ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : วีซ่านักเรียน

สุดยอดคำแนะนำการสมัครขอวีซ่า

ไม่ว่าคุณกำลังจะสมัครเรียนที่ไหนก็ตาม มาดูเคล็ดลับ 10 ข้อของเราในการสมัครขอวีซ่านักเรียนกันว่าคุณเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยัง

share image

สุดยอดคำแนะนำการสมัครขอวีซ่า

 

ขั้นตอนการสมัครขอวีซ่านักเรียนอาจเป็นเรื่องที่นักเรียนหลายคนรู้สึกว่ายุ่งยากและเป็นขั้นตอนที่เครียดที่สุดในการสมัครเรียนต่อต่างประเทศ กับการที่ต้องเตรียมเอกสารมากมายเพื่อที่จะส่งให้กับเว็บไซต์ของรัฐ ทั้งๆที่จริงๆแล้วสิ่งเดียวที่คุณอยากจะทำคือการเก็บกระเป๋าแล้ววิ่งขึ้นเครื่องบินไปเรียนเลย !


ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก แต่มันก็เป็นขั้นตอนสำคัญที่คุณควรจะใส่ใจรายละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เกี่ยวกับข้อกำหนดความต้องการของศุลกากรหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ไม่อย่างนั้นคุณอาจจะประสบปัญหาในการเข้าประเทศให้ทันเวลาก่อนเริ่มคอร์สเรียนได้

ลองมาดูคำแนะนำ 10 ข้อของเราที่จะช่วยให้ขั้นตอนการสมัครขอวีซ่านักเรียนของคุณง่ายขึ้น...

 

ตรวจสอบว่าคุณต้องใช้วีซ่าหรือไม่

 

แต่ละประเทศก็มีข้อกำหนดความต้องการของวีซ่าที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่และประเทศที่คุณจะไปเรียน ซึ่งบางครั้งอาจไม่ต้องใช้วีซ่าในการเข้าประเทศก็ได้ เช่น นักเรียนชาวยุโรปไม่ต้องใช้วีซ่าในการไปเรียนต่อที่ประเทศในทวีปยุโรปด้วยกัน ในขณะที่นักเรียนผู้ถูกคัดเลือกของประเทศต่างๆก็อยู่ในข้อยกเว้นที่ไม่ต้องใช้วีซ่าในการเข้าประเทศมาเลเซีย คุณควรจะตรวจสอบข้อมูลให้มั่นใจเกี่ยวกับรายละเอียดของเอกสารและวีซ่านักเรียนต่างชาติที่ต้องใช้ในการยื่นต่อหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่คุณจะไปเรียน และแม้ว่าคุณจะไม่ต้องใช้วีซ่าก็ตามแต่ โดยส่วนใหญ่แล้วคุณก็ต้องใช้หลักฐานหรือใบรับรองนักศึกษาที่จะยื่นในการสมัครเรียนต่อต่างประเทศอย่างแน่นอน

 

ตรวจสอบว่าคุณเป็นนักเรียนชาวยุโรปหรือไม่ที่นี่

 

คะแนนสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ

 

ในขั้นตอนการสมัครขอวีซ่าคุณอาจต้องใช้คะแนนสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ คุณต้องมั่นใจว่าคะแนนของคุณยังไม่หมดอายุงาน ณ วันที่สมัครขอวีซ่าและยังสามารถใช้งานได้อีกอย่างน้อยหลายเดือน โดยนับหลังจากวันที่สมัครขอวีซ่า ถ้าคะแนนของคุณหมดอายุในระหว่างที่คุณกำลังเรียนอยู่ที่ต่างประเทศ คุณต้องเตรียมตัวสอบใหม่ โดยทั้งการทดสอบ TOEFL และ IELTS จะมีอายุการใช้งาน 2 ปีหลังจากวันที่สอบ

 

ตรวจสอบหน้าว่างในหนังสือเดินทาง

 

เมื่อคุณสมัครวีซ่านักเรียน คุณควรตรวจสอบว่าในหนังสือเดินทางของคุณยังมีหน้าว่างเหลืออยู่อย่างน้อย 4-6 หน้า ถึงแม้ว่าการทำวีซ่าจะใช้พื้นที่แค่หน้าเดียว แต่สถานกงสุลก็มักจะต้องการให้มีหน้าว่างเหลือไว้ หากหนังสือเดินทางของคุณมีหน้าเหลือไม่พอ คุณควรต้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก่อนที่คุณจะทำการสมัครวีซ่า ซึ่งก็อาจทำให้การสมัครวีซ่าของคุณล่าช้าไปอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์รวมถึงต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีกด้วย

 

หนังสือเดินทาง รูปถ่าย และเอกสารต่างๆ

 

เป็นสิ่งที่ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าต้องใช้ในการสมัครขอวีซ่า แต่ก็อย่าลืมอ่านเอกสารที่ทางสถานกลสุลต้องการให้แน่ชัดก่อนที่จะทำการยื่นสมัครขอวีซ่า เพราะถ้าหากเอกสารของคุณไม่ครบตามที่กำหนดไว้ วีซ่าของคุณอาจจะไม่ได้รับการอนุมัติและอาจจะต้องเริ่มทำขั้นตอนทั้งหมดใหม่อีกครั้งและต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอีกรอบก็เป็นได้ ดังนั้นคุณควรตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจถึงข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปถ่าย หนังสือเดินทาง เนื่องจากแต่ละประเทศมีความเข้มงวดแตกต่างกันและจะไม่ยอมรับรูปถ่ายที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

 

เตรียมความพร้อมในการจ่ายค่าธรรมเนียม

 

เมื่อคุณสมัครขอวีซ่า คุณต้องมีความพร้อมที่จะจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในขั้นตอนต่างๆ คุณอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทันทีที่คุณยื่นสมัครขอวีซ่าหรืออาจจ่ายหลังจากเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ ถึงแม้ว่าบางประเทศจะสามารถสมัครขอวีซ่าออนไลน์และจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตได้ แต่โดยส่วนใหญ่คุณจะต้องไปพบเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเองเพื่อรับวีซ่าและส่งมอบเอกสารอื่นเพิ่มเติม ดังนั้นคุณควรที่จะเตรียมเงินสดให้พร้อมสำหรับจ่ายค่าธรรมเนียมในขั้นตอนเหล่านี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการชะงักในขั้นตอนต่างๆ
หากคุณจะต้องออกมาหาตู้ ATM เพื่อกดเงินสดในการจ่ายค่าธรรมเนียม

 

ควรเผื่อเวลาล่วงหน้าสำหรับการสมัครขอวีซ่า

 

ขั้นตอนการสมัครขอวีซ่านั้นอาจจะใช้เวลานานในการดำเนินการซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของคุณ หากคุณได้รับอนุมัติวีซ่าเกินเวลาที่กำหนด คุณก็หมดสิทธิ์ที่จะเดินทางเข้าประเทศที่คุณจะไปเรียน แม้ว่าคอร์สเรียนของคุณจะเริ่มขึ้นแล้วหรือไม่ก็ตาม บางเว็บไซต์จะแจ้งระยะเวลาในการได้รับวีซ่า แต่เพื่อความมั่นใจและไม่ให้เกิดความเครียดคุณก็ควรจะเผื่อเวลาเอาไว้และเริ่มสมัครขอวีซ่าไปพร้อมๆกับการวางแผนไปเรียนต่อต่างประเทศ  ดังนั้นหากคุณเผื่อเวลาล่วงหน้าการที่ได้รับอนุมัติวีซ่า 2-3 วัน หรือ 2-3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการวางแผนของคุณ

 

ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา

 

เอกสารทุกอย่างที่ใช้ในการสมัครต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและเซ็นต์ชื่อรับรองโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาต ในบางสถานกงสุลจะมีบริการแปลภาษาและเซ็นต์ชื่อรับรอง แต่จะต้องทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนสมัครขอวีซ่า โดยส่วนมากจะเป็นการทำนัดแยกสำหรับการบริการแปลภาษา ดังนั้นคุณควรจะวางแผนและตรวจสอบข้อมูลของขั้นตอนนี้กับสถานกงสุลของคุณให้แน่ชัด

 

สำเนาเอกสารต่างๆ

 

คุณควรจะถ่ายสำเนาเอกสารสำคัญต่างๆที่ใช้ในการสมัครขอวีซ่าและนำสำเนาติดตัวไปด้วยตอนสัมภาษณ์ ถึงแม้ว่าสถานกงสุลจะส่งเอกสารทุกอย่างกลับคืนคุณหลังจากวีซ่าผ่านแล้วก็ตาม เอกสารทางราชการที่สำคัญ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน เป็นเอกสารที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในการรับรอง เพราะฉะนั้นคุณควรทำสำเนาสำรองไว้เผื่อต้องใช้ในยามฉุกเฉิน เป็นความคิดที่ดีที่จะพิมพ์ข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบดิจิตอล เช่น ในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้เมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ

 

เตรียมข้อมูลให้พร้อม

 

ในบางกรณีอย่างเช่นการขอวีซ่านักเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกา การถูกเรียกสัมภาษณ์ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งในการขอวีซ่า ซึ่งคุณต้องเตรียมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆให้ถูกต้องและครบถ้วน เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สที่จะเรียน รายละเอียดของมหาวิทยาลัย เหตุผลที่คุณเลือกเรียนคณะนั้นๆ เพราะถ้าคุณตอบคำถามง่ายๆไม่ได้ มันก็เป็นเรื่องยากที่จะโน้มน้าวเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองให้เชื่อว่าคุณเดินทางเข้าประเทศด้วยวัตถุประสงค์ทางการศึกษาหรือหลบหนีเข้าเมือง

 

อย่าใจร้อน

 

การขอวีซ่านักเรียนนั้นอาจฟังดูเป็นเรื่องยุ่งยากและเครียด แต่ถ้าหากคุณเตรียมเอกสารและเงินค่าธรรมเนียมพร้อม คุณก็ไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า หากปรากฎว่าคุณเป็นคนที่ชอบก่อความวุ่นวายหรือสร้างปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็อาจจะต้องตรวจสอบข้อมูลเอกสารการสมัครขอวีซ่าอย่างละเอียดและใช้เวลานานกว่าปกติ จำไว้ว่าสถานกงสุลและสถานทูตมีหน้าที่ให้บริการและช่วยเหลือคุณและการขอวีซ่านั้นก็เป็นเพียงแค่ขั้นตอนทั่วๆไปเท่านั้นเอง

 

เอาล่ะ ตอนนี้คุณก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครวีซ่าแล้ว ทำไมถึงไม่ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์ส ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก วิชาชีพและอาชีวะศึกษา แล้วเริ่มวางแผนการผจญภัยในการเรียนต่อต่างประเทศของคุณล่ะ !  

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

คอร์สแมทเชอร์
มีแพลนคิดที่จะเรียนต่อ แต่เหนื่อยหาข้อมูลเยอะๆหรือเปล่า?
"คอร์สแมทเชอร์" ช่วยได้ เพียงไม่กี่คลิ๊ก เราแมทช์คุณกับคอร์สทั่วโลก
เริ่มหาและแมทช์เลย