ขั้นตอนเรียนต่อ

การหางานหลังเรียนจบเนเธอร์แลนด์

เมื่อจบจากเนเธอร์แลนด์นอกจากวุฒิปริญญาและประสบการณ์ชีวิตแล้ว คุณสามารถหาโอกาสในการทำงานในเนเธอร์แลนด์หลังเรียนจบได้อีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของวีซ่าและสาขาที่เรียน อ่านคำแนะนำเรื่องการทำงานระหว่างเรียนและการหางานหลังเรียนจบเนเธอร์แลนด์
สเตปก่อนหน้านี้
7 เมื่อมาถึง