นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
จีน: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

share image

HSK ย่อมาจาก Hanyu Shuiping Kaoshi แปลว่า การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน เป็นการสอบสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก ดำเนินการโดย The Office of Chinese Language Council International: HANBAN ของรัฐบาลจีน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้ภาษาจีนของคนทั่วโลก ผู้ที่ต้องการเรียนต่อประเทศจีนหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีน สามารถใช้ผลสอบ HSK เป็นหลักฐานในการสมัครเรียนและสมัครงานได้ โดยผลสอบจะมีอายุ 2 ปี 

 

:: ค้นหาข้อมูลเรียนต่อประเทศจีน ::

 

ระดับการสอบ

ข้อเขียนแบ่งออกเป็น 6 ระดับ

HSK ระดับ 1 

 • เข้าใจคำศัพท์และประโยคง่ายๆ
 • รู้คำศัพท์ประมาณ 150 คำ
 • ค่าสมัครสอบ 500 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 40 นาที
 • ข้อสอบมีจำนวน 40 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 20 ข้อ และ อ่านเข้าใจ 20 ข้อ 
 • คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 120 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

 

HSK ระดับ 2 

 • ใช้ประโยคภาษาจีนง่ายๆ สื่อสารในชีวิตประจำวันได้บ้าง
 • รู้คำศัพท์ประมาณ 300 คำ
 • ค่าสมัครสอบ 700 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 55 นาที
 • ข้อสอบมีจำนวน 60 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 35 ข้อ และ อ่านเข้าใจ 25 ข้อ
 • คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 120 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

 

HSK ระดับ 3 

 • ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงานได้
 • รู้คำศัพท์ประมาณ 600 คำ
 • ค่าสมัครสอบ 900 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 90 นาที
 • ข้อสอบมีจำนวน 80 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 40 ข้อ อ่านเข้าใจ 30 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ
 • คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

 

HSK ระดับ 4 

 • สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี 
 • รู้คำศัพท์ประมาณ 1,200 คำ
 • ค่าสมัครสอบ 1,200 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 105 นาที
 • ข้อสอบมีจำนวน 100 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 45 ข้อ อ่านเข้าใจ 40 ข้อ และการเขียน 15 ข้อ
 • คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

 

HSK ระดับ 5 

 • ใช้ภาษาจีนในการอ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ดูรายการโทรทัศน์ของประเทศจีนเข้าใจ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนได้
 • รู้คำศัพท์ประมาณ 2,500 คำ
 • ค่าสมัครสอบ 1,600 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 125 นาที
 • ข้อสอบมีจำนวน 100 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 45 ข้อ อ่านเข้าใจ 45 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ
 • คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

 

HSK ระดับ 6 

 • เข้าใจข่าวภาษาจีนในระดับยากทั้งการฟังและอ่าน ใช้ภาษาจีนถ่ายทอดความคิด/ความรู้สึกได้ทั้งการพูดและการเขียน 
 • รู้คำศัพท์ประมาณ 5,000 คำ
 • ค่าสมัครสอบ 2,000 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 140 นาที
 • ข้อสอบมีจำนวน 101 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 50 ข้อ อ่านเข้าใจ 50 ข้อ และการเขียน 1 ข้อ
 • คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

 

การพูดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

HSK การพูด (ระดับต้น) 

 • ค่าสมัครสอบ 500 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 20 นาที

 

HSK การพูด (ระดับกลาง) 

 • ค่าสมัครสอบ 700 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 23 นาที

 

HSK การพูด (ระดับสูง) 

 • ค่าสมัครสอบ 800 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 25 นาที

 

สถานที่สอบ

ในประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาที่เป็นสนามสอบอยู่หลายแห่ง เช่น

 • สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 
 • สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 • สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี
 • สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • วิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก
 • โรงเรียนประชาวิทย์ จังหวัดลำปาง
 • สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โรงเรียนจงฟ้าซินเซิง วาณิชย์บำรุง จังหวัดเชียงใหม่
 • สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ควรสอบถามข้อมูลล่าสุดจากสนามสอบก่อนดำเนินการ

 

:: บทสัมภาษณ์จากผู้ที่ได้รับทุนรัฐบาลจีน ::

 

คอร์สแมทเชอร์
มีแพลนคิดที่จะเรียนต่อ แต่เหนื่อยหาข้อมูลเยอะๆหรือเปล่า?
"คอร์สแมทเชอร์" ช่วยได้ เพียงไม่กี่คลิ๊ก เราแมทช์คุณกับคอร์สทั่วโลก
เริ่มหาและแมทช์เลย