นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
สหรัฐอเมริกา: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

สถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

share image

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา


การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกามีชื่อเสียงในด้านคุณภาพระดับชั้นแนวหน้า เข้าถึงได้ง่าย มีความหลากหลายและความยืดหยุ่น โดยมีสถาบันการศึกษามากมายหลายแห่งทั้งของรัฐบาลและเอกชน ซึ่งบางแห่งเป็นสถาบันการศึกษาอิสระ
 

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ
มหาวิทยาลัยรัฐบาลก่อตั้งขึ้นและได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราค่าเล่าเรียนต่ำกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน และพลเมืองของรัฐ (ผู้ที่มาจากรัฐนั้น) จะชำระค่าเล่าเรียนต่ำกว่าพลเมืองนอกรัฐ โดยปกติจะมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 20,000 คน นักศึกษานานาชาติจะได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มพลเมืองนอกรัฐและอาจต้องผ่านเกณท์การรับเข้าเรียนที่สูงกว่านักศึกษาของรัฐนั้น

สถาบันการศึกษาเอกชน
สถาบันการศึกษาเอกชนมีแหล่งเงินทุนจากเงินบริจาค ค่าเล่าเรียน เงินสนับสนุนและเงินบริจาคจากศิษย์เก่า ค่าเล่าเรียนจะมีอัตราสูงกว่ามหาวิทยาลัยแห่งรัฐและไม่มีการแยกประเภทระหว่างพลเมืองของรัฐหรือนอกรัฐ สถาบันการศึกษาเหล่านี้จะมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่ามหาวิทยาลัยแห่งรัฐ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาซึ่งมีจำนวนมากในสหรัฐอเมริกาเป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน

วิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชนเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาสองปีรวมถึงหลักสูตรด้านเทคนิคหรืออาชีวศึกษา โดยอาจเป็นวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน แต่มักจะมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่มีบทบาทในชุมชนโดยรอบ โดยทั่วไปจะมีค่าเล่าเรียนที่ถูกกว่าและหลายแห่งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถโอนหน่วยการเรียนไปยังชั้นปีที่สามของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อฝึกอบรมนักศึกษาสำหรับวิชาชีพเฉพาะด้านหรือวิธีใช้ทักษะความชำนาญเฉพาะด้านและมีระยะเวลาเรียนสองปีหรือน้อยกว่า

ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยเริ่มต้นในเดือนกันยายนและสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม โดยแบ่งเป็นสองภาคเรียนรวมถึงภาคเรียนฤดูร้อนที่มีความเข้มข้นและระยะเวลาสั้นกว่า ภาคเรียนฤดูร้อนจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กระจายจำนวนวิชาเรียนที่ต้องเรียนในหลักสูตรหรือเพื่อสำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในเวลาที่สั้นขึ้น

ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ

มีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษในอเมริกาหลักๆ อยู่ 3 แบบ คือ

• Intensive English programmes (IEP): เรียนภาษาอังกฤษ 20-30 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์

• Semi-intensive English programmes: นักเรียนที่เรียนมหาวิทยาลัยและเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกัน และในสถาบันการศึกษาเดียวกัน

• Professional English programmes: รวมการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจหรือภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา เช่น กฎหมายหรือวิศวกรรม

ในการได้รับอนุมัติวีซ่านักเรียนสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในอเมริกานั้น ต้องมั่นใจว่าสถาบันการศึกษานั้นๆได้รับการรับรองจาก the United States Citizenship and Immigration Service (USCIS)  ซึ่งสถาบันการศึกษาเหล่านี้จะเตรียมเอกสาร I-20 ไว้สำหรับนักเรียนที่มีวีซ่า F-1 

กระบวนการการรับสมัคร

แต่ละสถาบันการศึกษาจะมีวิธี วันเวลาและเกณฑ์ในการรับสมัครที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรเช็ครายละเอียด ณ สถาบันที่คุณสนใจโดยตรง
 

วิทยาลัยชุมชน 
วิทยาลัยชุมชนเป็นเหมือนทางที่จะก้าวไปสู่การเรียนมหาวิทยาลัยของนักเรียนต่างชาติมากมาย  ที่นี่บางครั้งจะถูกเรียกว่า junior colleges หรือ two-year colleges  วิทยาลัยชุมชนจะสอนทั้งความรู้ทางวิชาชีพและความรู้เฉพาะทาง  ซึ่งจะทำให้นักเรียนที่จบจากที่นี่สามารถเข้าไปทำงานยังสายอาชีพได้โดยตรง เช่น วิศวกรยานยนต์, นักตกแต่งภายใน, นักพัฒนาการเด็ก, นักโภชนาการ และช่างภาพ เป็นต้น   นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถย้ายหน่วยกิตไปเรียนยังหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่เรียน 4 ปีได้อีกด้วย

มีวิทยาลัยชุมชนอยู่มากกว่า 1,200 แห่งทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา  และส่วนใหญ่เป็นวิทยาลัยของรัฐ   โดยนักเรียนต่างชาติจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังถูกกว่าค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยทั่วไปที่อยู่ใกล้กัน

เกณฑ์ในการรับสมัคร

วิทยาลัยชุมชนจะมีเกณฑ์เป็นของตัวเอง และคุณจะพบว่าเกณฑ์ของสถานศึกษาเหล่านี้ยืดหยุ่นกว่ามหาวิทยาลัย

  • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา / IB Diploma 

นักเรียนต่างชาติจะต้องจบการศึกษาตามเกณฑ์ 12 ปีจนถึงระดับมัธยมศึกษา  อย่าลืมเข้าไปเช็ครายละเอียดของวิทยาลัยที่คุณสนใจก่อนจะสมัครหลักสูตรปริญญาตรี

  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

คุณจะต้องยื่นคะแนน TOEFL เช่นเดียวกัน  แต่ว่าระดับเกณฑ์ของคะแนนจะต่ำว่าการเรียนในหลักสูตร 4 ปีของมหาวิทยาลัย 

 

----------------------------------------------

ค้นหาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาต่างๆในสหรัฐอเมริกาได้จากที่นี่

Study in the USA

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่ออเมริกาเอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK

MUST READ

article Img

เทคนิคและการเตรียมตัวสอบ GMAT (1)

บทความนี้ขออนุญาตนำบทความของคุณ Badpidd ที่ได้ให้ข้อมูลและเทคนิควิธีในการเตรียมตัวสอบ GMAT เอาไว้มาฝากชาว Hotcourses Thailand  ค่ะ โดยคุณ Badpidd ได้ให้รายละเอียดไว้มีทั้งหมด 2 ตอนดังนี้ค่ะ  ตอนที่ 1 เทคนิคและการเตรียมตัวสอบ GMAT ตอนที่ 2 วิธีทำตารางอ่านGMAT บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ GMAT โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ต้องการคะแนนสอบ ตั้งแต่ 600 ขึ้นไป(ผมสอบครั้งแรกและครั้งเดียวได้ 700 ครับ)

33.2K
article Img

คำศัพย์เกี่ยวกับภาคเรียนและประเภทของมหาวิทยาลัยในอเมริกา

คำศัพย์เกี่ยวกับภาคเรียนและประเภทของสถาบันการศึกษาในอเมริกา       ชีวิตในการเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริกานั้นแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีโอกาสไปเรียนต่อในอเมริกานั้น ถือว่าเป็นประสบการณ์และการสร้างความทรงจำที่ยอดเยี่ยม ถึงแม้ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีวิธีการของตัวเอง แต่ทุกแห่งก็ล้วนมีสิ่งที่เหมือนกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเรื่องของการศึกษา  ภาคเรียน      

23.6K