นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เนเธอร์แลนด์: วีซ่านักเรียน - MUST READ

การขอวีซ่านักศึกษาฮอลแลนด์

share image

การขอวีซ่านักศึกษาฮอลแลนด์
 

ก่อนทำการสมัครเรียนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของประเทศฮอลแลนด์ นักศึกษานานาชาติควรติดต่อกับสถาบันการศึกษาโดยตรง เพื่อทราบถึงเงื่อนไขการรับสมัครของหลักสูตรที่คุณเลือก เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ คุณจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเพื่อมีสิทธิ์สมัครเรียน

ในบางกรณีทางสถาบันการศึกษาจะกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากที่เรียนมีจำนวนจำกัดหรือในกรณีที่มีการแข่งขันสูง คุณต้องสำเร็จวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าก่อนที่จะสามารถเรียนหลักสูตรระดับปริญญาโท

วีซ่าเข้าประเทศ

การเดินทางเข้าประเทศฮอลแลนด์เพื่อการเรียนต่อนั้น พลเมืองจากประเทศส่วนใหญ่จะต้องมีวีซ่า โดยข้อกำหนดจะแตกต่างกันตามสัญชาติและระยะเวลาที่คุณต้องการพักอาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณควรสมัครขอวีซ่าเข้าประเทศล่วงหน้า เมื่อเดินทางมาที่นี่แล้ว คุณอาจต้องมีใบอนุญาตอยู่อาศัยและใบอนุญาตทำงานเพิ่มเติม

สำหรับการพักอาศัยเป็นเวลาสามเดือนหรือน้อยกว่า คุณต้องมีวีซ่าระยะสั้น (บางครั้งเรียกว่าวีซ่า Schengen) หากคุณต้องการพักอาศัยในประเทศฮอลแลนด์เป็นเวลานานกว่า 90 วัน คุณต้องขอวีซ่าเพื่อการอยู่อาศัย (Machtiging tot Voorlopig Verblijf) ส่วนพลเมืองจากประเทศใน EU/EEA และสวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ญี่ปุ่น นครวาติกัน โมนาโคหรือเกาหลีใต้จะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมโดยการกรอกข้อมูลในโปรแกรมช่วยเหลือวีซ่านักศึกษาของ Nuffic: ไปที่โปรแกรมช่วยเหลือวีซ่านักศึกษา
 

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

หากคุณต้องการเรียนในประเทศฮอลแลนด์ คุณต้องมีความรู้ภาษาดัตช์ที่ดีหรือใช้ภาษาอังกฤษได้ดี คุณต้องสามารถเขียน อ่านและสื่อสารได้สำหรับการเรียนระดับปริญญา

ในกรณีที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของคุณ คุณจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ อาทิเช่น IELTS (คะแนนขั้นต่ำ 6) หรือ TOEFL (คะแนนขั้นต่ำ 550 สำหรับข้อสอบกระดาษ 213 คะแนนสำหรับข้อสอบคอมพิวเตอร์)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาในเนเธอร์แลนด์

การทำงานนอกเวลา

การเดินทางในเนเธอร์แลนด์

วัฒนธรรมของชาวดัตช์