ขั้นตอนเรียนต่อ

แนะนำหลักสูตรและสาขาเรียนต่อนิวซีแลนด์

จะเรียนต่ออะไรดี ที่นิวซีแลนด์มีสาขาอะไรน่าเรียนบ้าง มาดูเรื่องที่ควรพิจารณาเมื่อจะเลือกหลักสูตรเรียนต่อนิวซีแลนด์ รู้จักหลักสูตรต่างๆในนิวซีแลนด์จากสาขาที่คุณสนใจ ดูว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร เมื่อเรียนจบมาสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ฟังมุมมองของผู้สอนในสาขานั้นๆ รวมทั้งนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนั้นอยู่