ขั้นตอนเรียนต่อ

การหางานหลังเรียนจบออสเตรเลีย

เมื่อจบจากออสเตรเลีย นอกจากวุฒิปริญญาและประสบการณ์ชีวิตแล้ว คุณสามารถหาโอกาสในการทำงานในออสเตรเลียหลังเรียนจบได้อีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของวีซ่าและสาขาที่เรียน อ่านคำแนะนำเรื่องการทำงานระหว่างเรียนและการหางานหลังเรียนจบออสเตรเลีย
สเตปก่อนหน้านี้
7 เมื่อมาถึง
สเตปต่อไป
9 ข่าวล่าสุด