ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

การสมัครเรียนต่อในออสเตรเลีย

share image
6496

การสมัครเรียน

หลักสูตรที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้

นักศึกษาต่างชาติในประเทศออสเตรเลียสามารถเลือกเรียนได้ทุกหลักสูตรที่สถาบันระดับอุดมศึกษาทุกแห่งได้ที่นี่ในเว็บไซต์ของ Hotcourses หมวดระดับอุดมศึกษาในออสเตรเลียประกอบด้วยมหาวิทยาลัย วิทยาลัย วิทยาลัย TAFE และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่นๆ ซึ่งรวมกันเรียกว่า higher education providers
วุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ ได้แก่ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทหรือปริญญาเอก นอกจากนี้วุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษายังรวมถึงอนุปริญญาระดับบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตหรือวุฒิการศึกษาประเภทอื่นทุกประเภท (เช่น อนุปริญญาหรืออนุปริญญาขั้นสูง) ที่ระบุในฐานะวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต้ Australian Qualifications Framework
วุฒิการศึกษาในประเทศออสเตรเลียได้รับการรับรองในฐานะส่วนหนึ่งของ Australian Qualification Framework (AQF) คุณวุฒิ AQF ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลออสเตรเลีย ดังนั้นวุฒิการศึกษาของ AQF จึงเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ
 

สถาบันการศึกษาในออสเตรเลียแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

สถาบันการศึกษาแบ่งตามประเภท ดังต่อไปนี้: มหาวิทยาลัย วิทยาลัย TAFE และวิทยาลัยอิสระ

ประเทศออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 39 แห่งและมีการแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ

'Group of Eight' (Go8) จัดอยู่ในฐานะมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำและมีชื่อเสียงและการแข่งขันสูงที่สุด โดยมีมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายนี้ได้แก่:

มหาวิทยาลัย Adelaide; มหาวิทยาลัย Australian National; มหาวิทยาลัย Melbourne; มหาวิทยาลัย Monash; มหาวิทยาลัย New South Wales; มหาวิทยาลัย Queensland; มหาวิทยาลัย Sydney; และมหาวิทยาลัย Western Australia

นอกจากนี้ยังมี Australian Technological Network (ATN) ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยห้าแห่งที่มีเป้าหมายร่วมกันในการประยุกต์เชิงปฏิบัติด้านการเรียนและการวิจัยระดับอุดมศึกษาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมสำหรับการเข้าทำงานในสายอาชีพที่เลือก มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายนี้ได้แก่:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Curtin; มหาวิทยาลัย South Australia; มหาวิทยาลัย RMIT; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Sydney; และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Queensland

ขั้นตอนการสมัครเรียน

เมื่อคุณพบหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาที่ต้องการเลือกเรียนแล้ว คุณควรทำการสมัครไปยังมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยนั้นๆโดยตรง โดยส่วนใหญ่คุณจะพบว่ามีแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา ด้วยการคลิกที่ลิงค์ของเว็บไซต์ในเว็บไซต์นี้จากสถาบันการศึกษาที่คุณสนใจ นอกจากนี้คุณยังสามารถอีเมล์สอบถามข้อสงสัยได้จากเว็บไซต์ Hotcourses

ขั้นตอนวีซ่า

เพื่อการเรียนในประเทศออสเตรเลีย คุณต้องมีวีซ่านักศึกษา ข้อกำหนดสำหรับวีซ่าประเภทนี้แตกต่างกันตามสัญชาติและรูปแบบการเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลีย
 

 

 

Study in Australia

ฟรี

คู่มือเรียนออสเตรเลีย

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่อออสเตรเลียอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK
เกี่ยวกับผู้เขียน

author image

Hotcourses Editor is the mysterious, faceless force made up of all our different contributors over the years. From masters in their field to top notch journos, take a peek at some of the talent we’ve had the pleasure of working with.