ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

STEM คืออะไร? ทำไมเค้าถึงฮิตกันจัง??

สาขาวิชา STEM คืออะไรนะ STEM ย่อมาจากสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมากทั้งในอเมริกา อังกฤษ

14200

ซึ่งแทนที่เค้าจะสอนวิชาต่างๆ แบบแยกกันเหมือนเมื่อก่อน ตอนนี้ทั้ง 4 สาขาได้รับการบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยมุ่งมั่นให้เกิดทักษะที่นำไปใช้ได้จริงในโลกปัจจุบัน ซึ่งถึงแม้วิชาเหล่านี้จะเป็นที่ต้องการของตลาดแบบสุดๆ แต่กลับมีคนสนใจเรียนน้อยมาก เพราะเรียนหนักและเข้มข้นแบบสุดๆ เหมือนกัน

ทำไมต้องเรียน STEM?

อย่างที่บอกว่า สาขานี้เป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ ตั้งแต่ตำแหน่งทางเทคนิคไปจนถึงนักวิจัย ซึ่งกำลังขาดแคลนอย่างหนัก นอกจากนี้ STEM ยังช่วยพัฒนาทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้ในสายงานที่หลากหลาย ทั้งด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ ไปจนถึงการจัดการโปรเจ็ค ทำให้ผู้ที่เรียนในสาขานี้มีความรอบด้าน พร้อมจะทำงานจริงได้ทันที โดยเฉพาะในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่นับวันมีแต่จะโตขึ้นเรื่อยๆ และมีอาชีพที่เกิดใหม่เยอะขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน นอกจากนี้งานวิจัยของออสเตรเลียยังพบว่า บัณฑิตสาขานี้ยังมีรายได้มากกว่าบัณฑิตสาขาอื่นๆ ได้เดือนละเกือบ 10,000 บาทอีกด้วย

โอกาสการทำงานในสาย STEM รอบโลก

บริษัทในสหราชอาณาจักรถึง 9 ใน 10 แห่ง มีความต้องการจ้างบัณฑิตที่จบในสาขา STEM เนื่องจากทักษะการคำนวณ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ เป็นทักษะที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพวิศวกร, นักเขียนโปรแกรม, นักฟิสิกส์ และอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึงสายอาชีพเกี่ยวกับการเงินและการให้คำปรึกษาทางธุรกิจที่อยากได้ตัวบัณฑิต STEM เหล่านี้ เพราะต้องการทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และทักษะการวิเคราะห์เชิงประยุกต์ขั้นสูงของพวกเขา ทำให้มีตำแหน่งงานสาย STEM ที่เปิดรับสมัครกว่า 140,000 ตำแหน่งเลยทีเดียว

ส่วนในสหรัฐอเมริกา มีการคาดการณ์ว่าจะมีตำแหน่งงานสาย STEM ถึง 2 ล้านตำแหน่งระหว่างปี 2010 ถึง 2020 โดยส่วนมากเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รวมไปถึงสถาปนิก และในออสเตรเลียตอนนี้ ทักษะที่ตลาดขาดแคลนกว่าครึ่งคือทักษะด้าน STEM แบบล้วนๆ ทำให้ผู้ที่จบจากสาขา STEM มีโอกาสได้งานทำทันทีถึง 81% ซึ่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยสาขาที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือการออกแบบ วิศวกรรมศาสตร์ และ ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

รัฐบาลในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เริ่มเห็นความสำคัญของอาชีพสาย STEM เพราะหากไม่มีบุคลากรสายนี้เข้าทำงาน ประเทศนั้นๆ ก็จะขาดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ประเทศเหล่านี้จึงต้องมีมาตรการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับประถม ให้รักการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้พวกเขาก้าวเดินทางสายนี้ต่อไป

มีโอกาสได้ VISA เพื่อเรียนและทำงานในอเมริกามากกว่า

อเมริกาเป็นประเทศในฝันของทุกคนที่อยากจะผจญภัย ทำงาน และพลิกชีวิตของตัวเอง และนักศึกษาต่างชาติที่จบสาขา STEM สามารถสมัครเข้าโปรแกรมฝึกงานแบบปฏิบัติจริง (Optional Practical Training - OPT) ได้ และมีโอกาสเข้าทำงานต่อได้เลยหากทำงานดีจริง ทำให้เป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษาสาขานี้หากต้องการหางานทำในอเมริกา

ถ้าอ่านแล้วสนใจอยากเรียนต่อสาย​ STEM ก็เริ่มค้นหาหลักสูตรได้เลย!

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
ปริญญาโท
เกี่ยวกับผู้เขียน

จิรประภาเป็นศิษย์เก่านิเทศ จุฬาฯ และจบปริญญาโทด้าน Marketing จาก Queen Mary University of London เคยทำงานเป็น Strategic Planner ในเอเจนซี่โฆษณาและสอนในระดับมหาวิทยาลัย ปัจจุบันเธออาศัยอยู่ใน New York City

คำแนะนำเรื่องคอร์สและสถาบัน...