ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

จิตวิทยา : ศาสตร์ของใจ

1957

จิตวิทยา : ศาสตร์ของใจ

      จิตใจของมนุษย์และการทำงานของมัน อาจถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าลึกลับที่สุดบนโลกนี้  และยังคงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์มากมายมานับหลายศตวรรษ  และถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ใช่สำหรับคุณ

      การเรียนวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์นั้น  คุณจะได้เรียนรู้และพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับมัน และได้นำพามนุษย์ให้เข้าใกล้ข้อสรุปเกี่ยวกับกระบวนการคิดและการกระทำของพวกเราให้มากขึ้น เหมือนดังเช่น นักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง Sigmund Freud ได้ทำมาแล้ว   แต่ถึงศาสตร์นี้จะได้รับความสนใจและได้รับการพัฒนามาโดยตลอด  ปัจจุบันข้อสรุปต่างๆก็ยังคงหาผลลัพธ์ไม่ได้

      มนุษย์อย่างเราจะสามารถเรียนรู้บางสิ่งที่ซับซ้อนและลึกลับอย่าง “จิตใจ” ได้อย่างไร? ถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่สามารถอ่านจิตใจหรือความคิดของคนอื่นได้ แต่พวกเราก็สามารถสังเกตความรู้สึก, อารมณ์, ความทรงจำ หรือแม้แต่ความฝันได้  แต่ถึงอย่างนั้นแล้ว นักจิตวิทยาสามารถเข้าใจข้อสรุปได้มากขึ้นแล้วหรือยัง?

      นักจิตวิทยาได้ปรับปรุงศาสตร์ให้เข้ากับวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นๆ โดยการปรับเปลี่ยนในเรื่องของระเบียบวิธีของมัน โดยการจัดทำทฤษฎีของตัวเองและการทดสอบสมมติฐานผ่านการสังเกตและการทดลอง จากนั้นก็วิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสถิติเพื่อให้ได้มาสิ่งผลการทดลอง  ซึ่งวิธีการเหล่านี้ได้ถูกประยุกต์ออกมาเพื่ออธิบายถึงการกระทำต่างๆของมนุษย์ และนำข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลสำหรับนักวิทยาศาสตร์ต่อไป

วิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องคืออะไร?

      จิตวิทยา ตั้งอยู่บนการรวมกันของวิชาและศาสตร์หลายแขนง ทั้งชีววิทยา, การแพทย์, ภาษา, ปรัชญา, มานุษยวิทยา, สังคมวิทยา และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

      การที่จะอธิบายถึงเหตุผลที่มนุษย์คิดและกระทำออกมานั้นยากมาก จึงทำให้จิตวิทยาจะต้องนำความรู้จากศาสตร์หลากหลายแขนงมาใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังนั้น นักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาจิตวิทยานั้น  สามารถจบปริญญาตรีในสาขาที่แตกต่างกันได้ ขอแค่มีความต้องการที่จะใช้ความรู้ที่ตนเองมีมาใช้ในการอธิบายหรือศึกษาในสิ่งที่จิตวิทยาต้องการ

      อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเลือกที่จะเรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาแล้วนั้น  คุณก็จำเป็นต้องเลือกหลักสูตรการเรียนเฉพาะทาง ไม่ว่าสาขาจิตวิทยาจะเกิดจากศาสตร์หลากหลายแขนงและกว้างแค่ไหนก็ตาม  และนี่คือตัวอย่าง
•         Clinical psychology 
•         Cognitive psychology: memory
•         Cognitive psychology: intelligence
•         Developmental psychology 
•         Evolutionary psychology 
•         Forensic psychology 
•         Health psychology
•         Neuropsychology 
•         Occupational psychology 
•         Social psychology 

คุณสมบัติที่จำเป็น

      โดยทั่วไปแล้ว คุณจำเป็นต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีที่ดี คือได้เกียรตินิยมอันดับสองเป็นอย่างน้อยในสาขาจิตวิทยา หรือสาขาวิทยาศาสตร์ , สังคมศาสตร์  หรือสาขาที่มีจิตวิทยาร่วมอยู่ด้วยในโปรแกรมที่เรียน

      คุณต้องมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อที่จะได้สามารถจัดการข้อมูลปริมาณมหาศาล และสรุปผลจากมันได้

      สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก คุณจำเป็นต้องมีผลคะแนนทดสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างเช่น IELTS  ที่ 6.5 เป็นอย่างน้อย แต่ทั้งนี้ ระดับคะแนนก็ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่คุณจะสมัครด้วยเช่นกัน

----------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
หลักสูตรจิตวิทยาในระดับบัณฑิตศึกษา 
เทคนิคการสอบ IELTS 

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว