เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ UNSW Sydney - University of New South Wales

australia

26567

197

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 70

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

AGSM Graduate Certificate in Change Management

เข้าชม33ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 0.7 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$19,920.00 (฿ 472,038) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

AGSM Master of Business Administration

เข้าชม306ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 1.7 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$70,200.00 (฿ 1,663,507) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

AGSM Master of Business Administration (Extension)

เข้าชม115ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 2.7 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$70,200.00 (฿ 1,663,507) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

AGSM Master of Business Administration (Specialised)

เข้าชม113ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.7 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$36,180.00 (฿ 857,346) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Actuarial Studies

เข้าชม131ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$45,600.00 (฿ 1,080,569) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Actuarial Studies/Commerce

เข้าชม62ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$45,600.00 (฿ 1,080,569) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Actuarial Studies/Computer Science

เข้าชม61ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$46,680.00 (฿ 1,106,161) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Actuarial Studies/Economics

เข้าชม51ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$45,600.00 (฿ 1,080,569) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Actuarial Studies/Information Systems

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$45,600.00 (฿ 1,080,569) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Actuarial Studies/Law

เข้าชม63ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2022, 12 กันยายน 2022

A$45,480.00 (฿ 1,077,725) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Actuarial Studies/Science

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$46,320.00 (฿ 1,097,630) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Actuarial Studies/Science (Advanced Mathematics) (Honours)

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 14 กุมภาพันธ์ 2022, 30 พฤษภาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$46,320.00 (฿ 1,097,630) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ UNSW Sydney - University of New South Wales

UNSW Sydney เป็น 1 ใน 50 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่โดดเด่นทั้งในด้านการสอนและการวิจัย

  • ติดอันดับใน 50 อันดับแรกของโลก:อยู่ในอันดับที่ 43
  • ศักยภาพบัณฑิตในเวทีระดับโลก: อยู่ในอันดับที่ 27
  • Australian startup founders ยกให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1
  • 6 สาขาวิชาได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลก

ติดต่อHotcourse