ขั้นตอนเรียนต่อ

แนะนำหลักสูตรและสาขาเรียนต่อเนเธอร์แลนด์

จะเรียนต่ออะไรดี ที่เนเธอร์แลนด์มีสาขาอะไรน่าเรียนบ้าง มาดูเรื่องที่ควรพิจารณาเมื่อจะเลือกหลักสูตรเรียนต่อเนเธอร์แลนด์ รู้จักหลักสูตรต่างๆในเนเธอร์แลนด์จากสาขาที่คุณสนใจ ดูว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร เมื่อเรียนจบมาสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ฟังมุมมองของผู้สอนในสาขานั้นๆ รวมทั้งนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนั้นอยู่