ขั้นตอนเรียนต่อ
สหรัฐอเมริกา: แนะนำหลักสูตรและสาขา

นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่ทันสมัย

1695

นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่ทันสมัย

คุณคงเคยได้ยินคำว่า นาโนเทคโนโลยี กันมาบ้างแล้ว แต่คุณรู้หรือไม่ว่าเทคโนโลยีนี้คืออะไรและสามารถทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้จริงหรือไม่ นวลนาฎ ซิมมอนส์ ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้มานำเสนอ

นาโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่มีรวมวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเข้าไว้ด้วยกันในขนาดที่เล็กมาก เรียกได้ว่าเล็กขนาดอะตอมและโมเลกุล นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในด้านนี้ต้องใช้เครื่องมือชนิดพิเศษที่เรียกว่า อิเล็กตรอนไมโครสโคบ เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยที่มีความล้ำสมัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในหลายประเทศทั่วโลกได้มุ่งเน้นงานวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีเพราะได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ในระยะยาว

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 24 มิถุนายน 2011 ประธานาธิบดีโอบามาได้เปิดตัวความร่วมมือด้านการผลิตขั้นสูง หรือ The Advanced Manufacturing Partnership (AMP) ซึ่งถือได้ว่าเป็นความพยายามของประเทศที่จะนำภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และรัฐบาลกลางของสหรัฐเข้าไว้ด้วยกันเพื่อการผลิตเทคโนโลยีที่ใหม่และล้ำสมัย โดยจะเป็นการเพิ่มตำแหน่งงานด้านการผลิตที่มีคุณภาพสูงและส่งเสริมการแข่งขันในระดับโลก ประธานาธิบดีได้วางแผนการลงทุนนี้เป็นเงินมากกว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี และเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างงานโดยการช่วยโรงงานผลิตในอเมริกาลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพ และการเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนใจอ่านต่อได้ที่นี่

ประโยชน์ที่ได้รับและการประยุกต์ใช้

นาโนเทคโนโลยี จะสามารถช่วยในการปรับปรุงหรือแม้แต่การปฏิรูปในภาคอุตสาหกรรมหลายแขนงได้อย่างมาก รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การแพทย์ ความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยด้านอาหารและการขนส่ง ควบคู่ไปกับด้านอื่นๆ หลายประเทศเชื่อว่าในอนาคตเทคโนโลยีนี้จะช่วยในการแก้ปัญหาที่ถือเป็นความท้าทายของมวลมนุษยชาติที่พวกเราต้องเผชิญหน้าได้แก่:

  1. ช่วยในการหาพลังงานที่ถูกและสะอาด
  2. ช่วยในการหาแหล่งน้ำและบำบัดให้สะอาดเพียงพอสำหรับทุกคนบนโลก
  3. ช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพและการมีชีวิตที่ยาวขึ้น
  4. ช่วยในการผลิตอาหารให้มีเพียงพอกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
  5. ช่วยทำให้การสื่อสารบนโลก รวมทั้งขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลเป็นเรื่องที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคนบนโลก
  6. เพิ่มความสามารถในการสำรวจอวกาศให้มีมากขึ้น

สามารถเรียนต่อนาโนเทคโนโลยีได้ที่ไหนอย่างไร

หากคุณต้องการเรียนต่อนาโนเทคโนโลยี ในขณะนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณเนื่องจากมีมหาวิทยาลัยมากมายทั่วโลกได้เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การเรียนนาโนเทคโนโลยีโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในหลายหลักสูตรที่มีนาโนเทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์และชีววิทยาโมเลกุล หลักสูตรส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

คุณสามารถหาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาได้จาก เว็บไซด์ฮอทคอร์ส

หากคุณเรียนหลักสูตรนาโนเทคโนโลยีในอเมริกา หลักสูตรนี้ถือเป็นหนึ่งในหลักสูตร STEM ที่จะอนุญาตให้คุณอยู่ต่อในอเมริกาได้เมื่อเรียนจบโดยการยื่นขอวีซ่า Optional Practical Training (OPT) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาอ่านที่นี่

ค้นหาคอร์ส

สหรัฐอเมริกา
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

คำแนะนำเรื่องคอร์สและสถาบัน...