ขั้นตอนเรียนต่อ
ไอร์แลนด์: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน - MUST READ

สถาบันการศึกษาของไอร์แลนด์

2372

เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของไอร์แลนด์

การศึกษาระดับอุดมศึกษามีการเปิดสอนที่มหาวิทยาลัย วิทยาลัยการศึกษา วิทยาลัยเอกชนและสถาบันเทคโนโลยีของประเทศไอร์แลนด์

มหาวิทยาลัยในไอร์แลนด์
มีมหาวิทยาลัย 7 แห่งในประเทศไอร์แลนด์ ได้แก่ มหาวิทยาลัย Limerick มหาวิทยาลัย Dublin City มหาวิทยาลัยแห่งชาติ Ireland Maynooth มหาวิทยาลัย College Cork มหาวิทยาลัยแห่งชาติ Galway มหาวิทยาลัย College Dublin และวิทยาลัย Trinity Dublin โดยมหาวิทยาลัย Dublin คือมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ

มหาวิทยาลัยของไอร์แลนด์เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกการวิจัย (PhD) และหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่จะทำการสอนโดยการบรรยายและการกวดวิชาที่วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ขณะที่หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะเน้นด้านการวิจัยมากกว่า

สถาบันเทคโนโลยี
สาธารณรัฐไอร์แลนด์มีสถาบันเทคโนโลยี 14 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ และเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตรและหลักสูตรระดับปริญญา จากความต้องการผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านเคมีอุตสาหกรรมและเภสัชกรรม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อประเทศไอร์แลนด์ ทำให้สถาบันเหล่านี้ดำเนินการสอนด้วยทักษะความชำนาญที่ทันสมัยเพื่อตอบรับต่อความต้องการ สถาบันเทคโนโลยีเปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ระดับ 6 จนถึงระดับ 10 ของ National framework of qualifications

วิทยาลัยอิสระ
นอกเหนือจากสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐแล้ว ประเทศไอร์แลนด์ยังมีวิทยาลัยเอกชนอีกมากมายที่เปิดสอนหลักสูตรและมอบบวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งหลักสูตรส่วนใหญ่จะได้รับการตรวจสอบโดย Higher Education and Training Awards Council (HETAC)

หากคุณต้องการสมัครเรียนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่สถาบันการศึกษาของไอร์แลนด์ คุณจำเป็นต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษที่ดี โดยได้คะแนน TOEFL ขั้นต่ำ 550 คะแนน หากคุณคิดว่าคุณจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมก่อนเริ่มต้นเรียนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ประเทศไอร์แลนด์มีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมากมายอยู่ทั่วประเทศที่เปิดสอนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว
 

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาในไอร์แลนด์

การเดินทางในไอร์แลนด์

วัฒนธรรมของชาวไอริช

ค้นหาคอร์ส

ไอร์แลนด์
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Hotcourses Editor is the mysterious, faceless force made up of all our different contributors over the years. From masters in their field to top notch journos, take a peek at some of the talent we’ve had the pleasure of working with.