ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : ข่าวล่าสุด

การจัดทำข้อมูล Hotcourses Diversity Index

966

The Hotcourses Diversity Index (HDI)

คือดัชนีชี้วัดความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ HDI แบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆ ได้แก่

 

ดัชนีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ (Diversity Index)

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลว่าแต่ละมหาวิทยาลัยมีสัดส่วนของนักเรียนจากประเทศใดมากที่สุด มีการจัดอันดับให้เห็นชัดเจนว่าถ้าสมัครเรียนที่นี่คุณจะได้พบเจอกับเพื่อนเชื้อชาติใดบ้าง คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมด และสรุปจำนวนประเทศของนักเรียนที่มาจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อแสดงให้เห็นว่าสถาบันแห่งนี้มีความหลากหลายมากน้อยเพียงใด

 

Feel at Home Index

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีนักเรียนต่างชาติกี่คน และมีนักเรียนไทยมากน้อยแค่ไหน คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนนักเรียนต่างชาติทั้งหมด

 

เลือกดูข้อมูลอะไรได้บ้าง?

ขณะนี้ฐานข้อมูลของเรามีข้อมูลจากสี่ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หากมีรายชื่อมหาวิทยาลัยที่สนใจศึกษาต่ออยู่แล้ว คุณสามารถใส่ชื่อมหาวิทยาลัยลงในช่อง ‘ค้นหาจากชื่อมหาวิทยาลัย’ เพื่อเรียกดูข้อมูลได้ทันที แต่ถ้าต้องการเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายๆ สถาบัน จะค้นหาโดยการเลือกดูข้อมูลเฉพาะประเทศ สาขาวิชา หรือระดับการศึกษา ก็สามารถทำได้เช่นกัน

 

เรานำข้อมูลมาจากไหน?

HDI ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานด้านการศึกษาของแต่ละประเทศ

 

Quick facts:

  • ระบบจะไม่แสดงจำนวนนักเรียนท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ เช่น ถ้าดูข้อมูลของประเทศออสเตรเลีย HDI จะแสดงเฉพาะจำนวนนักเรียนต่างชาติ แต่ไม่แสดงจำนวนนักเรียนสัญชาติออสเตรเลียนที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย

  • ระบบนำข้อมูลล่าสุดมาจากสถิติของนักเรียนต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในปี 2013/2014
  • ระบบแสดงเฉพาะข้อมูลของนักเรียนระดับปริญญาตรี โท และเอกเท่านั้น ยกเว้นประเทศนิวซีแลนด์ที่มีข้อมูลของสาขาวิชาชีพและอาชีวศึกษารวมอยู่ด้วย
  • กระบวนการคิดเปอร์เซ็นต์ของระบบมีการปัดเศษ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)
  • มีบางแหล่งข้อมูลที่ไม่ระบุสัญชาติ ข้อมูลของนักเรียนจากประเทศนั้นๆ ก็จะถูกยกเว้นไม่แสดงผลใน HDI
  • มีบางแหล่งข้อมูลที่ไม่ระบุสาขาวิชาอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น เป็นหลักสูตรแบบ combined หรือ mixed ข้อมูลจากสาขาวิชานั้นๆ ก็จะถูกยกเว้นไม่แสดงผลใน HDI
     

ออสเตรเลีย
แหล่งข้อมูลจากประเทศออสเตรเลีย (Australian Government Department of Education & Training) ไม่มีข้อมูลตัวเลขที่ละเอียดพอที่จะแสดงผลได้โดยตรง ในกรณีนี้เราจึงปัดเศษเป็นตัวเลขที่น้อยกว่า 5 เพื่อประมาณการให้ใกล้เคียงที่สุดเพื่อนำมาแสดงผลและเปรียบเทียบ

นิวซีแลนด์

แหล่งข้อมูลจากประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand Ministry for Education) ไม่มีข้อมูลตัวเลขที่ละเอียดพอที่จะแสดงผลได้โดยตรง ข้อมูลจะถูกปัดขึ้นโดยการประมาณ เช่น ข้อมูลที่เป็น ‘0’ จะถูกปัดเป็น 1 , ‘5’ จะถูกปัดเป็น 2.5, ‘10’ จะถูกปัดเป็น 7.5 และ 15 จะถูกปัดเป็น 12.5 และ ดังนั้นผลรวมของตัวเลขที่ถูกนำมาใช้เปรียบเทียบใน HDI จึงเป็นตัวเลขโดยประมาณ

ในรายงานต้นฉบับตัวเลขที่น้อยกว่า 5 จะถูกปัดเป็น 0 ดังนั้นตัวเลข 0 จึงมีค่าในผลการคำนวนในรายงานของเราด้วย เนื่องจากเหตุผลนี้ จำนวนสัญชาติที่แสดงอยู่ในตาราง HDI ของเราอาจแตกต่างเมื่อเทียบกับข้อมูลของเวบไซท์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
ปริญญาโท
เกี่ยวกับผู้เขียน

สุธาสินี จบนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาและภาพยนตร์ หลงใหลการอ่านหนังสือ ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม สนใจเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษ ปัจจุบันทำงานเป็นนักเขียนอิสระและรับสัมภาษณ์บุคคล สนุกกับการดูซีรี่ย์และทดลองสูตรอาหารใหม่ๆ เมื่อมีเวลาว่าง