นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
มาเลเซีย: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุน Malaysian International Scholarship (MIS)

share image

ทุนการศึกษา Malaysian International Scholarship (MIS)

      คณะกรรมการทุนการศึกษานานาชาติ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างประเทศ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของมาเลเซีย ภายใต้การสนับสนุนของการโครงการความร่วมมือแห่งมาเลเซีย (Malaysian Technical Cooperation Programme – MTCP) ในการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ

      ทุนดังกล่าวจะมอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ และตรงตามหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย ในระดับปริญญาตรี ทั้งในส่วนของเอกชนและรัฐบาล โดยทุนการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งตามนโยบายของรัฐบาลมาเลเซีย ที่ต้องการจะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเลเซียกับเพื่อนบ้าน ในความร่วมมือรัฐต่อรัฐ

หลักสูตรที่เปิดรับ

• บริหารธุรกิจ และการเงิน
• วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
• วิทยาศาสตร์เกษตรกรรม
• สังคมวิทยา และภาษาศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• จบการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ด้วยเกรดการเรียนที่ดี
• เป็นผู้ที่ผ่านงานด้านกิจกรรมและอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง
• เข้าขอรับทุนตามหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับ และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
• มีสุขภาพที่ดี มีใบรับรองแพทย์
• อายุไม่เกิน 21 ปี

สิทธิประโยชน์ของทุนการศึกษาที่จะได้รับ

• ตั๋วเครื่องบินไประหว่างประเทศผู้รับทุนกับประเทศมาเลเซีย
• ฟรีค่าเล่าเรียน โดยทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ
• ค่าใช้จ่ายประจำเดือน
• ค่าตำราเรียนและเดินทางภายในประเทศ
• การฝึกงานตามหน่วยงานที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้
• ไม่มีการอนุญาตให้นำเอาครอบครัว คู่สมรส และบุตร เดินทางไปด้วย

Malaysian International Scholarship for Postgraduate Studies

      คณะกรรมการทุนการศึกษานานาชาติมาเลเซีย  (Malaysian International Scholarship) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศกับมาเลเซีย เพื่อที่จะได้มีโอกาสศึกษาในประเทศมาเลเซีย ทุนดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ โดยทุนการศึกษาที่ให้ระดับปริญญาโท จะให้ระยะเวลา 12-24 เดือน และปริญญาเอก 36 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• อายุ 45 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 3.0  สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท และเกรดที่ดีในระดับปริญญาโท สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาเอก
• ผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS
• ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ที่แข็งแรง
• อาจมีบางกรณีที่ผู้สมัคร อาจจะถูกเรียกสอบสัมภาษณ์ หรือว่าทำบททดสอบภาษาอังกฤษภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียเพิ่มเติม

สิทธิประโยชน์ของทุนการศึกษาที่จะได้รับ

• ตั๋วเครื่องบินไประหว่างประเทศผู้รับทุนกับประเทศมาเลเซีย
• ฟรีค่าเล่าเรียน โดยทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ
• ค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ ละ 1,200.00 ริงกิต ต่อเดือน
• ค่าเล่าเรียนประจำปี และค่าเดินทางภายในประเทศ
• ไม่อนุญาตให้นำเอาครอบครัว คู่สมรส และบุตร เดินทางไปด้วย

เงื่อนไขของผู้ได้รับทุน

• ผู้ได้รับทุนไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมการเรียนได้ ยกเว้นจะมีจดหมายยืนยัน อนุญาตจากมหาวิทยาลัยที่มอบทุน และกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย
• ผู้ได้รับจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและกฎของทางมหาวิทยาลัย หากผู้รับทุนกระทำความผิดใดๆ จะได้โทษทันที และจะถูกตัดเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนในช่วงที่ลงโทษด้วย
• ผู้รับทุนจะต้องเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย
• หากช่วงหนึ่งช่วงใดผู้รับทุนจะต้องหยุดการเรียน จะต้องได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัย ซึ่งหากว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศมาเลเซีย ค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในส่วนของทุนการศึกษา
• ผู้รับทุนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในมาเลเซีย
• หลังจากจบการศึกษาแล้ว ทางการมาเลเซีย หวังว่า ผู้รับทุนจะเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดทันที

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

• สำเนาระเบียนทางการศึกษา รวมไปถึงจดหมายอ้างอิงจากสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด
• สำเนาพาสปอร์ตของผู้สมัคร
• หลักสูตรที่ต้องการขอรับทุน
• ภาพถ่ายขนาดติดสมุดเดินทาง จำนวน 2 ใบ
• ใบรับรองแพทย์
• แผนงานการวิจัย (สำหรับระดับปริญญาโท)

ช่วงเวลาวันรับสมัคร

ระยะเวลารับสมัครทุนการศึกษา : 16 มกราคม 2012 ถึง 30 เมษายน 2012 ทั้งสองทุน

เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน ที่นี่ 
-------------------------------------------
ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
ทุนการศึกษารัฐบาลมาเลเซียอื่นๆ 
หลักสูตรปริญญาสองใบที่มาเลเซีย
การศึกษาของประเทศมาเลเซีย 

Study in Malaysia

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่อมาเลเซียเอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK

MUST READ

article Img

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย

หากสนใจหาประสบการณ์ในต่างแดน แต่ไม่อยากจากบ้านไปไกลและมีงบประมาณจำกัด มาเลเซียก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะนอกจากหลักสูตรการเรียนการสอนจะมีคุณภาพแล้ว นักศึกษาต่างชาติยังสามารถทำงานพิเศษ รวมถึงมีโอกาสได้รับคอนเนคชั่นดีๆ จากเพื่อนนานาประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลมาเลเซียยังทุ่มงบประมาณให้กับการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ค.ศ. 2020 ที่กำลังจะถึงนี้ มาเลเซียตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นผู้นำด้านตลาดการศึกษาระดับนานาชาติอย่างน้อยอันดับ 6 ของโลก

11.9K
article Img

3 ทุนการศึกษารัฐบาลมาเลเซีย

3 ทุนการศึกษารัฐบาลมาเลเซีย       ล่าสุดรัฐบาล มาเลเซียได้ประกาศที่จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าประเทศมาเลเซียได้ยกระดับประเทศขึ้นมา ในฐานะผู้นำทางการศึกษาและจุดหมายปลายทางสำหรับการศึกษาระดับสูงและการทำวิจัย  โดยหนึ่งในจุดประสงค์หลักก็คือต้องการดึงดูดนักเรียนต่างชาติที่มีความสามารถโดยการสร้างแผนจัดหาเงินสนับสนุน  ในวันนี้ฮอทคอร์สจะมาอธิบายถึงแผนการใหม่นี้ให้เข้าใจกันค่ะ      

10.2K
article Img

การหาเงินทุนเพื่อเรียนต่อในมาเลเซีย

การหาเงินทุนเพื่อการเรียนในมาเลเซีย ค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงในประเทศมาเลเซียคือหนึ่งในสิ่งที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักศึกษานานาชาติ ค่าเล่าเรียนในหลักสูตรก่อนเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ USD2,290 ถึง 3,230 ต่อปี หลักสูตรระดับปริญญาตรี มีอัตราค่าเล่าเรียนที่หลากหลายขึ้นอยู่กับประเภทของวิทยาลัยและสาขาวิชาเรียน โดยทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศมาเลเซียจะมีค่าเล่าเรียนถูกที่สุด

4.6K