มี 27 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในสิงคโปร์

สเตปต่อไป

ใส่ระดับการศึกษาและเกรดเฉลี่ยเพื่อหาคอร์สที่เหมาะสมที่สุด

เลือก ฉันมาจาก
เลือก ฉันเรียนจบจากประเทศ
ระดับการศึกษา กำลังเรียนอยู่ หรือ เรียนจบแล้ว
ประเภทของเกรด
กรุณาใส่ระดับการศึกษาและเกรดเฉลี่ยเพื่อหามหาวิทยาลัยและคอร์สที่เหมาะสมที่สุด
เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน หรือ เกรดเฉลี่ยโดยประมาณ
Coleman College

Coleman College

สิงคโปร์
เข้าชม19ครั้ง

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

เข้าชม5911ครั้ง

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

courses
STEi Institute

STEi Institute

สิงคโปร์
เข้าชม60ครั้ง

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

Electronics Industries Training Centre (ELITC)

Electronics Industries Training Centre (ELITC)

สิงคโปร์
เข้าชม34ครั้ง

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

Avanta Global Pte Ltd

Avanta Global Pte Ltd

สิงคโปร์
เข้าชม7ครั้ง

Singapore Polytechnic

สิงคโปร์
เข้าชม1118ครั้ง

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 8 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

courses
AEC College

AEC College

สิงคโปร์
เข้าชม29ครั้ง

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

DIMENSIONS International College

สิงคโปร์
เข้าชม508ครั้ง

ดู 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

courses

PSB Academy

สิงคโปร์
เข้าชม601ครั้ง

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

courses
เข้าชม3696ครั้ง

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 5 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

courses

Asian International College

สิงคโปร์
เข้าชม250ครั้ง

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดู 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

courses
NIE Singapore (NTU)

NIE Singapore (NTU)

สิงคโปร์
เข้าชม415ครั้ง