นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
มาเลเซีย: วีซ่านักเรียน

การขอวีซ่านักศึกษามาเลเซีย

ประเทศมาเลเซียทำสถิติเป็นประเทศที่นักเรียนนานาชาติเดินทางมาศึกษาต่อสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก

share image

การขอวีซ่านักศึกษามาเลเซีย

 

ประเทศมาเลเซียทำสถิติเป็นประเทศที่นักเรียนนานาชาติเดินทางมาศึกษาต่อสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก โดยในปีค.ศ. 2020 คาดว่าจะมีนักเรียนนานาชาติมาศึกษาต่อเป็นจำนวนมากถึง 200,000 คน การหลั่งไหลเข้ามาของนักเรียนต่างชาติเหล่านี้ ทำให้ต้องมีการปรับระบบการขอวีซ่านักศึกษาใหม่ ซึ่งจะมีข้อกำหนดที่เพิ่มมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากจนเกินไป คุณก็สามารถทำได้ อันที่จริงแล้วขั้นตอนส่วนใหญ่นั้นสามารถดำเนินการที่ประเทศของคุณได้เลยด้วยซ้ำ

 

ลองมาอ่านคำแนะนำของเราเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่านักศึกษาของประเทศมาเลเซีย เพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนมากขึ้น

 

บัตรนักศึกษาและวีซ่านักศึกษา

 

นักศึกษาต่างชาติทุกคนจะต้องมีบัตรนักศึกษาและวีซ่านักศึกษาเมื่อมาเรียนต่อที่ประเทศมาเลเซีย
โดยมาเลเซียจะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทำหน้าที่รับผิดชอบการอนุมัติวีซ่าให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของกระทรวงอุดมศึกษาและกระทรวงมหาดไทย  

 

สิ่งแรกที่คุณต้องทำก่อนขอวีซ่านักศึกษาของมาเลเซียคือเมื่อคุณสมัครเป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่คุณสนใจ คุณต้องยื่นเรื่องให้ทางสถาบันการศึกษาออกใบผ่านเข้าประเทศมาเลเซียให้กับคุณ หลังจากนั้นคุณจึงจะสามารถสมัครขอวีซ่านักศึกษาได้ ทั้งนี้คุณจะได้รับบัตรนักศึกษาตัวจริงเมื่อคุณเดินทางไปถึงมาเลเซีย กล่าวโดยสรุปคือคุณจำเป็นจะต้องมีทั้งใบอนุญาตผ่านเข้าประเทศและวีซ่านักศึกษาเพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย

 

ตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยที่คุณสนใจรับสมัครนักศึกษานานาชาติหรือไม่

 

ก่อนเดินทาง

 

คุณต้องได้รับอนุมัติวีซ่านักเรียนและเตรียมเอกสารการอนุมัติใบผ่านเข้าประเทศของนักศึกษานานาชาติไว้ให้พร้อม เพื่อใช้ยื่นกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อทางสถาบันการศึกษารับคุณเข้าศึกษาแล้ว ทางสถาบันจะเป็นผู้ยื่นสมัครทำบัตรนักศึกษา นอกจากนั้นคุณควรเตรียมเอกสารเกี่ยวกับที่พักของ Host Family และจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย จะได้ไม่ตกเป็นภาระของ Host  เมื่อคุณได้รับการอนุมัติ ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของมาเลเซียจะทำจดหมายอนุมัติการเป็นนักศึกษา ส่งไปให้ Host Family ของคุณ หลังจากนั้น Host  จะส่งจดหมายนี้ให้คุณก่อนเดินทาง  การที่เจ้าหน้าที่ลงนามในเอกสารนับเป็นหลักฐานการรับรองคุณสมบัติของตัวคุณ โดยจดหมายอนุมัติดังกล่าวจะเป็นใบผ่านเข้าประเทศสำหรับนักศึกษานานาชาติและทำให้คุณสามารถผ่านเข้าประเทศในฐานะนักศึกษาได้นั่นเอง

 

ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการสมัครและตัดสินใจจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์  ขอแนะนำให้คุณยื่นเอกสารให้กับ Host Family ก่อนล่วงหน้า เพื่อที่จะได้รับจดหมายอนุมัติได้ทันเวลาก่อนเดินทาง  นอกจากนี้คุณต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางของคุณให้ครบถ้วน เช่น หมายเลขเที่ยวบิน วันเวลาและสนามบินที่คุณจะเดินทางไปถึง

 

นักศึกษาทุกเชื้อชาติยกเว้นนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) สามารถเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียได้ทันทีที่ได้รับจดหมายอนุมัติ ส่วนนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) ต้องขอใบอนุญาตวีซ่าชนิด Single-Entry ที่ทำการสถานทูตมาเลเซียที่ประจำในประเทศก่อนออกเดินทางมายังมาเลเซีย

 

จุดตรวจคนเข้าเมือง

 

เมื่อคุณเดินทางไปถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองในมาเลเซีย คุณต้องเตรียมใบผ่านเข้าประเทศของนักศึกษานานาชาติไว้ในมือให้พร้อม  และเมื่อคุณไปถึงสนามบินจะมีตัวแทนของทางมหาวิทยาลัยมารอรับคุณ
คุณจะได้รับบัตรผ่านพิเศษที่จะทำให้คุณสามารถอยู่ในมาเลเซียได้ 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นคุณต้องไปติดต่อแผนกตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอบัตรนักศึกษาตัวจริงให้ทันภายในเวลา 2 สัปดาห์ เมื่อเดินทางไปถึงมาเลเซียคุณก็จะได้รับวีซ่านักเรียนซึ่งจะมีการรับรองในหนังสือเดินทางของคุณ โดยมีอายุการใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและใบอนุญาตผ่านเข้าประเทศสามารถดูที่เว็บไซต์ของรัฐบาลที่นี่ หรือติดต่อแผนกตรวจคนเข้าเมืองในประเทศมาเลเซียดังนี้

 

ฝ่ายวีซ่า ใบผ่านเข้าประเทศและใบอนุญาต

สำนักงานใหญ่ของแผนกตรวจคนเข้าเมืองของประเทศมาเลเซีย
ชั้น 1 - ชั้น 7 (โพเดียม) บล็อค 2G4
ศูนย์บริหารงานรัฐบาลกลาง เขต 2

62550 ปุตราจาย่า ประเทศมาเลเซีย

 

เมื่อคุณเดินทางไปถึง

 

ทางสถาบันการศึกษาของคุณจะส่งหนังสือเดินทางไปให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใน 2 สัปดาห์แรก
ที่คุณเดินทางไปถึงมาเลเซีย เพื่อยื่นขอบัตรนักศึกษาตัวจริง โดยขั้นตอนนี้อาจใช้ระยะเวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ เมื่อคุณได้รับหนังสือเดินทางกลับมาจะมีสติ้กเกอร์บัตรนักศึกษาประทับอยู่ด้านในซึ่งต้องสมัครทำใหม่รายปี

 

ทางสถาบันการศึกษาต้องการหลักฐานประจำตัวประกอบการสมัครบัตรนักศึกษาของคุณดังนี้

 

  • จดหมายรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาของคุณ
  • แบบฟอร์มการสมัครบัตรนักศึกษาที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
  • สำเนาหนังสือเดินทางจำนวน 2 ฉบับ
  • รูปถ่ายขนาดเดียวกับรูปในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป
  • หลักฐานการซื้อประกันสุขภาพของมาเลเซีย
  • สำเนารายงานผลการตรวจสุขภาพ
  • หลักฐานทางการเงินเพื่อพิสูจน์ว่าสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของคุณตลอดระยะเวลาการศึกษา
  • เอกสารส่วนบุคคลของคุณที่ทางสถาบันการศึกษาลงนามรับรอง

 

ค่าธรรมเนียม


ค่าธรรมเนียมของเอกสารส่วนบุคคล จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 300-1,500 RM (2,470- 12,355 บาท) ขึ้นอยู่กับว่าคุณมาจากประเทศอะไร คุณอาจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครให้กับทางมหาวิทยาลัยด้วย ตัวอย่างเช่น University of Nottingham Malaysia Campus  มีค่าการสมัครแรกเข้าอยู่ที่ 500 RM (4,118 บาท) และต้องจ่ายด้วยตนเองอีก 500 RM (4,118 บาท)  ในวันลงทะเบียนเรียน

 

คุณอาจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอื่นๆที่อยู่ในขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษา เช่น ค่าตรวจสุขภาพและค่าประกันสุขภาพ ซึ่งราคาของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป โดยสามารถตรวจสอบราคาโดยประมาณได้ที่ Education Malaysia website

ในขั้นตอนการสมัครนักศึกษานานาชาติจะต้องซื้อประกันสุขภาพ 1 ใน 3 ของแพคเกจทั้งหมด ซึ่งราคาอยู่ที่ 500-850 RM (4,118-7,000 บาท)

 

ราคาค่าธรรมเนียมของบัตรนักศึกษาต่อปีจะอยู่ที่ 60 RM (495 บาท) ในขณะที่วีซ่านักเรียนจะราคาประมาณ 15-90 RM (123-740 บาท) ซึ่งราคาของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป โดยค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องนำไปชำระกับแผนกตรวจคนเข้าเมืองโดยตรง

 

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมเอกสารของประเทศคุณ

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าของประเทศคุณ

ตรวจสอบข้อมูลว่าประกันสุขภาพแบบใดที่เหมาะกับคุณ

 

การรักษาสถานะวีซ่า

 

บัตรนักศึกษาของคุณมีอายุการใช้งานเพียง 1 ปีและคุณจะไม่สามารถต่ออายุบัตรได้ หากคุณเข้าร่วมชั้นเรียนไม่ครบตามข้อกำหนด หรือ ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามที่กำหนดของภาคการศึกษานั้นๆ คุณควรจะยื่นเรื่องสมัครบัตรนักศึกษาใบใหม่ก่อนวันหมดอายุล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนครึ่ง โดยสามารถยื่นขอกับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีระบบการต่ออายุบัตรนักศึกษาอยู่บนเว็บไซต์

 

ตัวอย่างเช่น Monash University Malaysia ต้องการให้ยื่นเอกสารการสมัครและชำระค่าธรรมเนียม 1,000 RM (8,236 บาท) ซึ่งราคานี้รวมค่าประกันสุขภาพแล้ว

 

เมื่อคุณก็เข้าใจระบบที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครขอวีซ่านักเรียนของมาเลเซียแล้ว
ทำไมไม่ลองไปค้นหาคอร์สเรียนต่อในประเทศมาเลเซียและเริ่มวางแผนการผจญภัยของคุณกันเลยล่ะ !

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

ที่อยู่ : 33-35 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2629-6800
โทรสาร : 0-2679-2208
อีเมล์ : malbangkok@kln.gov.my
เว็บไซต์ : http://www.kln.gov.my/web/tha_bangkok/home
เวลาทำการ 08:00 – 16:00 จันทร์ – ศุกร์

 

หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมในการสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง คุณผู้อ่านควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับทางสถานทูตโดยตรง

 

Study in Malaysia

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่อมาเลเซียเอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK

ค้นหาคอร์ส

มาเลเซีย
ปริญญาโท