มี 1573 สถาบันเปิดสอน สาขาการศึกษาปฐมวัย ในต่างประเทศ

สเตปต่อไป

ใส่ระดับการศึกษาและเกรดเฉลี่ยเพื่อหาคอร์สที่เหมาะสมที่สุด

เลือก ฉันมาจาก
เลือก ฉันเรียนจบจากประเทศ
ระดับการศึกษา กำลังเรียนอยู่ หรือ เรียนจบแล้ว
ประเภทของเกรด
กรุณาใส่ระดับการศึกษาและเกรดเฉลี่ยเพื่อหามหาวิทยาลัยและคอร์สที่เหมาะสมที่สุด
เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน หรือ เกรดเฉลี่ยโดยประมาณ

Teesside University

สหราชอาณาจักร
เข้าชม9900ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 4 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

courses

Coventry University

สหราชอาณาจักร
เข้าชม1499ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 3 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

courses

Queen's University Belfast

สหราชอาณาจักร
เข้าชม14283ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 3 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

courses

Goodwin College

สหรัฐอเมริกา
เข้าชม371ครั้ง

ดู 1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

courses

Mesa Community College

สหรัฐอเมริกา
เข้าชม3594ครั้ง

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

courses

San Mateo County Community College District

สหรัฐอเมริกา
เข้าชม3807ครั้ง

ดู 4 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

courses

University of Hertfordshire

สหราชอาณาจักร
เข้าชม4090ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

ดู 2 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

courses

University of Hartford - Undergraduate Admissions

สหรัฐอเมริกา
เข้าชม11584ครั้ง

ดู 1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

courses

Chisholm Institute

ออสเตรเลีย
เข้าชม1311ครั้ง

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 2 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

courses

University of Sheffield

สหราชอาณาจักร
เข้าชม22699ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 109

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 4 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

courses

University of South Wales

สหราชอาณาจักร
เข้าชม12986ครั้ง

ดู 6 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

courses

Manchester Metropolitan University

สหราชอาณาจักร
เข้าชม11451ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 3 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

courses