นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
นิวซีแลนด์: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย - MUST READ

รู้จักทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ สำหรับนักศึกษาจากอาเซียน

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) จากนิวซีแลนด์

share image

รู้จักทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ สำหรับนักศึกษาจากอาเซียน

มีข่าวทุนการศึกษาน่าสนใจมาฝากสำหรับนักศึกษาไทยที่อยากเรียนต่อเมืองนอกค่ะ ขณะนี้รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้มีนโยบายมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงนักศึกษาจากประเทศไทยด้วย โดยทุนการศึกษานี้เป็นทุนในระดับปริญญาโท 4 สาขาวิชา ได้แก่

 • การพัฒนาทางการเกษตร (Agriculture Development)
 • การบริหารความเสี่ยงทางภัยพิบัติ (Disaster Risk Management) 
 • การพัฒนาภาคเอกชน (Public Sector Management)
 • การบริหารจัดการภาครัฐ (Private Sector Development)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic) 6.5 คะแนนขึ้นไป โดยแต่ละส่วนต้องได้ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน และเป็นผลคะแนนที่สอบไว้ไม่เกิน 2 ปี
 • เป็นนักศึกษาสัญาชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 2 ปี ก่อนการสมัคร
 • ไม่ได้ถือสัญชาติหรือพำนักอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์
 • ไม่เคยได้รับทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ หรือออสเตรเลีย ในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมานับถึงวันสมัคร
 • ไม่ได้อยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาอื่น
 • ไม่เคยจบการศึกษาในสาขาและระดับเดียวกันกับที่ประกาศรับสมัครหรือเทียบเท่า (ผู้ที่จบปริญญาตรีในสาขานี้สามารถสมัครได้)
 • จบปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ
 • มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีที่ดี

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

Massey University

Otago University

University of Waikato

Victoria University

Lincoln University

Auckland University

Auckland University of Technology

Canterbury University
UNITEC

กำหนดการ

ส่งใบสมัคร

เดือนมิถุนายน

ผู้สมัครได้รับแจ้งเรื่องการสัมภาษณ์

ต้นเดือนกรกฎาคม

เข้ารับการสัมภาษณ์

เดือนกรกฎาคม

ประกาศผล

เดือนตุลาคม

* แต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ถึงแม้ว่าในปีนี้จะหมดเขตรับสมัครไปแล้ว แต่ทุนนี้ถือว่าเป็นทุนที่น่าสนใจมากค่ะ และยังมีโอกาสได้รับทุนสูงอีกด้วย เพราะมีจำนวนคู่แข่งน้อยไม่ต้องแข่งขันกับนักศึกษาจากทั่วโลก หากสนใจลองศึกษาข้อมูลไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสมัครในปีต่อๆ ไปได้นะคะ โดยดูรายละเอียดจาก เว็บไซต์สถานฑูตนิวซีแลนด์ และ เว็บไซต์รัฐบาลนิวซีแลนด์

ค้นหาคอร์ส

นิวซีแลนด์
ปริญญาโท