ขั้นตอนเรียนต่อ
สหรัฐอเมริกา: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

สถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

share image
2394

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา


การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกามีชื่อเสียงในด้านคุณภาพระดับชั้นแนวหน้า เข้าถึงได้ง่าย มีความหลากหลายและความยืดหยุ่น โดยมีสถาบันการศึกษามากมายหลายแห่งทั้งของรัฐบาลและเอกชน ซึ่งบางแห่งเป็นสถาบันการศึกษาอิสระ
 

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ
มหาวิทยาลัยรัฐบาลก่อตั้งขึ้นและได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราค่าเล่าเรียนต่ำกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน และพลเมืองของรัฐ (ผู้ที่มาจากรัฐนั้น) จะชำระค่าเล่าเรียนต่ำกว่าพลเมืองนอกรัฐ โดยปกติจะมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 20,000 คน นักศึกษานานาชาติจะได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มพลเมืองนอกรัฐและอาจต้องผ่านเกณท์การรับเข้าเรียนที่สูงกว่านักศึกษาของรัฐนั้น

สถาบันการศึกษาเอกชน
สถาบันการศึกษาเอกชนมีแหล่งเงินทุนจากเงินบริจาค ค่าเล่าเรียน เงินสนับสนุนและเงินบริจาคจากศิษย์เก่า ค่าเล่าเรียนจะมีอัตราสูงกว่ามหาวิทยาลัยแห่งรัฐและไม่มีการแยกประเภทระหว่างพลเมืองของรัฐหรือนอกรัฐ สถาบันการศึกษาเหล่านี้จะมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่ามหาวิทยาลัยแห่งรัฐ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาซึ่งมีจำนวนมากในสหรัฐอเมริกาเป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน

วิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชนเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาสองปีรวมถึงหลักสูตรด้านเทคนิคหรืออาชีวศึกษา โดยอาจเป็นวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน แต่มักจะมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่มีบทบาทในชุมชนโดยรอบ โดยทั่วไปจะมีค่าเล่าเรียนที่ถูกกว่าและหลายแห่งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถโอนหน่วยการเรียนไปยังชั้นปีที่สามของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อฝึกอบรมนักศึกษาสำหรับวิชาชีพเฉพาะด้านหรือวิธีใช้ทักษะความชำนาญเฉพาะด้านและมีระยะเวลาเรียนสองปีหรือน้อยกว่า

ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยเริ่มต้นในเดือนกันยายนและสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม โดยแบ่งเป็นสองภาคเรียนรวมถึงภาคเรียนฤดูร้อนที่มีความเข้มข้นและระยะเวลาสั้นกว่า ภาคเรียนฤดูร้อนจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กระจายจำนวนวิชาเรียนที่ต้องเรียนในหลักสูตรหรือเพื่อสำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในเวลาที่สั้นขึ้น

ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ

มีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษในอเมริกาหลักๆ อยู่ 3 แบบ คือ

• Intensive English programmes (IEP): เรียนภาษาอังกฤษ 20-30 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์

• Semi-intensive English programmes: นักเรียนที่เรียนมหาวิทยาลัยและเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกัน และในสถาบันการศึกษาเดียวกัน

• Professional English programmes: รวมการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจหรือภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา เช่น กฎหมายหรือวิศวกรรม

ในการได้รับอนุมัติวีซ่านักเรียนสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในอเมริกานั้น ต้องมั่นใจว่าสถาบันการศึกษานั้นๆได้รับการรับรองจาก the United States Citizenship and Immigration Service (USCIS)  ซึ่งสถาบันการศึกษาเหล่านี้จะเตรียมเอกสาร I-20 ไว้สำหรับนักเรียนที่มีวีซ่า F-1 

กระบวนการการรับสมัคร

แต่ละสถาบันการศึกษาจะมีวิธี วันเวลาและเกณฑ์ในการรับสมัครที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรเช็ครายละเอียด ณ สถาบันที่คุณสนใจโดยตรง
 

วิทยาลัยชุมชน 
วิทยาลัยชุมชนเป็นเหมือนทางที่จะก้าวไปสู่การเรียนมหาวิทยาลัยของนักเรียนต่างชาติมากมาย  ที่นี่บางครั้งจะถูกเรียกว่า junior colleges หรือ two-year colleges  วิทยาลัยชุมชนจะสอนทั้งความรู้ทางวิชาชีพและความรู้เฉพาะทาง  ซึ่งจะทำให้นักเรียนที่จบจากที่นี่สามารถเข้าไปทำงานยังสายอาชีพได้โดยตรง เช่น วิศวกรยานยนต์, นักตกแต่งภายใน, นักพัฒนาการเด็ก, นักโภชนาการ และช่างภาพ เป็นต้น   นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถย้ายหน่วยกิตไปเรียนยังหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่เรียน 4 ปีได้อีกด้วย

มีวิทยาลัยชุมชนอยู่มากกว่า 1,200 แห่งทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา  และส่วนใหญ่เป็นวิทยาลัยของรัฐ   โดยนักเรียนต่างชาติจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังถูกกว่าค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยทั่วไปที่อยู่ใกล้กัน

เกณฑ์ในการรับสมัคร

วิทยาลัยชุมชนจะมีเกณฑ์เป็นของตัวเอง และคุณจะพบว่าเกณฑ์ของสถานศึกษาเหล่านี้ยืดหยุ่นกว่ามหาวิทยาลัย

  • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา / IB Diploma 

นักเรียนต่างชาติจะต้องจบการศึกษาตามเกณฑ์ 12 ปีจนถึงระดับมัธยมศึกษา  อย่าลืมเข้าไปเช็ครายละเอียดของวิทยาลัยที่คุณสนใจก่อนจะสมัครหลักสูตรปริญญาตรี

  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

คุณจะต้องยื่นคะแนน TOEFL เช่นเดียวกัน  แต่ว่าระดับเกณฑ์ของคะแนนจะต่ำว่าการเรียนในหลักสูตร 4 ปีของมหาวิทยาลัย 

 

----------------------------------------------

ค้นหาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาต่างๆในสหรัฐอเมริกาได้จากที่นี่

Study in the USA

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่ออเมริกาเอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK
เกี่ยวกับผู้เขียน

author image

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว

MUST READ

เทคนิคและการเตรียมตัวสอบ GMAT (1)

บทความนี้ขออนุญาตนำบทความของคุณ Badpidd ที่ได้ให้ข้อมูลและเทคนิควิธีในการเตรียมตัวสอบ GMAT เอาไว้มาฝากชาว Hotcourses Thailand  ค่ะ โดยคุณ Badpidd ได้ให้รายละเอียดไว้มีทั้งหมด 2 ตอนดังนี้ค่ะ  ตอนที่ 1 เทคนิคและการเตรียมตัวสอบ GMAT ตอนที่ 2 วิธีทำตารางอ่านGMAT บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ GMAT โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ต้องการคะแนนสอบ ตั้งแต่ 600 ขึ้นไป(ผมสอบครั้งแรกและครั้งเดียวได้ 700 ครับ)

28978

คำศัพย์เกี่ยวกับภาคเรียนและประเภทของมหาวิทยาลัยในอเมริกา

คำศัพย์เกี่ยวกับภาคเรียนและประเภทของสถาบันการศึกษาในอเมริกา       ชีวิตในการเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริกานั้นแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีโอกาสไปเรียนต่อในอเมริกานั้น ถือว่าเป็นประสบการณ์และการสร้างความทรงจำที่ยอดเยี่ยม ถึงแม้ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีวิธีการของตัวเอง แต่ทุกแห่งก็ล้วนมีสิ่งที่เหมือนกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเรื่องของการศึกษา  ภาคเรียน      

15630