ขั้นตอนเรียนต่อ
สหรัฐอเมริกา: แนะนำหลักสูตรและสาขา

เรียนรัฐศาสตร์ในอเมริกา

4570

เรียนรัฐศาสตร์ในอเมริกา

      หลังผ่านการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผ่านมา ส่งผลให้เรื่องของการเมืองในอเมริกานั้นมีการพูดถึงกันเป็นอย่างมาก  รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ด้วยเช่นกัน    แต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วรัฐศาสตร์นั้นเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรกันแน่?  แล้วมีงานอะไรที่รออยู่บ้างหลังจากจบการศึกษาในสาขานี้?

      ในวันนี้ฮอทคอร์สจะมาแนะนำเกี่ยวกับสาขานี้ ว่ามีหลักสูตรเป็นอย่างไร และมีอนาคตอย่างไรรออยู่

สาขาวิชาเอก

      วิชาเอกของสาขารัฐศาสตร์นั้น โดยพื้นฐานแล้วจะเน้นไปที่เรื่องของการเมืองการปกครอง ไม่ว่าจะในระดับปริญญาตรี,โทหรือเอก  แต่ในวันนี้เราจะมาเน้นหนักในการพูดถึงในระดับปริญญาตรีเป็นหลัก 

      โดยในระดับปริญญาตรีนั้น  หลักสูตรจะมีทางเลือกให้คุณคือจะเน้นไปที่การศึกษาเกี่ยวกับการเมืองอเมริกา หรือ การเมืองสากล   ส่วนวิชาเอกนั้นมีมากมาย เช่น  การเมืองเชิงเปรียบเทียบ, ทฤษฎีทางการเมือง, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ หลักการเมือง เป็นต้น

เนื้อหาหลัก

      รัฐศาสตร์จะสร้างมุมมองที่มีหลากหลายด้านเมื่อคุณเรียนจบ  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิชาเอกที่คุณเลือกว่าคุณจะเลือกเรียนเน้นหนักเกี่ยวกับอะไร  ส่งผลให้อาชีพของคุณมีหลากหลายมาก ตั้งแต่ด้านสื่อสารมวลชน, อาจารย์ไปจนถึงนักการเมือง  จะเห็นได้ว่าสาขานี้เป็นสาขาที่มีประโยชน์หลายด้าน เนื่องจากการเรียนการสอนทั้งเรื่องความเข้าใจและการคิดเชิงวิเคราะห์  และสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายของการเมืองโดยตรง การเริ่มต้นทำงานหลังเรียนจบปริญญาตรีนั้น ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุด

ลักษณะของหลักสูตร

      หลักสูตรจะประกอบไปด้วยการเข้าเรียนเลคเชอร์, การทำงานกลุ่ม, การสอบและการเขียนรายงาน  โดยหลักสูตรจะเน้นในการขยายความรู้ความเข้าใจของนักเรียนไปในเรื่องระดับสาธารณะ, นานาชาติและเรื่องในอนาคต  โดยสำหรับมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใกล้ๆศูนย์กลางการเมืองและหน่วยงานของรัฐบาล ก็จะมีโอกาสการฝึกงานมากกว่า พร้อมๆกับได้รับประสบการณ์การทำงานที่ยอดเยี่ยม

      รัฐศาสตร์เป็นสาขาที่ไม่ได้มีการแข่งขันที่สูงนัก แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่คุณเลือกด้วย  โดยทั่วไปแล้วจะมีการกำหนดคุณสมบัติไว้ที่คะแนน SAT มากกว่า 1000 หรือมากกว่า 21 สำหรับผล ACT  นอกจากนี้ผู้สมัครควรจะมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในเกณฑ์ดี และมี GPA ไม่ต่ำกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทางเลือกสำหรับนักเรียนต่างชาติ

      สำหรับนักเรียนต่างชาติ การเรียนรัฐศาสตร์ในอเมริกานั้นถือว่าเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมมาก เพราะทำให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงๆในระดับสากล เพราะการเมืองของอเมริกานั้นถือว่ามีชื่อเสียงและเป็นที่สนใจของทั่วโลก  แต่ทั้งนี้บทเรียนที่เรียน ก็อาจจะแต่ต่างไปบ้างสำหรับหลักสูตรนักเรียนต่างชาติ เนื่องจากเป็นการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ เกี่ยวกับการเมืองของประเทศที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิด 

      อย่างไรก็ตาม หลักสูตรรัฐศาสตร์ของอเมริกา สามารถช่วยเปิดประตูแห่งโอกาสและความรู้ให้กับคุณอย่างแน่นอนในอนาคต โดยเฉพาะโอกาสในระดับสากล
 

สิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติม :  หลักสูตรรัฐศาสตร์ที่เปิดสอนในอเมริกา 
 

ค้นหาคอร์ส

สหรัฐอเมริกา
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว

คำแนะนำเรื่องคอร์สและสถาบัน...