นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : วีซ่านักเรียน

จะทำอย่างไรเมื่อทำพาสปอร์ตหรือวีซ่าหาย?

share image

จะทำอย่างไรเมื่อทำพาสปอร์ตหรือวีซ่าหาย?

      เมื่อคุณไปเรียนในต่างประเทศ แล้วเกิดทำพาสปอร์ตหรือวีซ่าหายไปโดยไม่รู้ตัว หรือ อาจโดนขโมยไป อย่าเพิ่งตกใจ ขอให้ตั้งสติให้มั่นแล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

-ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น เพื่อป้องกันบุคคลอื่นแอบอ้างนำหนังสือเดินทางไปใช้ประโยชน์

-นำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น

• บัตรประจำตัวประชาชน
• ทะเบียนบ้าน 
• เอกสารของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาของคุณเพื่อของใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน 
• สำเนาของวีซ่าหรือพาสปอร์ตที่คุณทำหายไป

-แล้วนำเอกสารทั้งหมดไปติดต่อที่สถานทูต หรือสถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

-หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง(Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน

ข้อแนะนำ

  • ก่อนเดินทางออกนอกประเทศควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่เก็บไว้แยกกัน
  • อีกทั้งควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตสถานกงสุลไทยในประเทศที่จะเดินทางไปถึงหรือเดินทางผ่านด้วย

ที่มา : กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
--------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง