ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

MIT มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

14470

MIT มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

      Cambridge University พลาดจากการครองอันดับถึงสองปีติดต่อกันให้กับ the Massachusetts Institute of Technology (MIT)  จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก หรือ the annual QS World University Rankings

      Massachusetts Institute of Technology  หรือ MIT เป็นมหาวิทยาลัยจากอเมริกาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยติดอยู่ในอันดับต้นๆของการจัดอันดับโลกอยู่เสมอ

     โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยจากอังกฤษ 4 แห่งจากการ Top 6 คือ University College London (UCL) ในอันดับ 4,  Oxford  ในอันดับ 5 และ Imperial College London ในอันดับ 6

      มหาวิทยาลัยจะได้รับการตัดสินคะแนน โดยพิจารณาจาก : ความน่าเชื่อถือทางการศึกษา, ความน่าเชื่อถือของบุคคลากร, อัตราส่วนของคณะและนักเรียน, จำนวนของผลงานต่อคณะ,จำนวนของนักเรียนต่างชาติและสาขาที่เปิดสอนในระดับนานาชาติ

      โดยมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน Top 100 นั้น จะมีนักเรียนต่างชาติโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 10%  โดยมหาวิทยาลัยจากอังกฤษ 49 แห่ง ได้มีการเพิ่มขึ้นของนักเรียนต่างชาติเฉลี่ยรวมถึง 11.7% เมื่อเทียบจากปีที่แล้ว

      Ben Sowter หัวหน้าของการจัดอันดับในครั้งนี้ได้กล่าวว่า “ผลจากการจัดอันดับในครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันในระดับโลกเริ่มพุ่งสูงขึ้น โดยมีนักเรียนต่างชาติถึง 120,000 คนที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ติดอยู่ใน Top 500”
 

2012 Rank University  Country Overall Score
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT)  United States  100
2 University of Cambridge  United Kingdom  99.8
3 Harvard University  United States  99.2
4 UCL (University College London)  United Kingdom  98.7
5 University of Oxford  United Kingdom  98.6
6 Imperial College London  United Kingdom  98.3
7 Yale University  United States  97.5
8 University of Chicago  United States  96.3
9 Princeton University  United States  95.4
10 California Institute of Technology (Caltech)  United States  95.1
11 Columbia University  United States  94.7
12 University of Pennsylvania  United States  94.5
13  ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)  Switzerland  92.8
14 Cornell University  United States  92.1
15 Stanford University  United States  91.7
16 Johns Hopkins University  United States  91.2
17 University of Michigan  United States  91.2
18 McGill University  Canada  90.4
19 University of Toronto  Canada  89.6
20 Duke University  United States  89.5


ที่มา : QS World University Rankings
--------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
Times Higher World University Ranking 2012 
คู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยดีเด่นโดย Times 2013 
หลักสูตรต่างๆใน MIT 

 

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว