นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
ไอร์แลนด์: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน - MUST READ

สถาบันการศึกษาของไอร์แลนด์

share image

เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของไอร์แลนด์

การศึกษาระดับอุดมศึกษามีการเปิดสอนที่มหาวิทยาลัย วิทยาลัยการศึกษา วิทยาลัยเอกชนและสถาบันเทคโนโลยีของประเทศไอร์แลนด์

มหาวิทยาลัยในไอร์แลนด์
มีมหาวิทยาลัย 7 แห่งในประเทศไอร์แลนด์ ได้แก่ มหาวิทยาลัย Limerick มหาวิทยาลัย Dublin City มหาวิทยาลัยแห่งชาติ Ireland Maynooth มหาวิทยาลัย College Cork มหาวิทยาลัยแห่งชาติ Galway มหาวิทยาลัย College Dublin และวิทยาลัย Trinity Dublin โดยมหาวิทยาลัย Dublin คือมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ

มหาวิทยาลัยของไอร์แลนด์เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกการวิจัย (PhD) และหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่จะทำการสอนโดยการบรรยายและการกวดวิชาที่วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ขณะที่หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะเน้นด้านการวิจัยมากกว่า

สถาบันเทคโนโลยี
สาธารณรัฐไอร์แลนด์มีสถาบันเทคโนโลยี 14 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ และเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตรและหลักสูตรระดับปริญญา จากความต้องการผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านเคมีอุตสาหกรรมและเภสัชกรรม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อประเทศไอร์แลนด์ ทำให้สถาบันเหล่านี้ดำเนินการสอนด้วยทักษะความชำนาญที่ทันสมัยเพื่อตอบรับต่อความต้องการ สถาบันเทคโนโลยีเปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ระดับ 6 จนถึงระดับ 10 ของ National framework of qualifications

วิทยาลัยอิสระ
นอกเหนือจากสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐแล้ว ประเทศไอร์แลนด์ยังมีวิทยาลัยเอกชนอีกมากมายที่เปิดสอนหลักสูตรและมอบบวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งหลักสูตรส่วนใหญ่จะได้รับการตรวจสอบโดย Higher Education and Training Awards Council (HETAC)

หากคุณต้องการสมัครเรียนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่สถาบันการศึกษาของไอร์แลนด์ คุณจำเป็นต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษที่ดี โดยได้คะแนน TOEFL ขั้นต่ำ 550 คะแนน หากคุณคิดว่าคุณจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมก่อนเริ่มต้นเรียนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ประเทศไอร์แลนด์มีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมากมายอยู่ทั่วประเทศที่เปิดสอนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว
 

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาในไอร์แลนด์

การเดินทางในไอร์แลนด์

วัฒนธรรมของชาวไอริช

MUST READ

article Img

การสมัครเรียนต่อไอร์แลนด์

การสมัครเรียนต่อไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ กลายเป็นอีกประเทศที่นักเรียนต่างชาติให้ความนิยมมาเรียนต่อมากขึ้อย่างเห็นได้ชัดในปีที่ผ่านๆ เนื่องจากมาตรฐานการศึกษาทียอดเยี่ยม และวัฒนธรรมรวมถึงผู้คนที่เป็นมิตร อย่างไรก็ตามกระบวนการสมัครเรียนมีข้อแตกต่างและต้องเข้าใจว่าไอร์แลนด์เป็นอิสระจาก สหราชอาณาจักรดังนั้นอาจมีขั้นตอนที่แตกต่างกัน เราสรุปขั้นตอนการสมัครเพื่อช่วยวางแผนการเรียนต่อของคุณให้ง่ายและรวดเร็วดังนี้ การสมัคร หาข้อมูลการสมัคร

3.7K
article Img

ประเภทของหลักสูตร

ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรที่เปิดสอนที่สถาบันระดับอุดมศึกษาของประเทศไอร์แลนด์ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยม (โดยปกติจะใช้เวลาเรียนแบบเต็มเวลาสามปี) หลักสูตรประกาศนียบัตรระดับอุดมศึกษาเต็มเวลาสองปี อนุปริญญาระดับบัณฑิต (โดยปกติจะเป็นหลักสูตรหนึ่งปี) หลักสูตรระดับปริญญาโท (มีทั้งหลักสูตรชั้นเรียนหรือการวิจัยและใช้เวลาเรียนไม่เกินสองปี) และหลักสูตรระดับสูงสุดที่มีการเปิดสอนคือหลักสูตรระดับปริญญาเอก (PhD)

2.8K