ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

วิศวกรรมการบินและอวกาศ

8268

ข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ

สาขาวิชานี้เกิดขึ้นจากการผสมผสานความรู้หลายศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นอากาศพลศาสตร์ โครงสร้างและวัสดุ เครื่องกล ระบบควบคุมการบิน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์ยานพาหนะที่สามารถเคลื่อนที่ในอากาศและอวกาศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วรูปแบบการเรียนการสอนจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจว่าการสร้างเครื่องบินหนึ่งลำต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้าง แต่ละชิ้นส่วนมีหน้าที่อย่างไร และมองเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมการบิน

 

คุณสมบัติของผู้เรียน

 • มีความทะเยอทะยาน ชอบความท้าทาย และมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความชำนาญในการแก้ปัญหาและมีหัวทางด้านเทคนิค
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • ชื่นชอบการรื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์เพื่อค้นหาการทำงานว่าเป็นเช่นไร
 • สนใจเครื่องจักร เครื่องกล และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
 • สนใจแบบจำลองคอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
 • ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมทางอากาศและตรรกะในการผลิตเครื่องบิน
 • มีความเชี่ยวชาญในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ

 

สาขาวิชาย่อย

1. หลักการอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics)
ศึกษาเกี่ยวกับแรงของอากาศที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน 

2. ความรู้ทางโครงสร้างอากาศยาน (Structures)

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของเครื่องบิน การเลือกใช้วัสดุ ไปจนถึงการประกอบเครื่องบิน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดเป็นเรื่องสำคัญ

3. พื้นฐานของระบบขับดัน (Propulsion)

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่องยนต์ที่ทำให้เครื่องบินสามารถเอาชนะแรงต้านและมีพลังในการขับเคลื่อนเต็มสมรรถนะ 

4. ระบบควบคุมอากาศยาน (Dynamics & Control Systems)

ศึกษาเกี่ยวกับกลไกการควบคุมและการตอบสนองของเครื่องบิน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางการบิน

 

วิชาหลักที่เรียน

ความรู้พื้นฐานที่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศต้องเรียน มีความใกล้เคียงกับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล แต่จะมีวิชาเฉพาะบางส่วนที่แตกต่างกันออกไป 

 • พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน
 • อากาศพลศาสตร์
 • เครื่องยนต์และการขับดันอากาศยาน
 • โครงสร้างอากาศยาน
 • เทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียม
 • เทคโนโลยีการบิน
 • การจัดการการบิน
 • วัสดุอากาศยาน
 • การออกแบบระบบอากาศยาน
 • การซ่อมบำรุงอากาศยาน

 

อาชีพน่าสนใจ

 • เจ้าหน้าที่บริหารจัดการการจราจรทางอากาศ
 • เจ้าหน้าที่บริหารการจัดการอุตสาหกรรมและธุรกิจการบินและอวกาศ
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมมาตรฐานการเดินอากาศ
 • วิศวกรโครงสร้างอากาศยาน
 • วิศวกรฝ่ายวางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยานและชิ้นส่วนประกอบ
 • วิศวกรโครงการ
 • วิศวกรเครื่องจักรใหญ่
 • วิศวกรออกแบบและสร้างอากาศยาน เครื่องยนต์เจ็ท ดาวเทียม
 • วิศวกรควบคุมวงโคจรและสถานีดาวเทียม

หากเป็นงานที่ตรงสาย ส่วนใหญ่งานของวิศวกรการบินในประเทศไทยจะเกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงอากาศยานเป็นหลัก หรือผลิตเครื่องบินเล็กเพื่อใช้ในงานสื่อสาร เกษตรกรรม สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ และงานทางการทหาร แต่ถ้ามีโอกาสศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นและทำงานในต่างประเทศ ขอบเขตงานก็จะกว้างขวางขึ้น เช่น ทำงานกับบริษัทผลิตเครื่องบินขนาดใหญ่หรือองค์กรระดับโลกอย่างนาซ่าได้ 

 

แนวโน้มในอนาคต

ปัจจุบันทั่วโลกมีสายการบินพาณิชย์อยู่ประมาณ 300 แห่ง รวมแล้วมีเครื่องบินพาณิชย์ 27,000 ลำ และมีการคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ.2022 น่าจะเพิ่มจำนวนไปถึง 35,600 ลำ ส่วนหนึ่งก็มาจากความนิยมในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก และแน่นอนว่าความต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมการบินย่อมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทำให้การเรียนสาขาวิชานี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากทีเดียว

 

เรียนต่อวิศวกรรมการบินและอวกาศในต่างประเทศ

ปัจจุบันมีหลายประเทศทั้งในแถบอเมริกา ยุโรป และเอเชียที่เปิดสอนสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ไม่ว่าจะเป็น 

โปรดคลิกที่ชื่อประเทศเพื่อดูรายชื่อมหาวิทยาลัย

--------

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
ปริญญาโท
เกี่ยวกับผู้เขียน

คำแนะนำเรื่องคอร์สและสถาบัน...