ขั้นตอนเรียนต่อ

แนะนำหลักสูตรและสาขาเรียนต่อจีน

จะเรียนต่ออะไรดี ที่จีนมีสาขาอะไรน่าเรียนบ้าง มาดูเรื่องที่ควรพิจารณาเมื่อจะเลือกหลักสูตรเรียนต่อจีน รู้จักหลักสูตรต่างๆในจีนจากสาขาที่คุณสนใจ ดูว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร เมื่อเรียนจบมาสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ฟังมุมมองของผู้สอนในสาขานั้นๆ รวมทั้งนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนั้นอยู่