ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

ข้อมูลหลักสูตรศิลปะ (Fine Arts)

1445

หลักสูตรศิลปะ (Fine Art) เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่นักศึกษานิยมศึกษาต่อในต่างประเทศ เหตุผลส่วนหนึ่งก็เพื่อเปิดหูเปิดตาและออกไปทำความรู้จักโลกกว้าง เพื่อแสวงหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการทำงานศิลปะ ซึ่งหากทำผลงานขณะเรียนได้โดดเด่นเราก็อาจจะได้คอนเน็กชั่นใหม่ๆ เพิ่ม รวมถึงมีโอกาสทำงานในต่างประเทศด้วย 

 

เรียนต่อประเทศไหนดี?

ก่อนอื่นควรถามตัวเองก่อนว่าคุณสนใจศิลปะประเภทไหน หรือ สนใจแง่มุมไหนเกี่ยวกับศิลปะเป็นพิเศษ เช่น ถ้าชื่นชอบศิลปะที่อิงกับพุทธศาสนา ‘อินเดีย’ ก็ดูจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย หรือถ้าชอบงานครีเอทีฟ กราฟิก งานศิลปะที่มีความเชื่อมโยงกับนวัตกรรม ก็อาจมอง ‘ญี่ปุ่น’ ไว้เป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ นอกจากนี้ ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่โด่งดังในสาขาวิชานี้ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, อิตาลี, เยอรมนี ฯลฯ โดยถ้าเป็นประเทศในแถบอเมริกาและยุโรปก็มักจะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เลือกเยอะกว่าประเทศในแถบเอเชีย 

 

สำหรับสาขาวิชาอื่น หลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการ คงเป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้นๆ ในการเลือกสถาบันเพื่อศึกษาต่อ จากนั้นจึงค่อยพิจารณาสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยรองลงมา แต่สำหรับสาขาวิชาศิลปะ ‘สภาพแวดล้อม’ ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากสูสีคู่คี่ไปกับหลักสูตร หากมีโอกาสได้เรียนในเมืองให้ความสำคัญกับศิลปะและเต็มไปด้วยสถานที่สำหรับการเสาะแสวงหาแรงบันดาลใจ รวมถึงได้ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง นักเรียนก็จะมีโอกาสพัฒนาตัวเองได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ‘โตเกียว’ ที่เต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์น่าสนใจมากมายและมีนิทรรศการระดับโลกหมุนเวียนมาจัดแสดงอยู่บ่อย หรือ ‘เบอร์ลิน’ ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์มากถึง 170 แห่ง และมีเกาะพิพิธภัณฑ์ที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและขุมทรัพย์ความรู้ด้านศิลปะชั้นเลิศ หรือ ‘ปารีส’ ที่เมืองทั้งเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ 

 

สาขาวิชาย่อย

 • จิตรกรรม (Painting)
 • ประติมากรรม (Sculpture)
 • ภาพพิมพ์พื้นฐาน (Printmaking)
 • ทฤษฎีศิลป์ (Art Theory)
 • การออกแบบ (Design)
 • สหศาสตร์ศิลป์ (Multidisciplinary Art)
 • สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ (Media Arts and Design)
 • ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
 • การจัดการศิลปะ (Art Management)

 

เส้นทางอาชีพ

เส้นทางอาชีพของบัณฑิตสาขาศิลปะส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 4 ทาง คือ 

 • ศิลปินอิสระเน้นสร้างสรรค์งานศิลปะตามแนวทางของตนเอง
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ผลิตสินค้าแนวศิลปะ หรือ ซื้อ-ขายงานศิลปะ
 • พนักงานในองค์กรรัฐหรือเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะ 
 • งานสายวิชาการ เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย หรือ นักวิจัย 

 

อาชีพที่น่าสนใจ

 • ศิลปิน
 • นักวาดภาพประกอบ
 • อาจารย์
 • นักวิจัยศิลปะร่วมสมัย
 • ภัณฑารักษ์ 
 • นักบริหารจัดการด้านศิลปะ
 • พนักงานฝ่ายศิลป์
 • นักออกแบบ

 

หลักสูตรศิลปะที่คนไทยนิยมเรียนในต่างประเทศ

การบริหารศิลปะ คือ การทำงานร่วมกับองค์กรศิลปะและวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี่ โดยมีบทบาทในการดูแลเรื่องการตลาด การจัดสรรทรัพยากร การหาเงินทุน การดูแลความปลอดภัยของชิ้นงานศิลปะ และดูแลกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปะที่จัดขึ้นในแต่ละวัน ในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่อุตสาหกรรมศิลปะมีบทบาทสำคัญทั้งในเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ดังนั้น ผู้ที่จบด้านการบริหารศิลปะจึงมีโอกาสได้ทำงานที่น่าสนใจและหลากหลาย

 

การออกแบบกราฟิก คือ การเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์กับฟังก์ชั่นการใช้ประโยชน์เข้าด้วยกัน เพื่อเปลี่ยนแนวคิดและไอเดียนามธรรมให้กลายเป็นผลงานที่จับต้องได้ มีความสุนทรียะแห่งความงาม และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เช่น ผลิตเป็นปกหนังสือ ตกแต่งหน้าเว็บไซต์ ตกแต่งแพกเกจผลิตภัณฑ์ การ์ดอวยพร

 

10 อันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศในสาขาศิลปะและการออกแบบ

อันดับ

สถาบัน 

ประเทศ

1

 

สหราชอาณาจักร
2

 

สหรัฐอเมริกา

 

3

 

สหรัฐอเมริกา 
4

 

สหรัฐอเมริกา

 

5

สหราชอาณาจักร

6
สหรัฐอเมริกา

 

 7
สหรัฐอเมริกา

 

8=
Standford University

สหรัฐอเมริกา

8=

 

YalUniversity

 

สหรัฐอเมริกา

 

10
อิตาลี

ข้อมูลปี 2016 จาก Topuniversities.com

 

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน