ขั้นตอนเรียนต่อ
นิวซีแลนด์: วีซ่านักเรียน

การขอวีซ่านักศึกษานิวซีแลนด์

ใครว่าการขอวีซ่ายุ่งยาก ? ลองมาอ่านคำแนะนำในการขอวีซ่านักศึกษานิวซีแลนด์ของเรากันค่ะ

share image
16339

การขอวีซ่านักศึกษานิวซีแลนด์

 

ถึงแม้ว่านิวซีแลนด์จะเป็นประเทศที่อยู่ห่างไกล  แต่จำนวนของนักศึกษาจากทั่วโลก  ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี  นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูงและมีภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ  หากคุณใฝ่ฝันที่จะเรียนในสถานที่แห่งนี้  งั้นเรามาเริ่มศึกษาวิธีการขอวีซ่านิวซีแลนด์กัน  โดยชนิดของวีซ่าที่คุณต้องใช้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณศึกษาอยู่ที่นิวซีแลนด์  รวมทั้งเอกสารประกอบการสมัครก็ขึ้นอยู่กับคอร์สเรียนของคุณ  การขอวีซ่าอาจจะฟังดูเป็นเรื่องยุ่งยากแต่หากคุณทำความเข้าใจและปฏิบัติตามทีละขั้นตอน  ก็จะไม่ยากอย่างที่คุณคิด

 

วีซ่าประเภทไหนที่คุณต้องใช้?

 

นักศึกษาจากประเทศออสเตรเลียไม่ต้องใช้วีซ่าในการเข้าประเทศนิวซีแลนด์  หากคอร์สเรียนของคุณน้อยกว่า 3 เดือน  คุณต้องใช้วีซ่านักท่องเที่ยวแต่ถ้าหากคุณต้องพำนักอยู่นานกว่านั้น 
คุณต้องสมัครวีซ่านักศึกษา

 

วีซ่านักท่องเที่ยว

 

นักศึกษาบางสัญชาติ  ไม่ต้องใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์เป็นเวลาน้อยกว่า 3 เดือน  อย่างไรก็ตามนักศึกษาเหล่านี้ก็ต้องกรอกแบบฟอร์มบัตรขาเข้า (Arrival Card) เมื่อเดินทางมาถึงนิวซีแลนด์  หากคุณต้องใช้วีซ่านักท่องเที่ยว คุณต้องสมัครขอวีซ่าก่อนที่คุณจะเดินทางมานิวซีแลนด์ 
โดยคุณต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร รวมถึงแบบฟอร์มการสมัครวีซ่านักท่องเที่ยว (INZ1017)  พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณ

 

คุณสามารถตรวจสอบสถานที่สำหรับส่งใบสมัครได้ที่นี่

ตรวจสอบว่าคุณต้องใช้วีซ่านักท่องเที่ยวหรือไม่

 

แบบฟอร์มการสมัครวีซ่านักท่องเที่ยว (INZ1017)

 

คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครวีซ่านักท่องเที่ยวได้จาก  Immigration New Zealand Website  คุณต้องลงนามชี้แจงลงในแบบฟอร์มเพื่อรับรองว่าคุณมีเงินทุนที่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษาที่นิวซีแลนด์และคุณจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของวีซ่าในขณะที่คุณพำนักอยู่ที่นิวซีแลนด์  ในส่วนท้ายของใบสมัครคุณต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัคร เช่น การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเช็คธนาคาร เพื่อแสดงว่าคุณได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครครบถ้วนแล้ว  หากคุณชำระด้วยบัตรเครดิต  คุณต้องระบุข้อมูลจากบัตรของคุณลงในใบสมัครด้วย ดังนั้นคุณต้องเก็บใบเสร็จการชำระเงินค่าธรรมเนียมไว้ทุกครั้ง

 

เอกสารอะไรบ้างที่คุณต้องใช้ ? 

 

เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มการสมัครวีซ่านักท่องเที่ยว ( INZ1017) เรียบร้อยแล้ว คุณต้องแนบเอกสารเพื่อใช้ในการยื่นคำร้องติดตัวไปด้วย ได้แก่

 

 • ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ข้อมูลหนังสือเดินทาง
 • ประวัติการทำงาน โดยระบุวันที่และรายละเอียดของงาน
 • ประวัติด้านสุขภาพ โดยระบุรายละเอียดของเงื่อนไขการรักษาหรือแนบใบรับรองแพทย์มาด้วย
 • ประวัติชื่อเสียงของคุณ เช่น ประวัติอาชญากรรมและรายละเอียดของการถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศอื่นๆ (หากมี)
 • รายละเอียดของจุดประสงค์ของการเดินทางมานิวซีแลนด์ เช่น ข้อมูลของคอร์สเรียน

 

คุณต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้

 

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากคุณเดินทางออกจากนิวซีแลนด์ หรือ 1 เดือน หากประเทศของคุณมีสถานทูตหรือสถานกงสุลประจำอยู่ที่นิวซีแลนด์
 • ใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
 • รูปถ่ายสี (ขนาดเท่ากับรูปถ่ายในหนังสือเดินทาง) จำนวน 2 ใบ ผนึกลงในแบบฟอร์ม
  INZ 1017
 • จดหมายรับรองการรับเข้าเป็นนักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์
 • ตั๋วเครื่องบินเที่ยวกลับหรือหลักฐานยืนยันการจองเที่ยวบินกลับประเทศของคุณ
 • หลักฐานทางการเงินเพื่อพิสูจน์ว่าคุณมีเงินทุนที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของคุณตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ เช่น 1,000 NZ (23,490บาท) ต่อเดือน หรือ 400 NZ (9,400 บาท) ต่อเดือนหากคุณชำระค่าที่พักแล้ว (ซึ่งในกรณีนี้ต้องแนบหลักฐานการชำระเงิน เช่น ใบเสร็จหรือสัญญาเช่า
 • แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่านักท่องเที่ยว INZ 1017 ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย

 

 

วีซ่านักศึกษา

 

หากคุณต้องพำนักเป็นเวลามากกว่า 3 เดือน  คุณจะต้องสมัครวีซ่านักศึกษา  ซึ่งจะต้องสมัครก่อนที่จะออกเดินทางและต้องยื่นคำร้องขอวีซ่า (พร้อมกรอกแบบฟอร์มวีซ่านักศึกษา INZ1012 ให้เรียบร้อย) 
โดยดำเนินการ ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลนิวซีแลนด์ประจำประเทศของคุณด้วยตนเอง

 

บางสถาบันการศึกษามมีการจัดเตรียมวีซ่านักศึกษาไว้ให้  เมื่อมาถึงประเทศนิวซีแลนด์คุณก็สามารถมารับวีซ่าที่สถาบันได้เลย  ดังนั้นหากคุณขอวีซ่าจากที่ประเทศของคุณมาแล้ว (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้) 
คุณจะต้องได้รับการอนุมัติวีซ่านักศึกษาก่อนเข้าประเทศนิวซีแลนด์

หากคุณไม่มีวีซ่าคุณจะไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ

 

คุณสามารถตรวจสอบว่าจะต้องยื่นใบสมัครที่ไหนได้ที่นี่

หมายเหตุ: วีซ่านักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้เวลาดำเนินการ 10-15 วัน  หรือในบางกรณีอาจนานถึง 10 สัปดาห์

 

เราขอแนะนำให้คุณยื่นใบสมัคร 5 สัปดาห์ล่วงหน้าก่อนเดินทางมานิวซีแลนด์

 

หากคุณสมัครวีซ่านักศึกษานิวซีแลนด์เป็นครั้งแรก  เมื่อวีซ่าของคุณได้รับการอนุมัติคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียนการศึกษา โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว

 

ประกัน

 

คุณไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการมีประกันภัยในขั้นตอนของการยื่นคำร้องขอวีซ่า แต่คุณต้องเซ็นต์รับรอง เพื่อเป็นการชี้แจงว่าคุณมีประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับตลอดระยะเวลาที่คุณศึกษา ซึ่งเป็นเงื่อนไขของวีซ่าที่หากนักศึกษาคนใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด จะมีความเสี่ยงที่จะถูกเนรเทศออกจากประเทศนิวซีแลนด์  

 

 

แบบฟอร์มการสมัครวีซ่านักศึกษา (INZ1012)

 

คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก Immigration New Zealand Website หรือติดต่อขอแบบฟอร์มด้วยตนเองได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลนิวซีแลนด์ประจำประเทศของคุณ

 

ในส่วนท้ายของใบสมัครคุณสามารถระบุได้ว่าจะส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านทางไปรษณีย์หรือจะเดินทางไปรับที่สำนักงานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง นอกจากนี้คุณต้องระบุวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร หากคุณชำระด้วยบัตรเครดิตคุณก็ต้องกรอกข้อมูลของบัตรให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเก็บใบเสร็จหลังชำระเงินและแนบไปในเอกสารการสมัครให้เรียบร้อย

 

เอกสารอะไรบ้างที่คุณต้องใช้ ? 

 

ในการขอวีซ่าจะต้องใช้เอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้

 

 • รูปถ่ายสีที่ถ่ายไว้ต่ำกว่า 6 เดือน (ขนาดเท่ากับรูปถ่ายในหนังสือเดินทาง) จำนวน 2 ใบ ผนึกลงในแบบฟอร์ม INZ 1012
 • ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ข้อมูลหนังสือเดินทาง
 • ประวัติการทำงาน โดยระบุวันที่และรายละเอียดของงาน
 • ประวัติด้านสุขภาพ โดยระบุรายละเอียดของเงื่อนไขการรักษาหรือแนบใบรับรองแพทย์มาด้วย
 • ประวัติการย้ายถิ่นฐานของคุณ โดยระบุประเทศที่คุณเคยพำนักและเดินทางไป
 • ประวัติชื่อเสียงของคุณ เช่น ประวัติอาชญากรรมและรายละเอียดของการถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศอื่นๆ (หากมี)
 • ข้อมูลของคอร์สเรียนและสถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์ โดยระบุวันเริ่มภาคการศึกษาและวันสำเร็จการศึกษา
 • ข้อมูลหลักฐานทางการเงินที่พิสูจน์ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดการศึกษาในนิวซีแลนด์(โดยแนบเอกสารพิสูจน์ดังกล่าวในใบสมัคร)
 • ข้อมูลวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร เช่น ชำระด้วยบัตรเครดิตหรือเช็คธนาคาร หากคุณใช้บัตรเครดิต ต้องระบุรายละเอียดข้อมูลของบัตรเครดิตให้ครบถ้วน
 • ตั๋วเครื่องบินเที่ยวกลับประเทศของคุณหรือหลักฐานว่าคุณมีเงินมากพอที่จะซื้อตั๋วเที่ยวกลับได้

 

ในการขอวีซ่านักศึกษา ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัครดังนี้

 

 • แบบฟอร์มการสมัครวีซ่านักศึกษา (INZ1012) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 • หนังสือเดินทาง
 • รูปถ่ายสี ขนาดเท่ากับรูปในหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ใบ
 • ใบรับรองแพทย์และฟิล์ม X-ray หน้าอก สำหรับนักศึกษาที่จะพำนักนานกว่า 6 เดือน
 • หนังสือรับรองความประพฤติ (Police Certificate)
 • จดหมายรับรองการรับเข้าเป็นนักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์
 • ใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
 • หนังสือรับรองความประพฤติจากประเทศของคุณและประเทศที่คุณเคยพำนักอยู่เป็นเวลา 5 ปีหรือมากกว่านั้น โดยนับตั้งแต่อายุ 17 ปี ซึ่งหลักฐานนี้ต้องการเฉพาะนักศึกษาที่จะศึกษาเป็นเวลานานกว่า 24 เดือน
 • หลักฐานทางการเงินเพื่อพิสูจน์ว่าคุณมีเงินทุนที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของคุณตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ เช่น หากคุณพำนักอยู่น้อยกว่า 36 สัปดาห์ คุณต้องมีเงิน 1,250 NZ (29,362 บาท) ต่อเดือน หากอยู่นานกว่านั้น คุณต้องมีเงิน 15,000 NZ (352,350 บาท) ต่อปี โดยจดหมายรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร
  (Bank Statement) ต้องมีอายุน้อยกว่า 6 เดือน นอกจากนั้นคุณต้องแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าคุณสามารถจ่ายค่ามัดจำต่างๆ จำนวนมากกว่า 1,000 NZ (23,490บาท)

 

ค่าธรรมเนียม

 

คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนที่คุณจะยื่นขอวีซ่านักศึกษา พร้อมแนบใบเสร็จการชำระเงินไนใบสมัคร โดยค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและคอร์สการเรียนของคุณ คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการสมัครและรายละเอียดของสำนักงานที่คุณจะต้องไปดำเนินการได้ที่เว็บไซต์: Immigration New Zealand Office and Fee Finder

 

**ค่าธรรมเนียมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง ควรตรวจสอบกับทางสถานทูตโดยตรงค่ะ**

 

เมื่อรู้คำแนะนำในการขอวีซ่านิวซีแลนด์กันแล้ว  มาค้นหาคอร์สเรียนต่อในประเทศนิวซีแลนด์ของคุณกันเถอะค่ะ !

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานทูตนิวซีแลนด์ (The Embassy of New Zealand)
 
ที่ตั้ง: ชั้น 14 อาคาร M Thai All Seasons Place 87 ถนน วิทยุ กทม 10500 
โทร: 02 654-3444 
แฟกซ์: 02 653-2449 
เว็บไซต์: www.nzembassy.com/thailand
วันและเวลาทำการ: วันจันทร์-ศุกร์     9:00 – 16.30 น. 

-----------------------------------------------------

บทความน่าสนใจที่เกี่ยวข้อง

การเดินทางและการประหยัดค่าเดินทางในนิวซีแลนด์

รู้จักทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ สำหรับนักศึกษาจากอาเซียน

ค้นหาคอร์ส

นิวซีแลนด์
ปริญญาโท
เกี่ยวกับผู้เขียน

author image

อชินีจบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา ถึงจะเรียนสายวิทย์แต่ชอบด้านภาษามาก เคยทำงานเป็นผู้ช่วยชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็ก ปัจจุบันทำอาชีพเป็นนักแปลอิสระ งานอดิเรกชอบว่ายน้ำ ดูซีรี่ และอ่านหนังสือ