกษานานาชาติจะได้รับอนุญาตให้ทำงานนอกเวลาได้ (สูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดที่มีระยะเวลามากกว่า 7 วัน) ขณะที่เรียนหลักสูตรเต็มเวลาในประเทศมาเลเซีย โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแผนกตรวจคนเข้าเมือง

การหาแหล่งเงินทุนมีความหลากหลาย แต่ในฐานะนักศึกษานานาชาติคุณอาจได้รับสิทธิ์สำหรับทุนการศึกษา คุณควรตรวจสอบจากเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาที่คุณสนใจเข้าเรียนเพื่อดูว่ามีทุนการศึกษาหรือไม่ โดยหลายสถาบันการศึกษาจะประกาศรายชื่อทุนการศึกษาไว้ในเว็บไซต์ของตนเอง หรือคุณสามารถค้นหาทุนการศึกษาได้จากเว็บไซด์ของเราที่นี่

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาในมาเลเซียได้ที่นี่

การขอวีซ่านักเรียนมาเลเซีย

การเดินทางในมาเลเซีย

การศึกษาของประเทศมาเลเซีย

ค้นหาคอร์ส

มาเลเซีย
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Hotcourses Editor is the mysterious, faceless force made up of all our different contributors over the years. From masters in their field to top notch journos, take a peek at some of the talent we’ve had the pleasure of working with.