ขั้นตอนเรียนต่อ
สหรัฐอเมริกา: แนะนำหลักสูตรและสาขา

คำศัพท์ด้านการศึกษา

1490

คำศัพท์ด้านการศึกษา

มหาวิทยาลัยกับวิทยาลัย

ในสหรัฐอเมริกา คำว่า "มหาวิทยาลัย" และ "วิทยาลัย" มักจะถูกใช้ในความหมายเดียวกัน ซึ่งทั้งคู่สามารถมอบการศึกษาในระดับปริญญา ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งของเอกชนหรือรัฐบาล โดยทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยจะมีขนาดใหญ่กว่าวิทยาลัย (ในแง่ของจำนวนนักศึกษา) โดยปกติแล้ววิทยาลัยจะมอบเพียงแค่การศึกษาในระดับปริญญาตรี ขณะที่มหาวิทยาลัยจะมอบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก อย่างไรก็ตาม ก็มีวิทยาลัยชุมชนที่เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาระยะเวลาเรียนสองปีรวมถึงหลักสูตรด้านเทคนิคหรืออาชีวศึกษา

ระดับบัณฑิตกับระดับสูงกว่าปริญญาตรี

ในสหรัฐอเมริกา คำว่า "บัณฑิต" จะใช้สำหรับการเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (เทียบเท่ากับคำว่าระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่ใช้กันในสหราชอาณาจักร) สถาบันการศึกษาเหล่านี้ซึ่งรู้จักกันในชื่อ "บัณฑิตวิทยาลัย" จะมอบวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และวุฒิการศึกษาระดับบัณฑิตและปริญญาวิชาชีพอื่นๆ
 

คุณสามารถค้นหาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสหรัฐอเมริกาได้ที่นี่

ค้นหาคอร์ส

สหรัฐอเมริกา
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Hotcourses Editor is the mysterious, faceless force made up of all our different contributors over the years. From masters in their field to top notch journos, take a peek at some of the talent we’ve had the pleasure of working with.