ขั้นตอนเรียนต่อ
ไอร์แลนด์: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน - MUST READ

ประเภทของหลักสูตร

2022

ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอนที่สถาบันระดับอุดมศึกษาของประเทศไอร์แลนด์ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยม (โดยปกติจะใช้เวลาเรียนแบบเต็มเวลาสามปี) หลักสูตรประกาศนียบัตรระดับอุดมศึกษาเต็มเวลาสองปี อนุปริญญาระดับบัณฑิต (โดยปกติจะเป็นหลักสูตรหนึ่งปี) หลักสูตรระดับปริญญาโท (มีทั้งหลักสูตรชั้นเรียนหรือการวิจัยและใช้เวลาเรียนไม่เกินสองปี) และหลักสูตรระดับสูงสุดที่มีการเปิดสอนคือหลักสูตรระดับปริญญาเอก (PhD) หลักสูตรปริญญาเอกการวิจัยโดยปกติจะใช้เวลาเรียนสามปี

ปีการศึกษาของไอร์แลนด์

ปีการศึกษาของประเทศไอร์แลนด์โดยปกติจะเริ่มต้นการเรียนในเดือนกันยายนและสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน โดยแบ่งเป็นสองหรือสามภาคเรียน และมีการหยุดเรียนในช่วงเทศกาลอีสเตอร์และคริสต์มาส
 

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาในไอร์แลนด์

การเดินทางในไอร์แลนด์

วัฒนธรรมของชาวไอริช

ค้นหาคอร์ส

ไอร์แลนด์
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Hotcourses Editor is the mysterious, faceless force made up of all our different contributors over the years. From masters in their field to top notch journos, take a peek at some of the talent we’ve had the pleasure of working with.