ขั้นตอนเรียนต่อ
ไอร์แลนด์: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนเรียนไอร์แลนด์ที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนไทย

7324

ไอร์แลนด์มีคุณภาพการศึกษาดีเลิศเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และถือว่าเป็นหนึ่งในดินแดนดั้งเดิมของยุโรปที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ควรค่าแก่การศึกษามรดกทางวัฒนธรรมอย่างยิ่ง จึงนับว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับการศึกษาต่อ หากใครสนใจเรียนต่อไอร์แลนด์ มาดูทุนการศึกษาที่น่าสนใจกันค่ะ

เว็บไซต์สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อไอร์แลนด์ >> Education in Ireland website

แหล่งเงินทุนหลัก

รัฐบาลไอริช

รัฐบาลไอริชจัดสรรเงินสนับสนุนการศึกษาในสัดส่วนสูง เช่นเดียวกับประเทศเจริญแล้วหลายๆ แห่งในแถบยุโรป ซึ่งนอกจากจะมอบทุนให้แก่นักศึกษาท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลไอริชก็ยังใจกว้างแจกทุนให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาอีกด้วย

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในไอร์แลนด์ มีทุนการศึกษามอบให้ทั้งนักศึกษาท้องถิ่นและนักศึกษาต่างชาติ ไม่ว่าจะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรใดก็ตาม บางครั้งทุนอาจมาจากรัฐบาล หรือแหล่งเงินทุนที่ระบุมาว่ามอบให้เฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น หรือทุนสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ทุนความถนัดด้านกีฬา ทุนความถนัดด้านการร้องเพลง จากสถาบัน Trinity College Dublin

ทุนการศึกษาที่น่าสนใจ

Government of Ireland and Enterprise Partnership Postgraduate Scholarship Scheme

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยไอริช (Irish Research Council) มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนแวดวงการวิจัยในไอร์แลนด์ให้เจริญก้าวหน้า จึงมีทุนสนับสนุนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเต็มเวลา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทาง >> เว็บไซต์ <<

ผู้ที่สามารถสมัครรับทุนได้จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เทียบเท่ามาตรฐาน UK 1st หรือ UK 2:1 และนำเสนอหัวข้องานวิจัย (Research Proposal) ให้ทางหน่วยงานพิจารณาก่อน มูลค่าทุนการศึกษาอยู่ที่ 24,000 ยูโร (ประมาณ 960,000 บาท) ต่อปีการศึกษา

Government of Ireland Scholarships

ทุนนี้พิจารณาจากผลการเรียนที่ผ่านมา และเน้นมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติจากที่มาจากประเทศนอกยุโรป (non-EU countries) โดยผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน และได้รับเงิน 10,000 ยูโร (ประมาณ 400,000 บาท) ต่อปี เพื่อช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ และค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา ในการสมัครรับทุน ผู้สมัครจะต้องสมัครโดยตรงกับทางสถาบันการศึกษาที่รัฐจัดสรรเงินทุนไว้ให้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

ค้นหาคอร์ส

ไอร์แลนด์
ปริญญาตรี
เกี่ยวกับผู้เขียน

สุธาสินี จบนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาและภาพยนตร์ หลงใหลการอ่านหนังสือ ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม สนใจเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษ ปัจจุบันทำงานเป็นนักเขียนอิสระและรับสัมภาษณ์บุคคล สนุกกับการดูซีรี่ย์และทดลองสูตรอาหารใหม่ๆ เมื่อมีเวลาว่าง