ขั้นตอนเรียนต่อ

การหางานหลังเรียนจบจีน

เมื่อจบจากจีน นอกจากวุฒิปริญญาและประสบการณ์ชีวิตแล้ว คุณสามารถหาโอกาสในการทำงานในจีนหลังเรียนจบได้อีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของวีซ่าและสาขาที่เรียน อ่านคำแนะนำเรื่องการทำงานระหว่างเรียนและการหางานหลังเรียนจบจีน
สเตปก่อนหน้านี้
7 เมื่อมาถึง