ขั้นตอนเรียนต่อ
มาเลเซีย: วีซ่านักเรียน - MUST READ

การขอวีซ่านักเรียนมาเลเซีย

share image
6817

การขอวีซ่านักศึกษามาเลเซีย

การขอวีซ่านักศึกษาเป็นเรื่องง่ายและไม่ยุ่งยาก โดยมีข้อกำหนดวีซ่าที่ควรทราบดังนี้

ก่อนขอวีซ่า
มีข้อกำหนดคุณสมบัติที่นักศึกษาต่างชาติต้องมีดังนี้:

• คุณต้องการได้รับเข้าเรียนหลักสูตรเต็มเวลาที่สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนแล้ว
• คุณต้องมีฐานะทางการเงินที่เพียงพอสำหรับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ/เดินทาง
• คุณต้องมีสุขภาพและคุณลักษณะที่ดี
• คุณต้องเดินทางเข้าประเทศด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนเท่านั้น

นักศึกษานานาชาติควรตรวจสอบกับสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันว่าหลักสูตรที่ต้องการเข้าเรียนได้รับการรับรองโดยสำนักงานวุฒิการศึกษาแห่งประเทศมาเลเซีย (MQA): www.mqa.gov.my   

วิธีการสมัคร
ใบสมัครทั้งหมดสำหรับใบผ่านเข้าประเทศของนักศึกษานานาชาติจะดำเนินการผ่านทางสถาบันการศึกษาของมาเลเซีย ขั้นตอนต่อไปคือการอนุมัติและออกใบผ่านเข้าประเทศและวีซ่าโดยแผนกตรวจคนเข้าเมืองในประเทศมาเลเซีย ยกเว้นนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องขอวีซ่าจากสถานทูตมาเลเซียหรือคณะกรรมการของมาเลเซียในประเทศจีน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและใบผ่านเข้าประเทศ กรุณาดูที่เว็บไซต์ของรัฐบาลที่: www.imi.gov.my 

หรือติดต่อแผนกตรวจคนเข้าเมืองในประเทศมาเลเซีย:

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายวีซ่า ใบผ่านเข้าประเทศและใบอนุญาต
สำนักงานใหญ่ของแผนกตรวจคนเข้าเมืองของประเทศมาเลเซีย
ชั้น 1 - ชั้น 7 (โพเดียม) บล็อค 2G4
ศูนย์บริหารงานรัฐบาลกลาง
เขต 2
62550 ปุตราจาย่า ประเทศมาเลเซีย

 

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาในมาเลเซียได้ที่นี่

การเดินทางในมาเลเซีย

และ การศึกษาของประเทศมาเลเซีย


 

Study in Malaysia

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่อมาเลเซียเอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK
เกี่ยวกับผู้เขียน

author image

Hotcourses Editor is the mysterious, faceless force made up of all our different contributors over the years. From masters in their field to top notch journos, take a peek at some of the talent we’ve had the pleasure of working with.